Actualiteit

Nederlands onderwijs populairder dan ooit bij internationale studenten

Vlaggen rechthoek

In studiejaar 2016/17 studeerden er ruim 112.000 internationale studenten in Nederland. Dat is het hoogste aantal ooit gemeten, concludeert Nuffic in de analyse van de laatste cijfers over studentenmobiliteit. Ruim 81.000 van de internationale studenten volgen een volledige studie, de rest komt voor een korter verblijf bijvoorbeeld voor een uitwisseling met Erasmus+.

Studentenpopulatie steeds diverser
In totaal studeren er studenten met 164 verschillende nationaliteiten in het hoger onderwijs. Daarmee wordt de studentenpopulatie steeds diverser. De 22.000 studenten uit Duitsland weten ons land het best te vinden, gevolgd door studenten uit China (4.300) en Italië (3.300).
 
Naar verhouding kwamen steeds meer internationale studenten van buiten Europa. Vooral studenten uit landen als India, Indonesië en Zuid-Korea schreven zich afgelopen jaren steeds vaker in voor een studie in Nederland. De groep internationale studenten die in 10 jaar tijd het hardst is gegroeid, is die uit de 11 landen waar Nuffic een Netherlands Education Support Office heeft; een groei van meer dan 150% sinds 2006-07. De taak van die buitenlandse kantoren is het promoten van het Nederlandse hoger onderwijs.
 
Kunst, techniek en University Colleges

Aan hogescholen is het aandeel internationale studenten het grootst aan de kunstvakopleidingen (31,8%). Niet zo gek, want de Nederlandse kunstensector is wereldwijd beroemd om zijn Dutch Design. Bij de universiteiten zijn de University Colleges het meest internationaal. Daar komt 38,7% van de studentenpopulatie uit het buitenland.
 
Van verdringing van Nederlandse studenten lijkt geen sprake. De recente discussie hierover focuste zich op de instroom in bachelorprogramma’s in de techniek. Studenten van buiten de Europese Unie volgen opvallend vaak een master in de technische hoek. Het percentage internationale studenten in de bachelorfase is met minder dan 10% juist laag. “De grote instroom van studenten in de bèta-technische masterstudies is een welkome ontwikkeling, want er is een tekort aan technisch geschoold personeel” aldus Beatrice Boots, directeur PBT.
 
1,57 miljard voor de schatkist
Veel internationale studenten blijven ook na hun studie wonen en werken in Nederland en dragen zo bij aan innovatie en de Nederlandse kenniseconomie. Zo gaan internationale promovendi veelal aan de slag in de Nederlandse private sector. In 2012 berekende het CPB dat internationale studenten jaarlijks circa 740 miljoen bijdragen aan de staatskas. Met nieuwe CBS-gegevens over de stay rate schat Nuffic dat circa 25% van internationale studenten een leven lang in Nederland blijft. Daarmee kan de jaarlijkse brain gain aan de Nederlandse kenniseconomie worden berekend op ongeveer 1,57 miljard.
 
Internationaal talent goed voor Nederland
Het aantrekken van talent uit het buitenland is voor een internationaal georiënteerd land als Nederland van groot belang. “Natuurlijk is het mooi dat internationale studenten bijdragen aan de staatskas”, maar er is nog een andere belangrijke reden, aldus Freddy Weima, directeur Nuffic: “Internationale studenten dragen bij aan de international classroom waar alle studenten van profiteren. Met de kennis, ervaring en netwerken die ze meebrengen uit eigen land, versterken ze de kwaliteit van het onderwijs in Nederland”.
 
Positie Nederland
Nederland doet het qua groei van de internationale instroom beter dan het wereldgemiddelde. Ons marktaandeel van alle mobiele studenten wereldwijd steeg sinds 2006/2007 met circa 15% tot bijna 2 op elke 100. De goede kwaliteit van het Nederlandse onderwijs, het grote aantal Engelstalige opleidingen en de relatief goede betaalbaarheid van de programma’s zijn veelgenoemde redenen om voor Nederland te kiezen.
 
Nuffic monitort trends in wereldwijde studentenstromen in het middelbaar beroeps- en hoger onderwijs, en doet onderzoek naar de impact hiervan op het onderwijs, de arbeidsmarkt en de economie.


Download Incoming student mobility in Dutch higher education 2016-17
Bekijk de mobiliteitsstatistieken

Gerelateerd

Hogescholen maken bewuste keuzes voor internationalisering

Actualiteit

Internationalisering heeft waarde voor onderwijs, onderzoek en ondernemend Nederland. Dat beaamt ook de minister van OCW in haar brief naar de Tweede Kamer vandaag. Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen: ”We zijn blij dat er een evenwichtig pakket aan maatregelen wordt voorgesteld dat in lijn is met onze internationaliseringsagenda. Zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid een capaciteitsbeperking (numerus fixus) in te stellen bij anderstalige trajecten. Hogescholen kunnen de afweging voor een numerus fixus prima zelf maken, echter vooraf toestemming geven is onnodige bureaucratie.”

Lees meer

Transparante en goede studievoorlichting van cruciaal belang voor NSE 2020

Actualiteit

OCW heeft een voorstel gedaan voor de uitvoering van de NSE 2020, na gesprekken met studentenbonden, VSNU, VH en enkele hoger onderwijsinstellingen. De hogescholen zijn voorstander van transparante en goede studievoorlichting en kwaliteitszorg. De hogescholen zien echter onvoldoende garanties voor een goede uitvoering van het voorstel van OCW in 2020. “De resultaten van de NSE worden gebruikt door aankomende studenten bij de bepaling van hun studiekeuze. Er mag geen enkele discussie zijn over de vergelijkbaarheid van de resultaten met andere jaren”, aldus Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer

Voorlopige aanmeldcijfers mei 2019

Actualiteit

Het totaal aantal voorlopige aanmeldingen voor hbo-opleidingen is ongeveer gelijk aan het aantal aanmeldingen van vorig jaar. Er is een forse toename in de aanmeldingen te zien voor associate degree opleidingen (+31,6%). Het aantal aanmeldingen voor bacheloropleidingen neemt 1% af.

Lees meer