Actualiteit

Nieuwe opleidingsprofielen economisch domein

Vanwege de herordening in het economisch domein zijn er per september 2018 vele nieuwe samengevoegde opleidingen. Een aantal hiervan heeft hiertoe al een nieuw landelijk beroeps- en opleidingsprofiel opgesteld. Maar ook andere bacheloropleidingen in het economisch domein hebben hun opleidingsprofiel herijkt.

De onderstaande opleidingsprofielen zijn sinds de zomer door het bestuur van de Vereniging Hogescholen vastgesteld.  De profielen zijn geplaatst in de Profielenbank van de Vereniging Hogescholen. 

  • Accountancy
  • Commerciële Economie
  • Creative Business
  • Facility Management
  • Finance, Tax and Advice
  • Hotel Management
  • Ondernemerschap & Retail Management 
  • Oriëntaalse Talen en Communicatie