Actualiteit

Nieuwe besturen ISO en LSVb voor collegejaar 2017-2018

De besturen van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) zijn op 24 juni jl. officieel gewisseld.

LSVb
Het nieuwe bestuur van de LSVb bestaat uit voorzitter Tariq Sewbaransingh, Pieter ten Broeke (vice-voorzitter), Joyce van der Wegen (secretaris), Stan van de Sanden (penningsmeester) en  Lisa Busink (algemeen bestuurslid). Het bestuur gaat het komend studiejaar strijden voor betere toegankelijkheid tot het hoger onderwijs. Voorzitter Tariq Sewbaransingh: "We maken ons ernstig zorgen over de groeiende tweedeling in het onderwijs. We roepen politieke partijen op om van toegang tot het hoger onderwijs een speerpunt in het nieuwe regeerakkoord te maken.” Ook wil het bestuur méér geld voor het onderwijs. (persbericht LSVb)

ISO
Ook het ISO wisselde dit weekend van bestuur. Voorzitter is Rhea van der Dong. De andere bestuursleden van het ISO zijn Louise van Broekhoven (secretaris), Jeff van As (penningmeester), Bob van Soolingen (algemeen bestuurslid) en Jan-Yme de Boer (algemeen bestuurslid & lobbyist). Voorzitter Rhea van der Dong zegt over de inzet van het nieuwe bestuur: "Bij de afschaffing van de basisbeurs is aan studenten beloofd dat studenten dat geld terug zouden zien in de kwaliteit van hun onderwijs. We zijn het aan alle studenten verschuldigdom dat op de voet te volgen. Dat doen we samen met achterban, politiek en onderwijsveld".

Thom de Graaf, voorzitter Vereniging Hogescholen, feliciteert de nieuwe bestuursleden met hun benoeming. "Wij wensen hen het komende jaar veel succes. Hopelijk wordt de goede samenwerking met ISO en LSVb ook dit jaar voortgezet."

(Foto's: LSVb, ISO)

Gerelateerd

Voorlopige aanmeldcijfers mei 2019

Actualiteit

Het totaal aantal voorlopige aanmeldingen voor hbo-opleidingen is ongeveer gelijk aan het aantal aanmeldingen van vorig jaar. Er is een forse toename in de aanmeldingen te zien voor associate degree opleidingen (+31,6%). Het aantal aanmeldingen voor bacheloropleidingen neemt 1% af.

Lees meer

Is ons onderwijs klaar voor de toekomst?

Actualiteit

Dat is de vraag die gesteld wordt in de jaarlijkse ‘Staat van het Onderwijs’ die de Onderwijsinspectie vandaag heeft uitgebracht. De inspectie stelt terecht dat studenten zekerheid willen over de waarde van hun diploma en hun toekomst. Studenten verwachten dat het onderwijs hen goed voorbereidt op een complexe en onzekere toekomst. “Het hbo staat er goed voor volgens de Onderwijsinspectie maar dat neemt niet weg dat we ons zeer bewust zijn van de maatschappelijke opdracht die het hbo heeft als voorbereider voor de uitdagingen van de arbeidsmarkt. Omdat beroepen en functies razendsnel veranderen stelt dat hoge eisen aan de flexibiliteit van onze onderwijsprogramma’s, de vernieuwing daarvan en de continue afstemming tussen opleidingen en het bedrijfsleven”, zegt Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer

Voorkom nieuwe bezuinigingen in het onderwijs

Actualiteit

In aanloop naar de Voorjaarsnota 2019 roept de Stichting van het Onderwijs het Kabinet met klem op nieuwe bezuinigingen in het onderwijs te voorkomen en te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de ingevoerde ‘doelmatigheidskorting’ te schrappen. Deze oproep doet de Stichting van het Onderwijs in een brief aan de ministers Van Engelshoven en Slob.

Lees meer

Horizontale dialoog

Standpunt

De hogescholen hebben zich de afgelopen decennia ontwikkeld tot zelfbewuste en zelfstandige organisaties die op professionele wijze invulling geven aan de taken die hun bij wet zijn opgedragen. In samenspraak met politiek en samenleving zoeken hogescholen antwoord op actuele maatschappelijke ontwikkelingen.

Lees meer