Actualiteit

Positief oordeel NVAO over pabo’s bewijs van kwaliteit

“Het feit dat alle pabo’s door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) met een goed of voldoende zijn beoordeeld, is het bewijs voor de kwaliteitsslag die de pabo’s in de afgelopen jaren hebben gemaakt. Alle inspanningen om het vakinhoudelijke niveau van aankomend docenten te verhogen en de structurele aandacht voor pedagogische-didactische vaardigheden heeft z’n vruchten afgeworpen. Daarvoor verdienen de pabo’s alle lof”. Dat zegt voorzitter Thom de Graaf van de Vereniging Hogescholen in reactie op het vandaag bekend gemaakte positieve oordeel van de accreditatieorganisatie over alle pabo-opleidingen.

Opmerkelijke verbeterslag
De NVAO heeft de afgelopen tijd 24 opleidingen tot leraar basisonderwijs (pabo) onder de loep genomen. De accreditatieorganisatie constateert dat pabo’s de afgelopen jaren een opmerkelijke verbeterslag hebben gemaakt en dat de kwaliteit is versterkt. Deze kwaliteitsslag manifesteert zich onder andere in de kwaliteit van instromende studenten, het docentenkorps en het eindniveau van en de kwaliteitscultuur in de opleidingen. Ook heeft de ontwikkeling van eindkwalificaties voor alle vakken geleid tot aanscherping van de programma’s en de toetsing. Volgens de NVAO werken de pabo’s nu met een adequaat toetsbeleid. Onlangs werd de 25.000ste landelijke toets afgenomen op een pabo voor de Nederlandse taal en wiskunde/rekenen. Deze kennistoetsen worden ontwikkeld door landelijke samenwerking van docenten in het project 10voordeLeraar. Tevens is de NVAO goed te spreken over de samenwerking met het werkveld. Docenten bij bijna alle pabo’s worden ingezet om de studenten op de werkplek te begeleiden. Ook de onderzoekscomponent wordt door de meeste pabo’s in nauwe samenwerking met het werkveld uitgevoerd, aldus de NVAO.  

Tweede erkenning kwaliteitsversterking
Met deze beoordeling is het de tweede keer in korte tijd dat de kwaliteitsversterking bij pabo’s door derden wordt erkend. Recent constateerde de Inspectie voor het Onderwijs in een eigen onderzoek dat pabo’s een steeds betere basis vormen voor de praktijk. Zowel beginnende docenten als schoolleiders bleken tevreden over de vakkennis en pedagogisch-didactische vaardigheden die pas afgestudeerde docenten bezitten. “Overigens zijn beide goede beoordelingen”, aldus De Graaf “geen reden om nu achterover te gaan leunen. We gaan met dezelfde energie verder om de bereikte kwaliteit vast te houden en waar mogelijk nog verder te versterken.”

Gerelateerd

Ministers Van Engelshoven en Slob feliciteren pabo-afgestudeerden met diploma

Actualiteit

Op 11 juli jl. hebben de ministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob afstuderende pabo-studenten in het zonnetje gezet. Beide ministers waren bij een diploma-uitreiking aanwezig en spraken de aankomende docenten toe over het mooie vak dat ze hebben gekozen. Minister Van Engelshoven sprak de afgestudeerden toe bij Hogeschool Inholland. Minister Slob woonde de diploma-uitreiking bij aan De Haagse Hogeschool, waarbij hij ook vertelde over zijn eigen ervaringen als docent geschiedenis en maatschappijleer. 

Lees meer

Banken, verzekeraars en onderwijs helpen werknemers overstappen naar het onderwijs

Actualiteit

Werknemers van banken en verzekeraars die een (gedeeltelijke) overstap naar het onderwijs overwegen, kunnen rekenen op hulp van hun werkgevers en het onderwijs. De Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars, de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, Vereniging Hogescholen, Vereniging van Universiteiten (VSNU) en het ministerie van OCW tekenden vandaag het convenant ‘Aan de slag voor de klas’. Daarmee dragen ze bij aan het oplossen van het lerarentekort. “Het hbo biedt een breed scala aan flexibele lerarenopleidingen voor iedereen die leraar wil worden. Het zou mooi zijn als we mensen uit de verzekerings- en financiële sector zo een nieuwe kans kunnen geven”, zegt Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer

Specialisatie Jonge kind en Oude kind op de Pabo werpt vruchten af

Actualiteit

Afgelopen jaren hebben de pabo’s een impuls gegeven aan de specialisaties jonge kind en oude kind. De Vereniging Hogescholen is tevreden dat het recente onderzoek van ResearchNed laat zien dat dit vruchten afwerpt. Het onderzoek toont aan dat huidige vierdejaars met de specialisatie Jonge Kind redelijk tot goed te spreken zijn over hun voorbereiding op lesgeven in de onderbouw. Tevens geeft het onderzoek aan dat bij de tweedegraads lerarenopleidingen de specialisaties voor het avo (algemeen vormend onderwijs in het voortgezet onderwijs), vmbo en mbo in gang zijn gezet en de afstudeerrichtingen hierin worden verstevigd. De Vereniging Hogescholen benadrukt dat de lerarenopleidingen continu in ontwikkeling zijn en voortdurend kijken hoe ze het onderwijsaanbod aantrekkelijker kunnen maken en meer leraren kunnen opleiden.

Lees meer