Actualiteit

Nationale Studenten Enquête krijgt nieuwe vragenlijst

De grootschalige jaarlijkse Nationale Studenten Enquête (NSE) krijgt vanaf de aankomende editie een vernieuwde vragenlijst. De nieuwe vragenlijst is ontwikkeld op initiatief van de ISO, LSVb, VH en VSNU en aan Stichting Studiekeuze123, uitvoerder van de NSE, aangeboden.  

Initiatief van studenten en hoger onderwijsinstellingen
De huidige vragenlijst van de NSE gaat nu zo’n tien jaar mee en het was tijd voor een grondige vernieuwing. De ISO en LSVb en de hoger onderwijskoepels VH en VSNU startten gezamenlijk het project voor vernieuwing van de vragenlijst. Stichting Studiekeuze123, die de NSE organiseert, is eveneens  betrokken geweest in dit proces en heeft op 29 september jl.  de vernieuwde vragenlijst in ontvangst genomen. Het doel van het project was om tot een actuele, gedragen vragenlijst te komen, waarin de verschillende toepassingsmogelijkheden van de NSE geborgd zijn. De NSE moet in de eerste plaats bruikbare informatie opleveren voor studiekeuzevoorlichting, maar daarnaast ook bruikbaar zijn voor monitoring en verbetering van de onderwijskwaliteit. Verder mag de invultijd niet te lang zijn. 

Waardevolle input verzameld
Begin 2020 startte onderzoeksbureau ResearchNed met het traject voor de vernieuwing van de vragenlijst. Om het veld maximaal te betrekken bij de vernieuwing, zijn medewerkers van alle universiteiten en hogescholen in de gelegenheid gesteld bij te dragen aan de totstandkoming van de nieuwe vragenlijst. Daarnaast hebben scholen, scholieren, ouders, decanen en studenten input geleverd. De wens van de belangrijkste stakeholders is hiermee zo goed mogelijk gehoord en verwerkt. Lees hier het volledige onderzoeksrapport van Researchned.

Verschillende wensen en behoeftes vervuld
Het resultaat is een vragenlijst met een vaste kern met de voor onderlinge benchmarking belangrijkste vragen die binnen tien minuten in te vullen is. Instellingen kunnen vervolgens naar behoefte vraagblokken uit een flexibele schil kiezen en eigen vragen toevoegen, onder voorwaarde dat de invultijd beperkt blijft tot maximaal vijftien minuten. Ook is er meer ruimte voor opmerkingen en wordt gebruik gemaakt van verschillende vraagstellingen. Bekijk hier de vragenlijst. De vragenlijst wordt bij de NSE 2021, die in januari van start gaat, in gebruik genomen door Studiekeuze123.