Actualiteit

Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs lanceert E-learning Medezeggenschap & Integrale Veiligheid

Het Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs (IV-HO) heeft vandaag tijdens de landelijke Dag van de Medezeggenschap de eerste E-learning Medezeggenschap & Integrale Veiligheid gelanceerd. Met deze E-learning Medezeggenschap & Integrale Veiligheid kunnen MZ-leden over een veilige leer- en werkomgeving beter hun rol pakken, vragen formuleren en in gesprek gaan over het gevoerde veiligheidsbeleid.

Drie praktijkgerichte modules
In drie praktijkgerichte modules behandelt de e-learning, met allerlei filmpjes en oefeningen, verschillende thema’s van integrale veiligheid. Het Platform IV-HO heeft deze training ontwikkeld in samenwerking met hoger onderwijsinstellingen en studentenvakbonden. De training is geheel gratis te volgen en aan te passen door onderwijsinstellingen zelf.

Medezeggenschap en integrale veiligheid
Met de uitbreiding van de bevoegdheden van medezeggenschapsraden zoals het instemmingsrecht op de begroting, nemen de verantwoordelijkheden van MR-leden ook toe. Op het veelzijdige terrein van een veilige leer- en werkomgeving hebben medezeggenschapsraden hierdoor meer inspraak, bijvoorbeeld op de manier waarop de instelling omgaat met de verschillende soorten risico’s, bijvoorbeeld op het gebied van sociale veiligheid, en de proportionaliteit en effectiviteit van het gevoerde beleid. Door in gesprek te gaan over deze integrale aanpak binnen hun organisatie kunnen medezeggenschappers een belangrijke bijdrage leveren.

Zie ook: Medezeggenschappers genoeg betrokken bij kwaliteitsafspraken - verslag


Integrale Veiligheid Hoger OnderwijsOver het Platform
Binnen het Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs (IV-HO) werken instellingen in het hoger onderwijs samen aan het verbeteren van de veiligheid. IV-HO biedt een platform voor professionals om kennis te delen, ervaringen uit te wisselen en instrumenten te ontwikkelen en te verzamelen voor een open en veilige leer- en werkomgeving.

Gerelateerd

Meer dan 25 workshops met ruim 40 presentatoren op jaarcongres Vereniging Hogescholen - 9 april 2020

Article

Update 16 maart 2020: dit congres is verplaatst naar 25 november 2020 - Helden van het hbo', onder die titel organiseert de Vereniging Hogescholen op 9 april a.s. het jaarcongres. Met in de middag meer dan 25 workshops verzorgd door ruim 40 presentatoren van 11 hogescholen, de Vereniging Hogescholen, Hobéon, ROA Universiteit Maastricht, andere organisaties en sponsoren. 

Lees meer

Intentieverklaring Integraal Veiligheidsbeleid HO

Article

Vandaag is, tijdens de conferentie Safe en Open, namens de Stuurgroep IV-HO, het dossier “Integrale Veiligheid” overgedragen door Marjolein Jansen (VU) en Ron Bormans (HR) aan de Vereniging Hogescholen en VSNU. Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, en Pieter Duisenberg, voorzitter van de VSNU, hebben vervolgens hun gezamenlijke ambities voor de toekomst uitgesproken. Directeur-Generaal Hoger Onderwijs Marcelis Boereboom reageerde hierop namens het ministerie van OCW. De intensievere samenwerking is tijdens deze conferentie bekrachtigd door het gezamenlijk ondertekenen van een intentieverklaring.

Lees meer