Actualiteit

UAS4EUROPE-conferentie 15-3-2017:

Maximising Success in Horizon 2020 and Beyond – Learn! Network! Lobby!

Hogescholen zijn goed gepositioneerd voor deelname aan Horizon 2020 en FP9, maar zij kunnen meer doen om hun participatie te verbeteren. Dit is één van de conclusies van de allereerste UAS4EUROPE conferentie in Brussel, getiteld 'Maximising Success in Horizon 2020 and Beyond – Learn! Network! Lobby!'. UAS4EUROPE, het netwerk van hogescholen in Europa, organiseerde deze conferentie en bracht er meer dan 200 onderzoekers, beleidsmakers en rectoren uit 29 Europese landen samen. 

UAS deelname aan Horizon 2020
Wat moeten hogescholen doen om succesvol te kunnen deelnemen aan Horizon 2020? Dat was het thema van de paneldiscussie met onderzoekers, beoordelaars, vertegenwoordigers en coördinatoren van hogescholen. Zij waren het erover eens dat Horizon 2020 een geschikt kader is voor hogescholen, maar dat zij op nationaal en institutioneel niveau een aantal belangrijke stappen moeten zetten. Genoemd werden ondermeer het belang van het opbouwen van relevante netwerken, goede nationale systemen voor informatie-uitwisseling, en de vaardigheid om calls goed te kunnen lezen en begrijpen.

Smart Partnerships for Regional Impact
De conferentie illustreerde dat er volop mogelijkheden zijn voor samenwerking met hogescholen. Deelnemers benadrukten het belang van financiële steun aan en de rol van hogescholen als 'verbinder' in de regio. Zij stonden sympathiek tegenover het idee van de 'Smart Partnerships for Regional Impact' (SPFRI), een idee dat UASEUROPE verder de komende maanden uit te werken. Binnenkort zal UAS4EUROPE ook een onderzoek starten voor FP9 om input van de hogescholen te verzamelen.