Actualiteit

Nederlandse hogescholen in Brussel: Widen Horizons!

Europa is in beweging. In de afgelopen maand heeft de Europese Commissie voorstellen gepresenteerd voor zowel opvolging van het Erasmus+ programma als Horizon 2020 (onderzoek en innovatie). In het voorstel voor het nieuwe kaderprogramma, genaamd Horizon Europe (2021-2027), stelt de Commissie een budget voor van 94 miljard. Het is echter nog uitermate onzeker of dit bedrag stand zal houden, aangezien het nu in behandeling wordt genomen in het Europees Parlement en de Europese Raad. Een delegatie van de Vereniging Hogescholen is daarom afgereisd naar Brussel om de Nederlandse hogescholen daar op de kaart te zetten maar ook om te zorgen dat de Europese fondsen beter bekend raken bij onze hogescholen.

Het voorstel voor Horizon Europe maakt duidelijk dat er meer ruimte komt voor praktijkgericht/impact-gedreven onderzoek. Zoals Kurt Vandenberghe (EC) eerder aangaf: Brussel heeft Universities of Applied Sciences (UAS) nodig bij het behalen van de ambitieuze doelstelling in het nieuwe kaderprogramma. Aan de andere kant moet inzichtelijker gemaakt worden richting onze hogescholen waar die kansen dan precies liggen. Om die reden heeft de Vereniging Hogescholen op 21 en 22 juni een bestuurlijke Brusselreis georganiseerd. De delegatie bestond uit Marjolijn Brussaard (ArtEZ), Anton Franken (HU), Rob Verhofstad (Hanzehogeschool) met ondersteuning van Jolanda Hekman (Hanze), Bronne Pot (HU) en Sander Hees (VH).  

Er is onder meer gesproken met Vanessa Debiais Sainton (head of unit Erasmus+) die onder meer verantwoordelijk is voor de verdere plannen rondom de European Universities’ Network. De Commissie staat zeer open voor de UAS om daar bij aan te sluiten, en zet in op zo gevarieerd mogelijke allianties.

Daarnaast is gesproken met Europarlementariërs Matthijs van Miltenburg (D66) en Caroline Nagtegaal (VVD) aangezien op dit moment de plannen voor het meerjarig financieel kader en Horizon Europe voorliggen in het parlement. Zij gaven tevens aan dat het belang van Europese onderzoeksfondsen ook op nationaal niveau beter moeten worden uitgelegd. Nederlandse kennisinstellingen zijn afhankelijk van Brusselse onderzoeksfondsen.

Tot slot heeft de delegatie gesproken met Jean-Eric Paquet, de opvolger van Robert-Jan Smits als DG Research & Innovation, die ook een belangrijke rol ziet voor hogescholen die onderzoek doen met maatschappelijke impact. Om dat te versterken werd aan hem de publicatie Impact in Europe uitgereikt, waarin de Nederlandse hogescholen laten zien op welke manier Europese fondsen worden ingezet voor praktijkgericht onderzoek.

Gerelateerd

Onderzoek is een belangrijk fundament

Standpunt

Innovaties en toepassing ontwikkelen in de beroepspraktijk van o.a. medische professionals, ICT-ers, kunstenaars en leraren is wat praktijkgericht onderzoek van hogescholen stimuleert. Dat doen ze onder begeleiding van lectoren en in samenwerking met bedrijven en organisaties. Tevens versterkt het praktijkgericht onderzoek een onderzoekende een kritische houding van studenten en versterkt het de onderwijskwaliteit. Hogescholen participeren in de Kenniscoalitie en bepleiten gezamenlijk voor majeure investeringen, zowel publiek als privaat, in de Nationale Wetenschapsagenda. Deze agenda stimuleert een impuls in de keten van kennis en wetenschap.

Lees meer