Actualiteit

Nieuw Landelijk Domeinprofiel voor de Associate Degree Commerce

Voor de vijf Ad-opleidingen Commerciële Economie, Commercieel Management, Online Marketing & Sales, Sales- en Accountmanagement en Marketing Management is een nieuw Landelijk Domeinprofiel ontwikkeld, getiteld ‘Door te doen, gebeurt het’. 

Het document dient als basis voor de huidige en toekomstige Ad-opleidingen binnen het domein Commerce, als referentiekader en inspiratiebron bij de bepaling van de leerresultaten van een Ad-er Commerce.

Dit document is tot stand gekomen door een intensieve samenwerking tussen vertegenwoordigers van alle bekostigde Ad-opleidingen binnen het domein Commerce, verzameld in het Landelijk Opleidingsoverleg Ad Commerce.