Actualiteit

Nieuwe besturen studentenbonden ISO en LSVb van start

Bij het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) zijn vandaag nieuwe besturen van start gegaan voor het collegejaar 2016-2017. Elk studiejaar wisselen de twee grootste landelijke studentenbonden van bestuur. Zij vertegenwoordigen de belangen van studenten en bespreken het hoger onderwijsbeleid met onder andere docenten, bestuurders, politici en de minister. De Vereniging Hogescholen wenst de nieuwe bestuursleden veel succes en hoopt de goede samenwerking voort te zetten.

LSVb
Het nieuwe bestuur bestaat uit Jarmo Berkhout (voorzitter), Julia Verheul (vicevoorzitter), Jerom van Geffen (secretaris), Joey Boon (penningmeester) en Desi Gielkens (algemeen bestuurslid). Voorzitter Jarmo Berkhout: “Met de landelijke verkiezingen in aantocht wordt het een spannend jaar waarin we het hoger onderwijs hoog op de politieke agenda willen krijgen!”

ISO
Ook het nieuwe ISO bestuur zet daarop in.“Het wordt een spannend jaar met de verkiezingen in aantocht. Wij staan te trappelen om, in samenwerking met de lidorganisaties, kwalitatief en toegankelijk hoger onderwijs hoog op de politieke agenda te krijgen en te houden”, aldus voorzitter Jan Sinnige. In het ISO-bestuur zijn verder benoemd: Desley van der Zande (secretaris), Luc Nibbeling (penningmeester), Jeroen Wienen en Robin van der Bles (beide algemeen bestuurslid).

Gerelateerd

ISO organiseert Docent van het Jaarverkiezing 2019

Actualiteit

Na vier zeer succesvolle edities van de ‘Docent van het jaar verkiezing’ organiseert het Interstedelijk Studenten Overleg dit jaar wederom een verkiezing. Deze zal plaatsvinden op 13 april 2019 te Utrecht. Deze verkiezing organiseren we omdat we goede docenten als spil van het onderwijs zien en om hen de waardering te gunnen die hen toekomt. Daarom nodigen wij u ook van harte uit om dit jaar uit een docent voor de verkiezing aan te dragen!

Lees meer

Actieplan studentenhuisvesting gepresenteerd

Actualiteit

Vandaag heeft de Vereniging Hogescholen het convenant studentenhuisvesting 2018-2021 ondertekenend. Met de ondertekening van dit actieplan en convenant studentenhuisvesting 2018-2021 committeren 10 partijen zich aan de in dit plan gemaakte afspraken. Daarmee slaan alle partners binnen de keten van studentenhuisvesting de handen in één om een structureel betere aansluiting tussen de vraag naar en het aanbod van studentenhuisvesting te bewerkstelligen.

Lees meer

Medezeggenschap positiever over rol maar nog altijd ruimte voor verbetering

Actualiteit

Er is een stijgende lijn zichtbaar in de tevredenheid van medezeggenschappers. Ze zijn iets positiever gaan oordelen over de medezeggenschap op hun hogeschool of universiteit. Ze zijn bijvoorbeeld meer tevreden over de manier waarop de onderwijsinstelling hen faciliteert en de verhouding tussen raad en bestuur. Toch zijn er ook verbeterpunten; medezeggenschappers hebben behoefte aan meer tijd voor de uitvoering van hun taken en aan meer scholing.

Lees meer