Actualiteit

Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs lanceert E-learning Medezeggenschap & Integrale Veiligheid

Het Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs (IV-HO) heeft vandaag tijdens de landelijke Dag van de Medezeggenschap de eerste E-learning Medezeggenschap & Integrale Veiligheid gelanceerd. Met deze E-learning Medezeggenschap & Integrale Veiligheid kunnen MZ-leden over een veilige leer- en werkomgeving beter hun rol pakken, vragen formuleren en in gesprek gaan over het gevoerde veiligheidsbeleid.

Drie praktijkgerichte modules
In drie praktijkgerichte modules behandelt de e-learning, met allerlei filmpjes en oefeningen, verschillende thema’s van integrale veiligheid. Het Platform IV-HO heeft deze training ontwikkeld in samenwerking met hoger onderwijsinstellingen en studentenvakbonden. De training is geheel gratis te volgen en aan te passen door onderwijsinstellingen zelf.

Medezeggenschap en integrale veiligheid
Met de uitbreiding van de bevoegdheden van medezeggenschapsraden zoals het instemmingsrecht op de begroting, nemen de verantwoordelijkheden van MR-leden ook toe. Op het veelzijdige terrein van een veilige leer- en werkomgeving hebben medezeggenschapsraden hierdoor meer inspraak, bijvoorbeeld op de manier waarop de instelling omgaat met de verschillende soorten risico’s, bijvoorbeeld op het gebied van sociale veiligheid, en de proportionaliteit en effectiviteit van het gevoerde beleid. Door in gesprek te gaan over deze integrale aanpak binnen hun organisatie kunnen medezeggenschappers een belangrijke bijdrage leveren.

Zie ook: Medezeggenschappers genoeg betrokken bij kwaliteitsafspraken - verslag


Integrale Veiligheid Hoger OnderwijsOver het Platform
Binnen het Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs (IV-HO) werken instellingen in het hoger onderwijs samen aan het verbeteren van de veiligheid. IV-HO biedt een platform voor professionals om kennis te delen, ervaringen uit te wisselen en instrumenten te ontwikkelen en te verzamelen voor een open en veilige leer- en werkomgeving.

Gerelateerd

Intentieverklaring Integraal Veiligheidsbeleid HO

Actualiteit

Vandaag is, tijdens de conferentie Safe en Open, namens de Stuurgroep IV-HO, het dossier “Integrale Veiligheid” overgedragen door Marjolein Jansen (VU) en Ron Bormans (HR) aan de Vereniging Hogescholen en VSNU. Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, en Pieter Duisenberg, voorzitter van de VSNU, hebben vervolgens hun gezamenlijke ambities voor de toekomst uitgesproken. Directeur-Generaal Hoger Onderwijs Marcelis Boereboom reageerde hierop namens het ministerie van OCW. De intensievere samenwerking is tijdens deze conferentie bekrachtigd door het gezamenlijk ondertekenen van een intentieverklaring.

Lees meer