Actualiteit

Professionele masterstandaard geactualiseerd

De Vereniging Hogescholen heeft de professionele masterstandaard geactualiseerd. Die bestaat uit vier standaarden: ‘Meesterschap’, ‘Onderzoekend vermogen’, ‘Interprofessioneel handelen’, en ‘Doorwerking’. Met de masterstandaard geeft het hbo zijn invulling aan niveau 7 (Master) van het Nederlands Kwalificatie Raamwerk (NLQF). Naast niveau 7 bieden hogescholen niveau 5 (associate degree) en niveau 6 (bachelor) aan. Professionele masters zijn aantrekkelijk voor doorstroomstudenten vanuit de bacheloropleidingen én voor medewerkers uit bedrijven en organisaties die zich willen op- of omscholen. 

Het doel van de professionele masterstandaard is het expliciet maken van de kern en het niveau van een masteropleiding binnen een hogeschool. De standaard dient als een richtpunt voor de (landelijke) beroeps- en opleidingsprofielen voor masters bij hogescholen, en voor de uitwerking daarvan in de curricula van de afzonderlijke opleidingen.

Vier standaarden
De professionele masterstandaard bestaat uit vier standaarden:

  • Meesterschap; hier komt professionele ontwikkeling, het lerend vermogen en ethisch moreel handelen van de masterstudent tot uiting.
  • Onderzoekend vermogen; hierin is uiteengezet hoe onderzoekend vermogen de masterprofessionals in staat stelt om de beroepspraktijk te veranderen en doorwerking te bewerkstelligen.
  • Interprofessioneel handelen; waarin het belang van handelen vanuit een breed perspectief en samenwerken in een multidisciplinair netwerk is gekenschetst als voorwaardelijk voor het werk als masterprofessional.
  • Doorwerking; waarin het doel waartoe de masterprofessional werkt is beschreven. Het draait hierbij vooral om de impact van de bijdrage die een masterprofessional heeft op de beroepspraktijk. Bij het onderzoeken en oplossen van praktijkvraagstukken is het resultaat duurzaam en bruikbaar, voor zowel de opdrachtgever als de branche.

Basis en ontwikkeling
De professionele masterstandaard is gebaseerd op nationale en internationale standaarden voor het masterniveau (Dublin descriptoren van masters). De standaard is ontwikkeld door inhoudelijke experts uit het Landelijk platform professionele masters (LPPM) in afstemming met de eigen achterban. De zeven Sectorale Adviescolleges (SAC’s) van de Vereniging Hogescholen hebben vanuit hun specifieke domeinperspectief input gegeven. Alle feedback van hogescholen is verwerkt. Dat heeft geleid tot een breed gedragen standaard.

Over het LPPM
In het LPPM zijn alle hogescholen in Nederland vertegenwoordigd die professionele masteropleidingen aanbieden.


Zie ook:

Gerelateerd

Gelijkwaardig maar verschillend: hogescholen en universiteiten werken samen aan de toekomst van het stelsel

Article

Vandaag hebben de universiteiten en de hogescholen een gezamenlijk position paper gepubliceerd. De universiteiten en hogescholen hebben in dit paper gezamenlijke ambities geformuleerd en prioriteiten benoemd voor de komende jaren. De focus ligt op meer differentiatie binnen het stelsel van hoger onderwijs, tussen instellingen, in onderwijsaanbod en in persoonlijke routes van de student. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: ”We doen dit alles vanuit de basisgedachte dat hogescholen en universiteiten “gelijkwaardig, maar verschillend” zijn. We willen ervoor zorgen dat Nederlandse studenten sneller op de voor hen meest geschikte opleiding terecht komen.“ VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg: “We willen samen stappen zetten om het stelsel van hoger onderwijs voor te bereiden op de toekomst. Met meer samenwerking kunnen we meer betekenen voor studenten en maatschappij.”

Lees meer