Actualiteit

MBO Raad, VSNU en Vereniging Hogescholen reageren op advies Onderwijs2032:

Goede onderbouwing voor nieuwe kerncurriculum ontbreekt

Een goede onderbouwing voor de door het Platform Onderwijs2032 genoemde vakken en vaardigheden waaruit het nieuwe kerncurriculum zou moeten bestaan, ontbreekt in het advies van de commissie, dat schrijven de MBO Raad, VSNU en de Vereniging Hogescholen vandaag in een gezamenlijke reactie aan minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker. Als de onderwijssectoren aan wie het voortgezet onderwijs ‘levert’ reageren ze op het advies van Platform Onderwijs2032 over de toekomst van het Nederlands funderend onderwijs.

De drie onderwijskoepels onderschrijven het belang van responsief onderwijs. Ook het vergroten van de mogelijkheden voor maatwerk ondersteunen ze. Maar het vervolgonderwijs moet kunnen voortbouwen op een helder omschreven kennisbasis en aangeleerde specifieke vaardigheden in het funderend onderwijs. De MBO Raad, VSNU en de Vereniging Hogescholen vinden dat Platform Onderwjis2032 onvoldoende argumenten of bewijzen aanvoert waaruit blijkt dat het voorgestelde kerncurriculum past bij of beter aansluit op wat nodig is in het vervolgonderwijs.