Actualiteit

Van agenda naar plan: hoe gaan we onze ambities op onderwijsinnovatie waarmaken?

Onderwijsinnovatie met ICT versnellen

Eind 2017 presenteerden de Vereniging Hogescholen, de Vereniging van Universiteiten (VSNU) en SURF de Versnellingsagenda voor onderwijsinnovatie. Met deze agenda gingen zij op zoek naar een gezamenlijke koers om het onderwijs succesvol te veranderen.  De agenda is nu uitgewerkt naar een Versnellingsplan waarin de opzet van een 4-jarig programma om de ambities te realiseren wordt beschreven.

Van agenda naar plan: hoe gaan we de ambities waarmaken? 
De Versnellingsagenda onderwijsinnovatie bevatte vooral de ambities voor het hoger onderwijs, maar gaf nog niet aan hoe die ambities waargemaakt zouden worden. Onder regie van een stuurgroep bestaande uit bestuurders van de Vereniging Hogescholen, de VSNU en SURF is de versnellingsagenda uitgewerkt tot een Versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT. Dit plan beschrijft het 4-jarige programma om de ambities waar te maken. 

Werving voor de uitvoering gestart
De werving van deelnemende instellingen voor de uitvoering van het Versnellingsplan is gestart op 22 mei 2018. Deze werving is onder voorbehoud van het beschikbaar komen van voldoende financiële middelen, omdat er nog geen duidelijkheid is over de financiële bijdrage van het ministerie van OCW. Daarover wordt in juni 2018 uitsluitsel verwacht. 
 

Over het Versnellingsplan
Binnen het 4-jarige Versnellingsplan werken hogescholen en universiteiten in 8 zones aan versnelling van onderwijsinnovatie met ICT:

1. Faciliteren en professionaliseren van docenten
2. Aansluiting op de arbeidsmarkt verbeteren
3. Flexibilisering van het onderwijs
4. Naar digitale (open) leermiddelen
5. Veilig en betrouwbaar benutten van studiedata
6. Evidence-based onderwijsinnovatie met ICT
7. Samenwerking met EdTech
8. Gezamenlijk koersen op versnelling

Deelname aan het Versnellingsplan 
Instellingen die mee willen doen aan een of meer versnellingszones van het Versnellingsplan kunnen zich aanmelden voor deelname. Alle CvB’s van hogescholen en universiteiten hebben op 22 mei 2018 een brief ontvangen met het verzoek om uiterlijk 13 september door te geven of en zo ja aan welke zones zij willen deelnemen. 

Meer informatie vindt u in het Versnellingsplan en in het profiel voor aanvoerders en leden van versnellingsteams

Informatiebijeenkomsten
Ter voorbereiding op de mogelijke deelname in de versnellingszone(s), organiseert het programmateam informatiebijeenkomsten voor medewerkers van instellingen. Deze vinden plaats op (inschrijven kan via de links):

31 mei, van 13 tot 17 uur (met aansluitend borrel)
15 juni, van 9 tot 13 uur (met aansluitend lunch)
28 juni, van 13 tot 17 uur (met aansluitend borrel) 
23 augustus, van 13 tot 17 uur (met aansluitend borrel) 

 

Alle bijeenkomsten vinden plaats bij SURF in Utrecht.

 

Gerelateerd

Online onderwijs vraagbaak - SURF

Article

SURF heeft een online onderwijs vraagbaak ingericht. Nu jouw instelling dicht is wil je het onderwijs zoveel mogelijk laten doorgaan. In deze tijdelijke SURF-community delen we kennis en expertise om de overstap te maken naar online onderwijs. Je kunt zelf reacties toevoegen aan de verschillende artikelen of een artikel plaatsen.

Lees meer

5 onderwijsvernieuwers ontvangen de SURF Onderwijsaward 2019

Article

Tijdens de SURF Onderwijsdagen zijn vijf onderwijsvernieuwers geëerd met een SURF Onderwijsaward: Henk Hagoort (Hogeschool Windesheim), Bert-Jan Klaren (Hanzehogeschool), Silvester Draaijer (VU Amsterdam), Marina Brinkman-Staneva (Breda University of Applied Sciences) en Fake Zijl (Hogeschool Windesheim).

Lees meer

Gelijkwaardig maar verschillend: hogescholen en universiteiten werken samen aan de toekomst van het stelsel

Article

Vandaag hebben de universiteiten en de hogescholen een gezamenlijk position paper gepubliceerd. De universiteiten en hogescholen hebben in dit paper gezamenlijke ambities geformuleerd en prioriteiten benoemd voor de komende jaren. De focus ligt op meer differentiatie binnen het stelsel van hoger onderwijs, tussen instellingen, in onderwijsaanbod en in persoonlijke routes van de student. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: ”We doen dit alles vanuit de basisgedachte dat hogescholen en universiteiten “gelijkwaardig, maar verschillend” zijn. We willen ervoor zorgen dat Nederlandse studenten sneller op de voor hen meest geschikte opleiding terecht komen.“ VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg: “We willen samen stappen zetten om het stelsel van hoger onderwijs voor te bereiden op de toekomst. Met meer samenwerking kunnen we meer betekenen voor studenten en maatschappij.”

Lees meer