Actualiteit

Principeakkoord cao-hbo

De Vereniging Hogescholen en de vakorganisaties in het onderwijs, de Algemene Onderwijsbond (AOb), FNV, FvOv en CNV Onderwijs, hebben op dinsdag 22 maart een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao. De medewerkers in het hoger beroepsonderwijs krijgen per juni 2022 een salarisverhoging van 4 procent, naast een éénmalige uitkering van 600 euro die ook in de maand juni zal worden uitbetaald.

De nieuwe cao heeft een looptijd van 12 maanden, van 1 april 2022 tot 1 april 2023. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, is tevreden over het principeakkoord: "Dit akkoord komt tegemoet aan de zorgen van onze medewerkers over de hoge inflatie, en het geeft ons de ruimte om binnen de vereniging verder te praten over de cao van de toekomst".

In de huidige cao, die op 1 april aanstaande afloopt, hebben de partijen afspraken gemaakt en onderzoeken opgestart over enkele grote thema’s, zoals werkdruk en vitaliteit. Er is afgesproken dat er meer tijd nodig is om hier een vervolg aan te geven op cao-niveau. De bonden hebben aandacht gevraagd voor medewerkers die kampen met longcovidklachten. Alhoewel dit in het hbo slechts zeer beperkt voorkomt, onderschrijven ook werkgevers de noodzaak voor een fonds voor medewerkers die hierdoor lange tijd zijn uitgeschakeld. 

Het principeakkoord zal op vrijdag 8 april worden voorgelegd aan de leden van de Vereniging Hogescholen. Als zij én de leden van de bonden instemmen met het bereikte resultaat wordt de cao formeel van kracht.