Actualiteit

Meer dan 40 workshops met ruim 90 presentatoren op jaarcongres Vereniging Hogescholen - 9 mei 2019

027 diverse bannerformaten eventbrite  2160x1080    verkleind

Futureproof: het hbo klaar voor de toekomst. Onder die titel organiseert de Vereniging Hogescholen op 9 mei a.s. het vijftiende jaarcongres voor en door hogescholen. Met in de middag meer dan 40 workshops verzorgd door 90 presentatoren van 15 hogescholen, de Vereniging Hogescholen, SIA, de Vereniging van Lectoren, andere organisaties en sponsoren. Ook zijn er meerdere debatten. De inhoud is gegroepeerd rondom vier thema's, namelijk de vier O's van het hbo: Omgeving, Onderwijs, Onderzoek, en Organisatie.

Workshops 'Omgeving'
Over bijvoorbeeld het thema 'Omgeving' zijn er zeven workshops.

SDG's en vernieuwen curriculum
Meer weten en in gesprek gaan over onderwijs vanuit persoonlijke verbondenheid met maatschappelijke uitdagingen? Bezoek dan de gelijknamige workshop van Fontys Hogescholen. De presentatoren laten u zien hoe de de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) als kader, kwaliteitscheck en inspiratie kunnen dienen voor het vernieuwen van het curriculum. 

Progressie rondom SDG's versnellen
Geïnteresseerd in hoe hogescholen de progressie rondom de SDG's kan versnellen? De SDG World Tour gaan er graag tijdens hun workshop met u over in gesprek. Wat levert een SDG-traject voor een hogeschool op? De Hogeschool Van Hall Larenstein, illustreert dat aan de hand van de resultaten van een SDG-implementatietraject en de betekenis ervan voor deze hogeschool. 

Educatieve kits
Hoe van idee tot concrete uitwerking te komen? Drie studenten van Saxion Hogescholen laten dat in hun workshop zien aan de hand van hun duurzame initiatief voor educatieve kits waarmee een eenvoudige structuur toepasbaar kan worden gemaakt op grote problemen.

Green Office
Waarom het hebben van een Green Office een hogeschool naar een hoger niveau tilt lichten Green Office Hogeschool Utrecht, Green Office Avans Hogeschool, Studenten voor Morgen en RootAbility toe in hun workshop. 

SDG's en ondersteunende processen
Hoe kunnen SDG's aansluiten bij ondersteunende processen op hogescholen? Denk daarbij aan Human Rsesource Management of Facilitaire dienstverlening. De Hanzehogeschool Groningen heeft daarmee ervaring en bespreekt aan de hand van een model hoe de hogeschool haar ondersteunende proces naar logisch van toepassing zijnde SDG's heeft vertaald. Een ei van Columbus, aldus de hogeschool die u graag welkom heet tijdens deze workshop.

Overzicht en toelichting workshops
Een uitgebreide toelichting op deze workshops, vallend onder het thema 'Omgeving', en de overige workshops van de andere drie thema's Onderwijs, Onderzoek en Organisatie leest u hier.

Aanmelden
Geïnteresseerd? Kom ook naar het jaarcongres! De toegang is gratis. Presentatoren, sprekers en de Vereniging hogescholen heten u graag welkom op 9 mei a.s. in 1931 Congrescentrum 's-Hertogenbosch.
 

Gerelateerd

Hogescholen zetten opnieuw stappen met de Sustainable Development Goals

Actualiteit

De duurzame ontwikkelingsdoelen moeten onderdeel zijn van het hoger onderwijs zodat de leiders van de toekomst uitgerust worden met de juiste kennis en vaardigheden. Op het jaarcongres van de Vereniging Hogescholen werd bekend dat alle 36 hogescholen het SDG Charter hebben ondertekend. Maar daar blijft het niet bij: Avans Hogeschool, Fontys, Hanzehogeschool en Saxion lanceren een vernieuwend content- en stageplatform SDG on Stage dat studenten en duurzame ondernemingen rondom de Sustainable Development Goals verbindt.

Lees meer

Toekomst hbo ligt bij leven lang ontwikkelen

Actualiteit

Is het hbo klaar voor de toekomst? Die vraag staat vandaag centraal op het 15e jaarcongres van het hbo. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, benadrukte dat wat hem betreft de veranderende arbeidsmarkt niet onderschat moet worden. “Er zullen banen gaan verdwijnen en de arbeidsmarkt zal ingrijpend gaan veranderen. Hogescholen kunnen ervoor zorgen dat mensen kunnen omscholen of bijscholen in hun eigen tempo. Daar ligt een enorme publieke verantwoordelijkheid, en daar hoort ook extra publieke bekostiging bij”, aldus Limmen. Een leven lang leren is een van de Sustainable Development Goals (SDGs). Op het jaarcongres ondertekenden alle 36 hogescholen in Nederland het SDG-Charter en onderstreepten daarmee hun ambitie om samen met studenten en docenten zich in te zetten voor grote maatschappelijke uitdagingen die in de toekomst op ons afkomen.

Lees meer

Naar het jaarcongres? Download de congresapp

Actualiteit

Donderdag 9 mei organiseert de Verenging Hogescholen haar jaarcongres in 1931 Congrescentrum, Den Bosch. U heeft zich ook aangemeld? Om 9.00 uur staat de koffie klaar, om 9.45 uur start het programma. Wij raden u aan op tijd te komen, want we verwachten 1.000 deelnemers.

Lees meer