Actualiteit

Onderwijsinnovatie stelt nieuwe eisen aan bedrijfsvoering hogescholen - Jaarcongres Vereniging Hogescholen 9 mei 2019

Futureproof: het hbo klaar voor de toekomst. Onder die titel organiseert de Vereniging Hogescholen op 9 mei a.s. het vijftiende jaarcongres voor en door hogescholen. Met in de middag meer dan 40 workshops verzorgd door 90 presentatoren van 15 hogescholen, de Vereniging Hogescholen, SIA, de Vereniging van Lectoren, andere organisaties en sponsoren. Ook zijn er meerdere debatten. De inhoud is gegroepeerd rondom vier thema's, namelijk de vier O's van het hbo: Omgeving, Onderwijs, Onderzoek, en Organisatie.

Workshops 'Organisatie - Bedrijfsvoering'
Het thema 'Organisatie' is uitgeplitst in twee onderdelen: 'Bedrijfsvoering' en 'Ontwikkeling'. Over het onderdeel 'Bedrijfsvoering' zijn er drie deelsessies

Onderwijsinnovatie en informatiemanagement Onderwijsinnovaties stellen toenemende eisen aan de informatiehuishouding van hogescholen. De rol en positie van informatiemanagement is daarmee aan verandering onderhevig. Wat zijn de opgaven en wat is de positie van informatiemanagement in het speelveld van onderwijsinnovatie, digitalisering en organisatieontwikkeling? In deze workshop verkennen de Hogeschool Utrecht en Hogeschool Leiden de opgaven en mogelijkheden op het gebied van informatiemanagement, aan de hand van presentaties door deze hogescholen en ervaringen van deelnemers aan de workshop.

Flexibel programmeren van onderwijs en toetsen
Veel hogescholen werken aan ontwikkeling van flexibele deeltijdopleidingen. Flexibilisering stelt hogescholen voor ingewikkelde vragen op het gebied van de organisatie van het onderwijs. Een belangrijk vraagstuk betreft het flexibel programmeren van onderwijs en toetsen. In de workshop bespreken de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Windeheim hun ervaringen en de uitkomsten van casestudies die het programma Goed Georganiseerde School, een initiatief van Hogeschool Leiden, heeft uitgevoerd naar flexibel programmeren onderwijs en toetsen.

Teams aan zet en de gevolgen voor de ondersteuning
Het versterken van de verantwoordelijkheid van onderwijsteams voor de inrichting, de vormgeving en de kwaliteit van het onderwijs heeft gevolgen voor de organisatie van de hogeschool en de inrichting van de ondersteuning. Mede aan de hand van ervaringen van Avans Hogeschool, Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Leiden, voorbeelden uit andere sectoren en ervaringen van deelnemers aan de workshop wordt besproken waarom hogescholen welke keuzes maken en tegen welke vragen en dilemma's zij aanlopen. Welke succesfactoren zijn er te formuleren? 

Aanmelden
Geïnteresseerd? Kom ook naar het jaarcongres! De toegang is gratis. Presentatoren, sprekers en de Vereniging hogescholen heten u graag welkom op 9 mei a.s. in 1931 Congrescentrum 's-Hertogenbosch.