Actualiteit

Onderwijsinnovatie stelt nieuwe eisen aan bedrijfsvoering hogescholen - Jaarcongres Vereniging Hogescholen 9 mei 2019

Banner jaarcongres nieuwsbrief

Futureproof: het hbo klaar voor de toekomst. Onder die titel organiseert de Vereniging Hogescholen op 9 mei a.s. het vijftiende jaarcongres voor en door hogescholen. Met in de middag meer dan 40 workshops verzorgd door 90 presentatoren van 15 hogescholen, de Vereniging Hogescholen, SIA, de Vereniging van Lectoren, andere organisaties en sponsoren. Ook zijn er meerdere debatten. De inhoud is gegroepeerd rondom vier thema's, namelijk de vier O's van het hbo: Omgeving, Onderwijs, Onderzoek, en Organisatie.

Workshops 'Organisatie - Bedrijfsvoering'
Het thema 'Organisatie' is uitgeplitst in twee onderdelen: 'Bedrijfsvoering' en 'Ontwikkeling'. Over het onderdeel 'Bedrijfsvoering' zijn er drie deelsessies

Onderwijsinnovatie en informatiemanagement Onderwijsinnovaties stellen toenemende eisen aan de informatiehuishouding van hogescholen. De rol en positie van informatiemanagement is daarmee aan verandering onderhevig. Wat zijn de opgaven en wat is de positie van informatiemanagement in het speelveld van onderwijsinnovatie, digitalisering en organisatieontwikkeling? In deze workshop verkennen de Hogeschool Utrecht en Hogeschool Leiden de opgaven en mogelijkheden op het gebied van informatiemanagement, aan de hand van presentaties door deze hogescholen en ervaringen van deelnemers aan de workshop.

Flexibel programmeren van onderwijs en toetsen
Veel hogescholen werken aan ontwikkeling van flexibele deeltijdopleidingen. Flexibilisering stelt hogescholen voor ingewikkelde vragen op het gebied van de organisatie van het onderwijs. Een belangrijk vraagstuk betreft het flexibel programmeren van onderwijs en toetsen. In de workshop bespreken de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Windeheim hun ervaringen en de uitkomsten van casestudies die het programma Goed Georganiseerde School, een initiatief van Hogeschool Leiden, heeft uitgevoerd naar flexibel programmeren onderwijs en toetsen.

Teams aan zet en de gevolgen voor de ondersteuning
Het versterken van de verantwoordelijkheid van onderwijsteams voor de inrichting, de vormgeving en de kwaliteit van het onderwijs heeft gevolgen voor de organisatie van de hogeschool en de inrichting van de ondersteuning. Mede aan de hand van ervaringen van Avans Hogeschool, Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Leiden, voorbeelden uit andere sectoren en ervaringen van deelnemers aan de workshop wordt besproken waarom hogescholen welke keuzes maken en tegen welke vragen en dilemma's zij aanlopen. Welke succesfactoren zijn er te formuleren? 

Aanmelden
Geïnteresseerd? Kom ook naar het jaarcongres! De toegang is gratis. Presentatoren, sprekers en de Vereniging hogescholen heten u graag welkom op 9 mei a.s. in 1931 Congrescentrum 's-Hertogenbosch.
 

Gerelateerd

Hogescholen zetten opnieuw stappen met de Sustainable Development Goals

Actualiteit

De duurzame ontwikkelingsdoelen moeten onderdeel zijn van het hoger onderwijs zodat de leiders van de toekomst uitgerust worden met de juiste kennis en vaardigheden. Op het jaarcongres van de Vereniging Hogescholen werd bekend dat alle 36 hogescholen het SDG Charter hebben ondertekend. Maar daar blijft het niet bij: Avans Hogeschool, Fontys, Hanzehogeschool en Saxion lanceren een vernieuwend content- en stageplatform SDG on Stage dat studenten en duurzame ondernemingen rondom de Sustainable Development Goals verbindt.

Lees meer

Toekomst hbo ligt bij leven lang ontwikkelen

Actualiteit

Is het hbo klaar voor de toekomst? Die vraag staat vandaag centraal op het 15e jaarcongres van het hbo. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, benadrukte dat wat hem betreft de veranderende arbeidsmarkt niet onderschat moet worden. “Er zullen banen gaan verdwijnen en de arbeidsmarkt zal ingrijpend gaan veranderen. Hogescholen kunnen ervoor zorgen dat mensen kunnen omscholen of bijscholen in hun eigen tempo. Daar ligt een enorme publieke verantwoordelijkheid, en daar hoort ook extra publieke bekostiging bij”, aldus Limmen. Een leven lang leren is een van de Sustainable Development Goals (SDGs). Op het jaarcongres ondertekenden alle 36 hogescholen in Nederland het SDG-Charter en onderstreepten daarmee hun ambitie om samen met studenten en docenten zich in te zetten voor grote maatschappelijke uitdagingen die in de toekomst op ons afkomen.

Lees meer

Naar het jaarcongres? Download de congresapp

Actualiteit

Donderdag 9 mei organiseert de Verenging Hogescholen haar jaarcongres in 1931 Congrescentrum, Den Bosch. U heeft zich ook aangemeld? Om 9.00 uur staat de koffie klaar, om 9.45 uur start het programma. Wij raden u aan op tijd te komen, want we verwachten 1.000 deelnemers.

Lees meer