Actualiteit

RAAK-award 2017 voor beste praktijkgericht onderzoek gaat naar De Haagse Hogeschool

Het RAAK-project Installaties 2020 van De Haagse Hogeschool heeft de RAAK-award 2017 gewonnen. Het winnende project onderzoekt hoe complexe moderne energie-installaties van een gebouw, voorzien kunnen worden door intelligentie en zelfsturing. Daardoor komen (verborgen) fouten en gebreken in componenten en besturing aan het licht en kunnen deze automatisch worden gerepareerd. Projectleider Laure Itard nam de cheque van € 10.000,- in ontvangst uit handen van juryvoorzitter Reint Jan Renes. Dé prijs voor het beste praktijkgerichte onderzoek werd uitgereikt tijdens het jaarlijkse congres van het Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA in Nieuwegein.

Innovatie van meet af aan

Bij de beoordeling keek de jury onder meer naar de relevantie van het onderzoek, de kwaliteit van het onderzoek en de toepassing van het onderzoek in onderwijs en praktijk. Een gezond binnenklimaat kost veel energie, bovendien blijft veel verspilling onopgemerkt. Daar is veel winst te behalen en dat maakt dit onderzoek uiterst relevant. De innovatie zit van meet af aan al in het onderzoek. Door met andere ogen naar een gebouw te kijken en de energie-installaties te beschouwen als het hart, de longen en de bloedvaten van een gebouw, komt Itard uit bij de diagnostische methoden uit de gezondheidswetenschappen. Een crossover die veel oplevert en waar de sector ook in is meegegaan. Belangrijke spelers in het domein van bouw en installatietechniek zijn intensief bij het project betrokken, wat maakt dat onderzoek en implementatie naadloos met elkaar zijn verweven. Ook is de jury onder de indruk van de doorwerking van het project richting het onderwijs. Naast allerlei vakken over de installaties van de toekomst, is het hele gebouw van De Haagse Hogeschool gebruikt als living lab. 

Tweede prijs

De tweede prijs ging naar het project Medical Robotics van hogescholen Saxion en Avans. Projectleider Roy de Kinkelder van Saxion: "Eén van de manieren om de druk op de zorg vanwege de toename van het aantal 65-plussers de komende jaren te verlichten, is de inzet van slimme, robotische systemen die ervoor kunnen zorgen dat ouderen langer zelfstandig in hun eigen huis kunnen blijven wonen". In samenwerking met een aantal bedrijven en instellingen hebben de hogescholen samengewerkt aan essentiële bouwblokken van medische robots in de zorg. De jury prijst het project vanwege de start van het onderzoek bij de gebruiker; de oudere.

Daaruit bleek dat ieder wat anders wil van een robot. Zodoende is een modulair robotisch systeem ontwikkeld dat ook buiten de zorg kan worden gebruikt. Dat maakt het project uitermate geschikt voor opschaling en doorwerking van het onderzoek.  

Derde prijs

De derde prijs ging naar het project Going Eco Going Dutch van hogescholen ArtEZ en Saxion. Vezel-, garen- en textielproducenten en modebedrijven werken in dit onderzoeksproject samen met de hogescholen. Van duurzame, lokaal geproduceerde textiele vezels (als hennep en gerecyclede denim) hebben ze garens, weefsels en breisels ontwikkeld en deze verwerkt tot vermarktbare (modische) producten. De nauwe samenwerking tussen de onderzoekers en de mensen van de mode-industrie werd in het jury-oordeel als bijzonder aangemerkt. Er wordt letterlijk zij aan zij gewerkt bij de ontwikkeling van een circulair proces. Ontwerpend onderzoek in optima forma. 

Publieksprijs

De publieksprijs ging dit jaar naar het onderzoeksproject Ketenfinanciering voor het MKB van Windesheim.  

Over de RAAK-award 
Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA wil met de prijs de bekendheid en kwaliteit van het onderzoek aan hogescholen verhogen. De prijs staat open voor alle onderzoeksprojecten van hogescholen die gefinancierd zijn met behulp van een RAAK-subsidie van Regieorgaan SIA. De jury bestond uit juryvoorzitter Reint Jan Renes (lector Crossmedia Communicatie in het Publieke Domein), Dirk van Delft (directeur Museum Boerhaave), Jalbert Kuijper (hoofd marketing Wereld Natuurfonds) en Anna van Nunen (directeur Innofest). Uit 23 inzendingen heeft de jury de winnaars gekozen. De winnaar van de RAAK-award ontvangt € 10.000 en een korte film over het onderzoeksproject. De tweede prijs bestaat uit € 5.000, de derde prijs is € 2.500. Het prijzengeld kan vrij worden besteed binnen de context van het RAAK-project.

Een overzicht van alle nominaties voor de RAAK-award 2017 vind je hier.

 

 

 

 

Gerelateerd

Hogescholen ondertekenen intentieverklaring I-Partnerschap met Rijksoverheid

Article

De Rijksoverheid, hogescholen en universiteiten gaan structureel samenwerken op het gebied van onderzoek en onderwijs om slimme oplossingen te vinden voor digitale vraagstukken. Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Maurice Limmen (voorzitter VH) en Pieter Duisenberg (voorzitter VSNU) hebben vandaag voor dit I-Partnerschap via een drone een intentieverklaring ondertekend. Daarin staan concrete afspraken hoe de samenwerking vorm krijgt. ‘In het hbo worden studenten opgeleid voor een steeds sneller veranderende arbeidsmarkt. Digitalisering en IT hebben daar een wezenlijke invloed op. Met deze samenwerking kunnen we studenten nog beter voorbereiden op de toekomstige beroepspraktijk,' aldus Maurice Limmen. 

Lees meer

Verbinding van onderwijs en onderzoek voor een betere kwaliteit

Article

Vandaag is het advies ‘Slimme Verbindingen’ gepresenteerd aan minister Slob en minister Van Engelshoven (OCW). Dit advies is een vervolg op de ontwikkelagenda ‘Lerend onderwijs voor een lerend Nederland: naar een versterkte kennisinfrastructuur voor het onderwijs’ die eerder dit jaar door alle onderwijskoepels is opgesteld. De aanleiding om een sterke kennisinfrastructuur te ontwikkelen is duidelijk: ons onderwijs staat voor grote vraagstukken, zoals het realiseren van passend onderwijs, het zorgen voor gelijke kansen, het recht doen aan verschillen en het gebruik van nieuwe technologische ontwikkelingen voor betere leerprocessen.

Lees meer

Samenwerken in Centres of expertise voor onderzoek en onderwijs

Article

Centres of expertise zijn meestal gericht op een opleidingsdomein (54%) of juist een zeer divers palet op opleidingen (42%). Het belangrijkste motief van marktpartijen om aan deze Centres deel te nemen is de toegang tot praktijkgericht onderzoek door hogescholen. In het hbo ligt de nadruk bij de inhoudelijke focus van de samenwerking vooral op het verbeteren van het onderwijs en het ontwikkelen van nieuwe kennis. Dit blijkt uit een impactmeting 2019 van Katapult, een netwerk van meer dan 300 samenwerkingsverbanden tussen beroepsonderwijs, bedrijfsleven, onderzoek en overheid. 

Lees meer