Actualiteit

Presentaties en video's studiemiddag HBO-netwerk 'Internationalisation in the changing world'

Onder het thema 'Internationalisation in the changing world' organiseerde het HIB-netwerk op 8 oktober jl. een drukbezochte studiemiddag. Ruim 130 beleidsmakers, adviseurs, international officers, docenten namen eraan deel. Zij bespraken er de meerwaarde van internationalisering in brede zin. Ook gingen zij in op de vraag hoe zij het belang van internationalisering onder de aandacht kunnen blijven brengen in veranderende tijden. 

Keynote
Marjolijn Brussaard, voorzitter College van Bestuur ArtEZ en bestuurslid van de Vereniging Hogescholen, opende de studiemiddag. Vervolgens gaf keynote speaker Betty Leask een presentatie getiteld 'Re-imagining Internationalisation of the Curriculum': bekijk de video, download de presentatie

Deelsessies
Daarop vonden drie deelsessies plaats. Klik op de titel om een presentatie terug te kijken:

  1. Re-imaging Internationalistion after COVID-19 (strategie, beleid): bekijk de video, download de presentatie
  2. Internationalisation & Digitalisation (curriculum): bekijk de video, download de presentatie
  3. New Inclusive Mobility (partners, mobility, inclusiveness): bekijk de video, download de presentatie

Afsluitende sessie
Als afsluitende sessie vertelde Hans de Wit uitgebreid over het belang van internationalisering in zijn presentatie 'Why Internationalization': bekijk de video, download de presentatie.

We kijken samen met de deelnemers terug op een inspirerende bijeenkomst met boeiende sprekers en een erg leuk publiek.