Actualiteit

Nieuwe besturen ISO en LSVb voor collegejaar 2019-2020

De besturen van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) zijn op 29 juni jl. officieel gewisseld.
 

ISO
Het nieuwe bestuur van het ISO bestaat uit voorzitter Kees Gillesse. De andere bestuursleden van het ISO zijn Bas Litjens (secretaris), Laura Korn (penningmeester), Eline van Hove (politieke belangenbehartiging) en Rico Tjepkema (algemeen bestuurslid). Voorzitter Kees Gillise zegt over de inzet van het nieuwe bestuur: "Studenten staan de afgelopen jaren steeds meer onder druk. Hogere studieschulden hebben grote gevolgen, opleidingen zijn erbij gebaat om studenten zo snel mogelijk te laten afstuderen en toekomstige werkgevers vragen om een uitgebreid cv. Dit jaar staat het faciliteren van een gezond studieklimaat centraal, en zien we erop toe dat de investeringen in de kwaliteit van het onderwijs gevoeld gaan worden." (Persbericht)
 

LSVb
Ook het LSVb wisselde afgelopen weekend van bestuur. Het nieuwe bestuur bestaat uit Alex Tess Rutten (voorzitter en woordvoerder), Monty Aal (vicevoorzitter, politieke contacten), Oumaima El Ghoulbzouri (secretaris, toegankelijkheid onderwijs), Ruben Kleijn (penningmeester, huisvesting) en Roos van Leeuwen (algemeen bestuurslid, personeelsbeleid). Het bestuur gaat het komend studiejaar strijden voor betere toegankelijkheid tot het hoger onderwijs. Voorzitter Alex Tess Rutten: "We zijn een hele gevarieerde groep mensen die elkaar mooi aanvullen in ervaringen en achtergronden. We hebben heel veel zin om ons komend jaar keihard in te zetten voor het hoger onderwijs. In deze tijd van bezuinigingen en toenemende kansenongelijkheid is dat hard nodig." Het nieuwe LSVb-bestuur wil zich richten op het terugkrijgen van de basisbeurs. (Persbericht aankondiging, persbericht na installatie)

Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen, feliciteert de nieuwe bestuursleden met hun benoeming. "Wij wensen hen het komende jaar veel succes. Hopelijk wordt de goede samenwerking met ISO en LSVb ook dit jaar voortgezet."

(Foto's: ISO, LSVb)

Gerelateerd

Studentenorganisaties zoeken nieuw bestuur: reageer uiterlijk 31 januari (LSVb) of 7 februari 2020 (ISO)

Article

Het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) zoeken nieuwe bestuursleden. Deze twee organisaties behartigen de belangen van alle Nederlandse studenten. De Vereniging Hogescholen werkt veel met hen samen, daarom brengen wij deze oproep graag extra onder de aandacht.

Lees meer

ISO organiseert Docent van het Jaarverkiezing 2019

Article

Na vier zeer succesvolle edities van de ‘Docent van het jaar verkiezing’ organiseert het Interstedelijk Studenten Overleg dit jaar wederom een verkiezing. Deze zal plaatsvinden op 13 april 2019 te Utrecht. Deze verkiezing organiseren we omdat we goede docenten als spil van het onderwijs zien en om hen de waardering te gunnen die hen toekomt. Daarom nodigen wij u ook van harte uit om dit jaar uit een docent voor de verkiezing aan te dragen!

Lees meer

Berichtgeving LSVb geeft onjuist beeld over financiële ondersteuning

Article

Het persbericht waarin de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) beweert dat hbo-studenten minder financiële ondersteuning ontvangen en dus flink achtergesteld worden, is onjuist. Hogescholen bieden hun studenten financiële ondersteuning als zij door overmacht vertraging oplopen in hun studie. Dit blijkt uit de jaarverslagen van hogescholen. De LSVb heeft de bedragen uit de jaarverslagen gedeeld door het totaal aantal studenten terwijl gerekend moet worden met het aantal studenten dat in aanmerking komt voor de regeling profileringsfonds. Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, betreurt het dat de studenten van de LSVb hun huiswerk niet goed hebben gedaan.

Lees meer