Actualiteit

Nu vooral vooruitkijken

Vandaag heeft de minister van OCW haar besluit over het advies van de reviewcommissie m.b.t. de prestatieafspraken bekend gemaakt. De Vereniging Hogescholen heeft al eerder aangegeven het onterecht te vinden dat 6 hogescholen door een negatief oordeel op één aspect, namelijk het studierendement, financieel worden gestraft door de minister. Zij hebben zich immers tot het maximum ingespannen en hebben bovendien gedaan wat de minister zelf heeft gezegd: kwaliteit gaat boven studierendement. “De financiële korting die de minister vandaag bekend heeft gemaakt stelt ons teleur”, zegt Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen. “We sluiten dit hoofdstuk nu met een onbevredigend gevoel af maar richten ons op een toekomst van horizontale regionale verantwoording.”

Ingewikkelde rekenmethode
Individuele hogescholen hebben in 2012 prestatieafspraken gemaakt met het ministerie van OCW voor de periode 2012 tot 2016. Bij 6 hogescholen wordt op grond van de beoordeling van de reviewcommissie gekort op de begroting. De minister is maar deels tegemoetgekomen aan de bezwaren van de Vereniging Hogescholen door de korting te halveren. Wel spreekt de minister haar waardering uit voor de inspanningen die door de hogescholen zijn geleverd.

De Vereniging Hogescholen heeft zich eerder uitgesproken tegen een mechanisch afrekenen zonder rekening te houden met het verhaal achter de cijfers. Prestatiebekostiging in het hoger onderwijs is een onjuist en soms onrechtvaardig instrument, de huidige beoordeling laat eens te meer zien dat het niet logisch is om te werken met zo’n afrekensystematiek en hogescholen ondanks al hun inspanningen te bestraffen.

Aandacht gericht op de toekomst
“De overheid moet sturen op afstand en meer ruimte aan de autonomie van de hogescholen bieden” vindt Thom de Graaf, “dan kunnen de hogescholen – in overleg met de eigen belanghebbenden (studenten, medewerkers, beroepenveld) – veel beter inspelen op waar de samenleving behoefte aan heeft.” De Vereniging Hogescholen benadrukt dat ook zonder prestatieafspraken de onderwijskwaliteit in het hbo omhoog zou zijn gegaan en de profilering van hogescholen zou zijn ingezet. Het is verstandig om de instellingen nu de ruimte te geven om zelf in nauwe samenspraak met studenten, docenten, lectoren en stakeholders (bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen) instellingsplannen te formuleren met transparante ambities. De Vereniging Hogescholen is daarom tegen opgelegde prestatieafspraken en stringente verticale sturing. 

Gerelateerd

Principeakkoord cao hbo 2020 in Coronatijd

Article

De Vereniging Hogescholen en de vakorganisaties in het onderwijs – Aob, FNV, UNIENFTO en CNV Onderwijs – zijn er in geslaagd om ondanks de crisis als gevolg van de Corona pandemie een nieuwe cao HBO 2020 overeen te komen. De lonen worden op 1 juli structureel met 2,75% verhoogd. Daarnaast zal aan de werknemers in het hbo in de maand juni ook een eenmalige uitkering van € 880 bruto worden toegekend. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: ‘Het is een manier om onze waardering tot uitdrukking te laten komen voor al die docenten en medewerkers in het hbo die al maandenlang alles op alles zetten om het onderwijs aan onze ruim 450 duizend studenten door te laten gaan.’

Lees meer

Koning Willem-Alexander laat zich bijpraten over situatie in hbo

Article

Op woensdagochtend 13 mei heeft Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander zich laten bijpraten door voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen over de impact van het coronavirus op het hoger beroepsonderwijs. Limmen: “De Koning heeft uitvoerig geïnformeerd naar de manier waarop het hbo razendsnel is overgestapt op onderwijs op afstand. Zo worden bijvoorbeeld bij conservatoria honderden audities online afgenomen. De Koning complimenteerde de studenten en medewerkers in het hbo met hun flexibiliteit en vindingrijkheid.” 

Lees meer

Hogescholen stellen bindend studieadvies uit vanwege coronavirus 

Article

Het ministerie van OCW heeft hogescholen gevraagd het bindend studieadvies (BSA) uit te stellen tot het volgende studiejaar. Hogescholen stellen het geven van een bsa in principe uit tot het eind van het tweede studiejaar (collegejaar 2020/2021), op instellingsniveau zal hier verder vorm aan worden gegeven. Zo helpen de hogescholen studenten die mogelijk studievertraging oplopen door de uitbraak van het coronavirus. 

Lees meer