Actualiteit

Personele wisseling bestuur VH

Per 1 juli treedt Joep Houterman toe tot het bestuur van de Vereniging Hogescholen. Houterman is sinds maart 2020 voorzitter van het College van Bestuur van Fontys Hogescholen. Vanaf 2018 was hij al collegelid van Fontys. Ook voor zijn tijd bij Fontys was Houterman al een bekende in het hoger onderwijs. Zo zat hij in het CvB van Aeres en heeft hij tien jaar lang diverse functies bij Nuffic vervuld. Houterman vervangt bestuurslid Harmen van Wijnen (voormalig CvB-voorzitter CHE), die eerder dit jaar afscheid nam. 

Houterman: "Als bestuurslid van de VH kan ik ook op landelijk niveau bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs, onderzoek en goede arbeidsvoorwaarden in het hbo. En ik wil me sterk maken voor de samenwerking tussen de hogescholen. De coronacrisis heeft ons nog maar eens geleerd dat we elkaar nodig hebben."

Bestuurslid Sander van den Eijnden (CvB-voorzitter Hogeschool Leiden) neemt de functie van vice-voorzitter van Huib de Jong over. De Jong heeft al eerder aangekondigd afscheid te nemen van de HvA (per 1 september 2020) en verlaat daarom ook het bestuur van de VH. Maurice Limmen heeft De Jong tijdens de bestuursvergadering van 12 juni uitgebreid bedankt voor alles wat hij heeft gedaan en betekend voor de Vereniging Hogescholen en voor het hbo in brede zin.