Actualiteit

Nieuwe besturen ISO en LSVb voor collegejaar 2014-2015

Op 28 juni jl. zijn de besturen van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) officieel gewisseld.

De Algemene Vergadering van ISO benoemde het nieuwe bestuur voor het collegejaar 2014-2015. Voorzitter is Falco Carelsz, Yvonne Rouwhorst secretaris en Aart Claassens penningmeester. De twee algemene bestuursleden zijn Rosanne Broekhuizen en Sanne de Jager. ISO-voorzitter Falco Carelsz: "Wij staan voor inspirerend, hoogwaardig en grenzeloos onderwijs voor studerend Nederland. Een toekomst waarin iedereen die gemotiveerd is en de capaciteit heeft om te studeren kan studeren, waarin de docent zich kan richten op inspirerend en grenzeloos onderwijs, waarin digitale en internationale mogelijkheden optimaal benut worden om de kwaliteit van onderwijs te verhogen, en een toekomst waarin studenten zich optimaal kunnen ontplooien zowel in als naast hun studie." 

Ook het bestuur van de LSVb is op 28 juni jl. officieel gewisseld: Tom Hoven is voorzitter, Ellen Schepens vicevoorzitter, Saskia Kliphuis secretaris, Charlie van Genuchten penningmeester en Klaasjan Boon algemeen bestuurslid. Het nieuwe LSVb-bestuur zal komend jaar vooral gaan inzetten voor het behoud van de basisbeurs voor alle studenten. "Het leenstelsel is een asociaal alternatief voor de basisbeurs, we zullen er dan ook alles aan doen om dit absurde plan tegen te houden,’’ aldus LSVb-voorzitter Tom Hoven. Naast het behoud van de basisbeurs zal de LSVb zich komend jaar hard gaan maken voor de kwaliteit van het onderwijs en betaalbare studentenhuisvesting.

Thom de Graaf, voorzitter Vereniging Hogescholen, feliciteert de nieuwe bestuursleden met hun benoeming. "Wij wensen hen het komende jaar veel succes. Hopelijk wordt de goede samenwerking met ISO en LSVb ook dit jaar voortgezet."

Gerelateerd

ISO organiseert Docent van het Jaarverkiezing 2019

Actualiteit

Na vier zeer succesvolle edities van de ‘Docent van het jaar verkiezing’ organiseert het Interstedelijk Studenten Overleg dit jaar wederom een verkiezing. Deze zal plaatsvinden op 13 april 2019 te Utrecht. Deze verkiezing organiseren we omdat we goede docenten als spil van het onderwijs zien en om hen de waardering te gunnen die hen toekomt. Daarom nodigen wij u ook van harte uit om dit jaar uit een docent voor de verkiezing aan te dragen!

Lees meer

Actieplan studentenhuisvesting gepresenteerd

Actualiteit

Vandaag heeft de Vereniging Hogescholen het convenant studentenhuisvesting 2018-2021 ondertekenend. Met de ondertekening van dit actieplan en convenant studentenhuisvesting 2018-2021 committeren 10 partijen zich aan de in dit plan gemaakte afspraken. Daarmee slaan alle partners binnen de keten van studentenhuisvesting de handen in één om een structureel betere aansluiting tussen de vraag naar en het aanbod van studentenhuisvesting te bewerkstelligen.

Lees meer

Medezeggenschap positiever over rol maar nog altijd ruimte voor verbetering

Actualiteit

Er is een stijgende lijn zichtbaar in de tevredenheid van medezeggenschappers. Ze zijn iets positiever gaan oordelen over de medezeggenschap op hun hogeschool of universiteit. Ze zijn bijvoorbeeld meer tevreden over de manier waarop de onderwijsinstelling hen faciliteert en de verhouding tussen raad en bestuur. Toch zijn er ook verbeterpunten; medezeggenschappers hebben behoefte aan meer tijd voor de uitvoering van hun taken en aan meer scholing.

Lees meer