Actualiteit

Pilot waterstof cv-ketel samen met Hanzehogeschool Groningen

De Hanzehogeschool Groningen, verschillende bedrijven, de gemeente Hoogeveen en de provincie Drenthe zijn een pilot gestart om tachtig nieuwe woningen in Hoogeveen te voorzien van warmte met een waterstof cv-ketel. De start van de bouw van deze woningen staat begin 2020 gepland. Voor de pilot heeft het ministerie van Economische Zaken via de Topsector Energie een subsidie van ruim vier ton beschikbaar gesteld.

Blauwdruk
Vanuit ervaringen binnen dit project zullen de partners werken aan waterstof cv-ketel oplossingen voor bestaande woningen. Vervolgens zullen zij met bestaande woningen stapsgewijs bijmengingsproeven doen tot uiteindelijk 100% waterstof. De verwachting is namelijk dat bestaande cv-ketels (deels) op waterstof aansluitbaar zijn. Daarvoor hoeft dan geen grote extra investering te worden gedaan. Uiteindelijk moeten pilot en het vervolg daarop leiden tot een blauwdruk en technologie, die vertaalbaar zijn naar bestaande woonwijken in de rest van Nederland.

Lees ook: interview


Zie ook: Energiedag Hogescholen - 15 maart
Op 15 maart aanstaande vindt de vierde Energiedag Hogescholen plaats. Onderwerp is de verdere verduurzaming van hogeschoolgebouwen. Tijdens de Energiedag Hogescholen bieden de organisatoren hogescholen handvatten, inspiratie en tools om aan de slag te gaan met energiebesparing en duurzaamheid. Ook komt het Klimaatakkoord aan bod en wat dat voor uw hogeschool betekent. 

Voor wie is deze dag bedoeld? Voor energiecoördinatoren, managers / adviseurs / beleidsmedewerkers huisvesting die werkzaam zijn binnen de hogescholen. De Energiedag vindt plaats bij Saxion in Deventer, Handelskade 75. U kunt zich voor de Energiedag Hogescholen hier aanmelden.