Actualiteit

Publieke consultatie Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit

Consultatie nieuwe gedragscode
Het afgelopen jaar heeft de Commissie Herziening Gedragscode Wetenschapsbeoefening gewerkt aan een nieuwe gedragscode wetenschappelijke integriteit. Het betreft een ingrijpende herziening van de huidige Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening. In de herfst van 2017 heeft deze commissie een eerste consultatieversie van de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit aan verschillende stakeholders voorgelegd. De opbrengst van deze eerste consultatieronde heeft de commissie gebruikt om de gedragscode verder aan te scherpen.

Consultatietraject
Het woord is nu aan de onderzoeker. De conceptversie van de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit staat nu open voor publieke consultatie. Onderzoekers en andere geïnteresseerden kunnen reageren op deze consultatieversie van de tekst. Dit kan door een reactie te formuleren op deze webpagina.

Binnenkort volgt een tweede consultatieronde. De conceptversie van de gedragscode wordt voor een periode van maand – volgens planning van 1 februari tot 1 maart – opengesteld voor publieke consultatie. De commissie weegt de reacties en verwerkt ze waar nodig in de tekst van de code. Daarna biedt de commissie de nieuwe gedragscode aan de opdrachtgevers aan. Dit zijn de besturen van KNAW, NFU, NWO, TO2-federatie, Vereniging Hogescholen en VSNU. Deze besturen zullen uiteindelijk besluiten over de tekst van de nieuwe Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit.

Waarom een gedragscode wetenschappelijke integriteit?
In deze consultatieversie van de code staan de principes van goede en integere wetenschapsbeoefening uitgewerkt: eerlijkheid, zorgvuldigheid, transparantie, onafhankelijkheid, verantwoordelijkheid. Bovendien staan de daaruit voortvloeiende normen voor verantwoorde onderzoekspraktijken in de gedragscode helder geformuleerd. De principes en normen uit de code zullen breed onderwezen en toegepast worden. Deze helderheid is belangrijk voor de kwaliteit en betrouwbaarheid van de wetenschap.

De gedragscode wetenschappelijke integriteit biedt dus een normatief kader voor onderzoekers. Bovendien staat in de consultatieversie van de gedragscode beschreven hoe vermoedens van integriteitsschendingen zouden moeten worden behandeld. Daarnaast bevat de concepttekst zorgplichten waaraan de instellingen moeten voldoen om de wetenschappelijke integriteit te bevorderen.

Samenvattend
De commissie stelt de conceptversie van de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit open voor publieke consultatie.

Start publieke consultatie: 1 februari 2018
Deadline indienen opmerkingen: 1 maart 2018

U kunt de publieke consultatieversie van de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit bijgevoegd vinden.

Let op: het betreft een conceptversie. De tekst is dus niet geaccordeerd door de besturen van de  KNAW, NWO, NFU, Vereniging Hogescholen, de TO2-federatie en/of de VSNU.

Consultatieformulier

U kunt het consultatieformulier hier invullen. 

Alvast hartelijk dank voor uw inbreng,
De Commissie Herziening Gedragscode Wetenschapsbeoefening 

NB: de commissie reageert in verband met de verwachte hoeveelheid reacties niet op uw inbreng. Uw inbreng wordt enkel door de commissie bekeken en wordt niet gepubliceerd.