Actualiteit

NWA-fonds als startimpuls voor onderzoek en innovatie

Tijdens de presentatie van de NWA investeringsagenda heeft minister Bussemaker (OCW) aangekondigd eind 2016 een NWA-fonds (beheerd door NWO) in te richten zodat een start gemaakt kan worden met de ambities van de kenniscoalitie.  Universiteiten, hogescholen en kennisinstituten dragen zelf bij aan het fonds en ook OCW maakt 4 miljoen vrij om te investeren in een aantal thematische routes, het versterken van talentbeleid en ondersteuning van valorisatie. Naast OCW zoeken ook andere departementen naar middelen in de begroting van 2016 en 2017 om onderzoek en innovatie op hun beleidsterreinen mogelijk te maken.

Hogescholen hebben positief gereageerd op de instelling van het fonds. Thom de Graaf, voorzitter Vereniging Hogescholen, geeft aan: ‘Dit is een hele mooie eerste stap, en we hopen ook dat dit andere departementen inspireert om te investeren in onderzoeksroutes. We zien dit als een begin, om de impact van praktijkgericht onderzoek écht te vergroten zullen er na de formatie van een nieuw kabinet structureel meer middelen beschikbaar moeten komen van de overheid. Alleen zo kunnen we oplossingen vinden voor urgente maatschappelijke uitdagingen.’ De kenniscoalitie heeft daarom ook een oproep gedaan om vanaf 2018 jaarlijks 1 miljard te investeren in onze kenniseconomie.  

Het NWA-fonds richt zich in eerste instantie op drie beleidsvraagstukken die OCW heeft benoemd. Deze vraagstukken sluiten aan bij meerdere thema’s van de Strategische onderzoeksagenda hbo 2016-2020 die de hogescholen 25 augustus jl. presenteerden.

Gerelateerd

Grotere onderzoekscapaciteit hogescholen verdient meer financiering

Article

Het aantal lectoren heeft in de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen, van 300 lectoren in 2007 naar 650 in 2016. Een positieve ontwikkeling die het belang van onderzoek aan hogescholen in samenwerking met de beroepspraktijk bevestigt. Thom de Graaf, voorzitter Vereniging Hogescholen: “De onderzoekscapaciteit van hogescholen wordt steeds groter, praktijkgericht onderzoek is niet meer weg te denken uit het Nederlandse onderzoekslandschap. Maar deze ontwikkeling laat ook zien dat de rijksbekostiging van onderzoek echt omhoog moet. De huidige financiering is niet voldoende om de kwaliteit en doorwerking in het onderwijs te versterken”.

Lees meer

Hogeschool van Amsterdam bekroont beste praktijkgericht onderzoek

Article

Het HvA Onderzoek van het jaar 2017 is SO-HIP​, sensortechnologie bij de revalidatie van ouderen na een heupfractuur. Tijdens het HvA Research Awards Event zijn meer prijzen uitgereikt.

Lees meer

Massale participatie bedrijven in innovatief beroepsonderwijs

Article

De 160 Centers of Expertise en Centra voor innovatief vakmanschap verenigen zich in Katapult. Katapult is een lerend netwerk van meer dan 150 samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en bedrijfsleven en groeit continu. Er participeren inmiddels 50.000 studenten, 6.000 bedrijven en 4.000 docenten in deze samenwerkingsverbanden.

Lees meer