Actualiteit

Van agenda naar plan: hoe gaan we onze ambities op onderwijsinnovatie waarmaken?

Onderwijsinnovatie met ICT versnellen

Eind 2017 presenteerden de Vereniging Hogescholen, de Vereniging van Universiteiten (VSNU) en SURF de Versnellingsagenda voor onderwijsinnovatie. Met deze agenda gingen zij op zoek naar een gezamenlijke koers om het onderwijs succesvol te veranderen.  De agenda is nu uitgewerkt naar een Versnellingsplan waarin de opzet van een 4-jarig programma om de ambities te realiseren wordt beschreven.

Van agenda naar plan: hoe gaan we de ambities waarmaken? 
De Versnellingsagenda onderwijsinnovatie bevatte vooral de ambities voor het hoger onderwijs, maar gaf nog niet aan hoe die ambities waargemaakt zouden worden. Onder regie van een stuurgroep bestaande uit bestuurders van de Vereniging Hogescholen, de VSNU en SURF is de versnellingsagenda uitgewerkt tot een Versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT. Dit plan beschrijft het 4-jarige programma om de ambities waar te maken. 

Werving voor de uitvoering gestart
De werving van deelnemende instellingen voor de uitvoering van het Versnellingsplan is gestart op 22 mei 2018. Deze werving is onder voorbehoud van het beschikbaar komen van voldoende financiële middelen, omdat er nog geen duidelijkheid is over de financiële bijdrage van het ministerie van OCW. Daarover wordt in juni 2018 uitsluitsel verwacht. 
 

Over het Versnellingsplan
Binnen het 4-jarige Versnellingsplan werken hogescholen en universiteiten in 8 zones aan versnelling van onderwijsinnovatie met ICT:

1. Faciliteren en professionaliseren van docenten
2. Aansluiting op de arbeidsmarkt verbeteren
3. Flexibilisering van het onderwijs
4. Naar digitale (open) leermiddelen
5. Veilig en betrouwbaar benutten van studiedata
6. Evidence-based onderwijsinnovatie met ICT
7. Samenwerking met EdTech
8. Gezamenlijk koersen op versnelling

Deelname aan het Versnellingsplan 
Instellingen die mee willen doen aan een of meer versnellingszones van het Versnellingsplan kunnen zich aanmelden voor deelname. Alle CvB’s van hogescholen en universiteiten hebben op 22 mei 2018 een brief ontvangen met het verzoek om uiterlijk 13 september door te geven of en zo ja aan welke zones zij willen deelnemen. 

Meer informatie vindt u in het Versnellingsplan en in het profiel voor aanvoerders en leden van versnellingsteams

Informatiebijeenkomsten
Ter voorbereiding op de mogelijke deelname in de versnellingszone(s), organiseert het programmateam informatiebijeenkomsten voor medewerkers van instellingen. Deze vinden plaats op (inschrijven kan via de links):

31 mei, van 13 tot 17 uur (met aansluitend borrel)
15 juni, van 9 tot 13 uur (met aansluitend lunch)
28 juni, van 13 tot 17 uur (met aansluitend borrel) 
23 augustus, van 13 tot 17 uur (met aansluitend borrel) 

 

Alle bijeenkomsten vinden plaats bij SURF in Utrecht.

 

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT

Actualiteit

Sinds de lancering van de Versnellingsagenda Onderwijsinnnovatie met ICT door SURF, de Vereniging Hogescholen en de Vereniging van Universiteiten is in 2018 veel werk verzet. De stuurgroep en het programmateam hebben de agenda doorontwikkeld tot een versnellingsplan. Dit plan is opgedeeld in acht versnellingszones waarbinnen hogescholen en universiteiten in teams samenwerken. 

Lees meer

Hogescholen en universiteiten van start met Versnellingsplan

Actualiteit

Tijdens de SURF onderwijsdagen zijn de aanvoerders en teams van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT gepresenteerd. In dit vierjarig programma van de Vereniging Hogescholen, de Vereniging van Universiteiten en SURF werken 40 universiteiten en hogescholen samen aan de kansen die digitalisering biedt voor het hoger onderwijs in Nederland.

Lees meer

Digitale kennis en vaardigheden voor alle beroepen nodig

Actualiteit

Vandaag is als bijlage bij het FD de ‘Toekomst van het Onderwijs’ gevoegd. In deze bijlage wordt uitgebreid stilgestaan bij onze versnellingsagenda voor onderwijsinnovatie met ICT.

Lees meer