Actualiteit

Principeakkoord cao-hbo

De Vereniging Hogescholen en de vakorganisaties in het onderwijs, de Algemene Onderwijsbond (AOb), FNV, FvOv en CNV Onderwijs, hebben op dinsdag 22 maart een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao. De medewerkers in het hoger beroepsonderwijs krijgen per juni 2022 een salarisverhoging van 4 procent, naast een éénmalige uitkering van 600 euro die ook in de maand juni zal worden uitbetaald.

De nieuwe cao heeft een looptijd van 12 maanden, van 1 april 2022 tot 1 april 2023. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, is tevreden over het principeakkoord: "Dit akkoord komt tegemoet aan de zorgen van onze medewerkers over de hoge inflatie, en het geeft ons de ruimte om binnen de vereniging verder te praten over de cao van de toekomst".

In de huidige cao, die op 1 april aanstaande afloopt, hebben de partijen afspraken gemaakt en onderzoeken opgestart over enkele grote thema’s, zoals werkdruk en vitaliteit. Er is afgesproken dat er meer tijd nodig is om hier een vervolg aan te geven op cao-niveau. De bonden hebben aandacht gevraagd voor medewerkers die kampen met longcovidklachten. Alhoewel dit in het hbo slechts zeer beperkt voorkomt, onderschrijven ook werkgevers de noodzaak voor een fonds voor medewerkers die hierdoor lange tijd zijn uitgeschakeld. 

Het principeakkoord zal op vrijdag 8 april worden voorgelegd aan de leden van de Vereniging Hogescholen. Als zij én de leden van de bonden instemmen met het bereikte resultaat wordt de cao formeel van kracht.

Gerelateerd

Onderwijskoepels vragen extra kabinetsbijdrage voor loonontwikkeling

Article

De onderwijskoepels doen gezamenlijk een klemmend beroep op het kabinet om extra geld ter beschikking te stellen voor de arbeidsvoorwaarden voor onderwijspersoneel. Een nijpend en urgent lerarentekort en de historisch ongekend hoge inflatiecijfers maken dit noodzakelijk. 

Lees meer

Cao-onderhandelingen hbo van start

Article

De cao-partijen Algemene Onderwijsbond, FNV, FvOv, CNV Onderwijs en de Vereniging Hogescholen, zijn begonnen met de onderhandelingen over een nieuwe cao. Daarover hebben zij onderstaand communiqué uitgebracht:

Lees meer

Vereniging Hogescholen en bonden stemmen in met nieuwe cao

Article

De Algemene Vergadering van de Vereniging Hogescholen, het hoogste orgaan binnen de vereniging, heeft vorige week vrijdag ingestemd met het principeakkoord voor een nieuwe cao. Op 22 maart bereikten de cao-partijen, de Vereniging Hogescholen en de vakorganisaties in het onderwijs, de Algemene Onderwijsbond (AOb), FNV, FvOv en CNV Onderwijs, een akkoord voor een nieuwe cao voor de periode 1 april 2022 tot 1 april 2023. Ook de achterban van de bonden hebben deze week ingestemd met het akkoord.

Lees meer