Actualiteit

Nieuwe besturen ISO en LSVb voor collegejaar 2019-2020

De besturen van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) zijn op 29 juni jl. officieel gewisseld.
 

ISO
Het nieuwe bestuur van het ISO bestaat uit voorzitter Kees Gillesse. De andere bestuursleden van het ISO zijn Bas Litjens (secretaris), Laura Korn (penningmeester), Eline van Hove (politieke belangenbehartiging) en Rico Tjepkema (algemeen bestuurslid). Voorzitter Kees Gillise zegt over de inzet van het nieuwe bestuur: "Studenten staan de afgelopen jaren steeds meer onder druk. Hogere studieschulden hebben grote gevolgen, opleidingen zijn erbij gebaat om studenten zo snel mogelijk te laten afstuderen en toekomstige werkgevers vragen om een uitgebreid cv. Dit jaar staat het faciliteren van een gezond studieklimaat centraal, en zien we erop toe dat de investeringen in de kwaliteit van het onderwijs gevoeld gaan worden." (Persbericht)
 

LSVb
Ook het LSVb wisselde afgelopen weekend van bestuur. Het nieuwe bestuur bestaat uit Alex Tess Rutten (voorzitter en woordvoerder), Monty Aal (vicevoorzitter, politieke contacten), Oumaima El Ghoulbzouri (secretaris, toegankelijkheid onderwijs), Ruben Kleijn (penningmeester, huisvesting) en Roos van Leeuwen (algemeen bestuurslid, personeelsbeleid). Het bestuur gaat het komend studiejaar strijden voor betere toegankelijkheid tot het hoger onderwijs. Voorzitter Alex Tess Rutten: "We zijn een hele gevarieerde groep mensen die elkaar mooi aanvullen in ervaringen en achtergronden. We hebben heel veel zin om ons komend jaar keihard in te zetten voor het hoger onderwijs. In deze tijd van bezuinigingen en toenemende kansenongelijkheid is dat hard nodig." Het nieuwe LSVb-bestuur wil zich richten op het terugkrijgen van de basisbeurs. (Persbericht aankondiging, persbericht na installatie)

Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen, feliciteert de nieuwe bestuursleden met hun benoeming. "Wij wensen hen het komende jaar veel succes. Hopelijk wordt de goede samenwerking met ISO en LSVb ook dit jaar voortgezet."

(Foto's: ISO, LSVb)

Gerelateerd

Transparante en goede studievoorlichting van cruciaal belang voor NSE 2020

Actualiteit

OCW heeft een voorstel gedaan voor de uitvoering van de NSE 2020, na gesprekken met studentenbonden, VSNU, VH en enkele hoger onderwijsinstellingen. De hogescholen zijn voorstander van transparante en goede studievoorlichting en kwaliteitszorg. De hogescholen zien echter onvoldoende garanties voor een goede uitvoering van het voorstel van OCW in 2020. “De resultaten van de NSE worden gebruikt door aankomende studenten bij de bepaling van hun studiekeuze. Er mag geen enkele discussie zijn over de vergelijkbaarheid van de resultaten met andere jaren”, aldus Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer

Voorlopige aanmeldcijfers mei 2019

Actualiteit

Het totaal aantal voorlopige aanmeldingen voor hbo-opleidingen is ongeveer gelijk aan het aantal aanmeldingen van vorig jaar. Er is een forse toename in de aanmeldingen te zien voor associate degree opleidingen (+31,6%). Het aantal aanmeldingen voor bacheloropleidingen neemt 1% af.

Lees meer

Is ons onderwijs klaar voor de toekomst?

Actualiteit

Dat is de vraag die gesteld wordt in de jaarlijkse ‘Staat van het Onderwijs’ die de Onderwijsinspectie vandaag heeft uitgebracht. De inspectie stelt terecht dat studenten zekerheid willen over de waarde van hun diploma en hun toekomst. Studenten verwachten dat het onderwijs hen goed voorbereidt op een complexe en onzekere toekomst. “Het hbo staat er goed voor volgens de Onderwijsinspectie maar dat neemt niet weg dat we ons zeer bewust zijn van de maatschappelijke opdracht die het hbo heeft als voorbereider voor de uitdagingen van de arbeidsmarkt. Omdat beroepen en functies razendsnel veranderen stelt dat hoge eisen aan de flexibiliteit van onze onderwijsprogramma’s, de vernieuwing daarvan en de continue afstemming tussen opleidingen en het bedrijfsleven”, zegt Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer