Actualiteit

Uitreiking tijdens SIA-congres 2018 op 15 november

Onderzoeksproject 'Better Wetter' Hogeschool Van Hall Larenstein genomineerd voor RAAK-award 2018

Het onderzoeksproject 'Better Wetter' van Hogeschool Van Hall Larenstein is genomineerd voor RAAK-award 2018. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens het SIA-congres op 15 november a.s. in het NBC congrescentrum Nieuwegein. Aan het eind van het congres maakt de jury bekend welk onderzoeksproject de award mee naar huis mag nemen. De deelnemers bepalen met elkaar wie de publieksprijs wint. 

Meer bergend vermogen
Hogeschool Van Hall Larenstein doet in dit onderzoek experimenten met vernatting. Dit betekent dat de waterstand doelbewust hoog wordt gehouden. Dan stopt de bodemdaling, verdwijnt minder CO2 naar de atmosfeer en is er meer ruimte voor water.

Het onderzoek richt zich specifiek op nieuwe vormen van waterbeheer voor het veenweidegebied van Noordoost Friesland. In dit gebied wordt veel water rondgepompt, daalt de bodem en verdwijnt CO2 naar de atmosfeer. De bodem kan geen water meer opnemen, terwijl klimaatverandering juist vraagt om meer bergend vermogen. Het is duidelijk dat het waterbeheer anders moet. Maar hoe dat te doen als een groot deel van de regionale (landbouw)economie op het bestaande watersysteem is gebaseerd?

Toekomstbestendig waterbeheer
In dit project onderzoeken burgers, overheden, kennisinstellingen en ondernemers samen nieuwe vormen van waterbeheer. Het karakter van het onderzoek is open en explorerend. Alleen dan worden verschillende belangen zichtbaar en kan er begrip en vertrouwen ontstaan. En dat is gelukt: het onderzoeksproject is een belangrijke aanjager voor de regionale transitie naar toekomstbestendig waterbeheer. En daar kunnen andere regio’s ook weer van leren.


Zes genomineerden
Op 2 juli sloot de aanmelding voor de RAAK-award 2018. Van de 23 projecten die op dat moment binnen waren heeft de jury er zes genomineerd voor de RAAK-award. De genomineerden zijn (in alfabetische volgorde): 

Over de RAAK-award
De RAAK-award biedt toonaangeven praktijkgericht onderzoek van hogescholen een podium. Met de prijs wil het regieorgaan de bekendheid en kwaliteit van het onderzoek aan hogescholen verhogen.