Actualiteit

Proefprojecten sneltests voor meer fysiek onderwijs

Om in de loop van 2021 meer fysiek onderwijs te kunnen geven, verkennen negen hogescholen de mogelijkheden van het inzetten van corona-sneltests. Het ministerie van OCW heeft groen licht gegeven voor acht proefprojecten verspreid over het land. Voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen: “Hogescholen zetten alles op alles om zoveel mogelijk van onze studenten weer veilig op onze campussen te ontvangen. Iedereen mist de ontmoetingen die zo belangrijk zijn voor ons onderwijs. Sneltests kunnen daar wellicht bij helpen.”

De proefprojecten vinden plaats in Groningen, Delft, Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam, Nijmegen, Den Bosch en Utrecht/Amersfoort. Behalve hogescholen doen ook universiteiten en ROC’s aan deze sneltest-pilots mee.

Aan de proefprojecten doen de volgende kennisinstellingen mee:

  • Groningen: Hanzehogeschool Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, NP, UMC en Aletta Jacobsinstituut
  • Delft: De Haagse Hogeschool, TU Delft, ROC Mondriaan
  • Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam, Hotelschool The Hague, Vrije Universiteit Amsterdam, ROC van Amsterdam
  • Eindhoven: Fontys Hogescholen, TU Eindhoven, ROC Summa
  • Rotterdam: Hogeschool Rotterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam, ROC Albeda
  • Nijmegen: HAN University of Applied Sciences, Radboud UMC, ROC Nijmegen
  • Den Bosch: Avans Hogeschool, HAS Hogeschool, Koning Willem I College en Medisch Centrum
  • Utrecht: Hogeschool Utrecht, UMCU en het MBO Amersfoort

Gerelateerd

‘Elke vorm van onderwijs gelijk waarderen’

Article

“We hebben alle talent nodig dat we kunnen opleiden voor de Nederlandse samenleving, of nu gaat om mbo’ers, hbo’ers of academici. In ieder geval moeten we elke vorm van onderwijs gelijk gaan waarderen”. Dat zei minister Robbert Dijkgraaf gisteren in zijn toespraak tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Vereniging Hogescholen in Den Haag.

Lees meer

Manifest tegen stagediscriminatie in hoger onderwijs ondertekend 

Article

Voor sommige studenten in het hoger onderwijs is stagediscriminatie de dagelijkse realiteit. Ze kunnen moeilijk een stageplaats bemachtigen of krijgen te maken met discriminatie tijdens een stage. Hogescholen, universiteiten, de ministeries van OCW en SWZ, studentenorganisaties en werkgevers hebben vandaag een manifest ondertekend om stagediscriminatie aan te pakken. Studenten moeten onder meer op zo’n manier worden begeleid dat iedereen een gelijke kans heeft op een stageplek.

Lees meer

Staat van het Onderwijs: kwaliteit hoger onderwijs op peil gebleven   

Article

De Inspectie van het Onderwijs publiceerde vandaag haar jaarlijkse ‘Staat van het Onderwijs’. Daaruit blijkt dat de kwaliteit van het hoger onderwijs in coronatijd op peil is gebleven. De pandemie heeft bovendien weinig impact gehad op de studievoortgang van studenten. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “Het inspectierapport geeft aan dat hogescholen in crisistijd goed werk hebben geleverd, daar mogen we trots op zijn”. 

Lees meer