Actualiteit

Met o.a. CHE en HAN over kansen experimenten leeruitkomsten voor kwaliteitscultuur

NVAO congres 'Kwaliteit in de praktijk - Katalysator voor kwaliteitscultuur'

Op 23 februari a.s. organiseert de NVAO onder het thema 'Kwaliteit in de praktijk - Katalysator voor kwaliteitscultuur' haar tweejaarlijks congres bij het WTC Congrescenter in Rotterdam. Het programma bestaat onder meer uit drie 'breakouts', waaronder een over 'Leeruitkomsten'. Janine van Drieënhuizen-Kok (directeur Deeltijd Onderwijs & CHE Academy, Christelijke Hogeschool Ede) en Fokke Aukema (programmamanager Deeltijdstudies, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) tonen op welke wijze de experimenten leeruitkomsten kansen bieden om de kwaliteitscultuur te versterken.

De keynote wordt verzorgd door prof. Jeroen Huisman (Centre for Higher Education Governance Ghent - CHEGG). Hij belicht de factoren die van invloed zijn op de kwaliteitscultuur in het hoger onderwijs: hoe ziet zo’n cultuur eruit? En wat betekent dit voor leiding en medewerkers?

Forumdiscussie HO2020
Tijdens dit congres vindt ook een discussie plaats over de plannen voor (de kwaliteit van) het hoger onderwijs in de periode 2017 - 2020. De deelnemers zijn: Jan Anthonie Bruijn (VVD), Jasper van Dijk (SP), CDA, Roel Kuiper (CU), Frits Lintmeijer (GroenLinks), Paul van Meenen (D66), Jan van Zijl (PvdA) (commissieleden verkiezingsprogramma's politieke partijen en/of woordvoerders (hoger) onderwijs) en Kathleen Helsen (voorzitter Commissie Onderwijs Vlaams Parlement).

Voor wie
Het NVAO congres is bestemd voor Nederlandse en Vlaamse kwaliteitszorgmedewerkers van hogescholen en universiteiten, evaluatieorganisaties, voorzitters, secretarissen en panelleden van visitatiecommissies, vertegenwoordigers van overheden, koepel- en studentenorganisaties. Dagvoorzitter is Ann Verreth, vicevoorzitter NVAO.

Meer informatie en aanmelden

Gerelateerd

Aandachtspunten hbo voor nieuwe kabinetsperiode

Standpunt

Nederland heeft goed opgeleide en veerkrachtige burgers nodig, mensen die niet alleen verantwoordelijkheid dragen in bedrijven en instellingen maar ook in de samenleving als geheel. Hbo-opgeleide professionals hebben in deze snel veranderende en onzekere wereld een belangrijke stabiliserende en opbouwende rol te spelen. Voor de cohesie in de samenleving en voor de economische kracht van Nederland is kwalitatief goed hoger beroepsonderwijs essentieel. Thom de Graaf: “Juist de hbo-opgeleiden zijn in staat niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk bruggen te bouwen in onze maatschappij.

Lees meer