Actualiteit

Maak kennis met alle nominaties voor de RAAK-award

De RAAK-award biedt toonaangevend praktijkgericht onderzoek van hogescholen een podium. Tien projecten zijn genomineerd voor de prijs die op 30 november tijdens het SIA-congres 2017 wordt uitgereikt. Maak kennis met de projecten en breng je stem op je favoriete project uit via deze Facebookpagina


Eindelijk een rolstoel voor rolstoelgebruikers op het hoogste niveau. De Haagse Hogeschool heeft samen met het Nederlands Paralympisch rolstoelbasketbalteam gegevens verzameld over techniek en zwaarte van de prestatie van sporters tijdens wedstrijden en trainingen. Hiermee hebben ze een nieuwe rolstoel ontwikkeld waardoor spelers meer comfort, balans en snelheid ervaren: de perfecte rolstoel dus.


Hoe kunnen zorgverleners betere zorg geven aan ouderen met dementie én een verstandelijke beperking? Deze combinatie was nog nooit eerder op zo’n grote schaal onderzocht in de verstandelijk gehandicaptensector. Het onderzoek Dementia Care Mapping van drs. Feija Schaap van NHL Hogeschool biedt praktische oplossingen voor het vergroten van de kwaliteit van leven van de cliënt én het vergroten van het werkplezier van de zorgverleners. De kledingindustrie moet drastisch op de schop. De aarde raakt uitgeput van het gebruik van alle grondstoffen voor textiel.” Het project Going Eco Going Dutch heeft tot doel: zet een circulaire textielketen op. Vanaf het ontwikkelen van garens tot en met het recyclen van garens. Deze internationaal unieke pilot van ArtEZSaxion, textielproducenten en mode labels richt zich op het lokaal ontwikkelen van textielvezels waarvan garens en gebreide stoffen uiteindelijk marktgerichte (mode)producten worden.


Soms zijn zelfs de beste experts de weg kwijt en blijven storingen, foute afstellingen en energieverspilling onopgemerkt. In het project Installaties 2020 is onderzocht hoe je energie-installaties van intelligentie en zelfsturing kunt voorzien. Deze installaties zorgen dat een gebouw ademt en op temperatuur blijft om zo te een comfortabel en gezond binnenklimaat te creëren. De studenten en onderzoekers van dit projectteam van De Haagse Hogeschool hebben ook een serious game ontwikkeld.


Ondanks preventieve maatregelen lopen jaarlijks ruim 100.000 mensen in Nederland ziekenhuisinfecties op. Een antibacteriële coating op deuren, deurknoppen, sanitair en monitoren in ziekenhuizen om ziekenhuisinfecties terug te dringen is weinig of niet onderzocht. Dit project onder leiding van dr. Francy Crijns van Zuyd Hogeschool en vele andere partners, is daarom uniek: de coating wordt in een real-life setting in de ziekenhuizen zélf onderzocht. Hoe dat in zijn werk gaat? Bekijk het in dit filmpje. 


Vandaag besteld en morgen in huis. Van maaltijden tot bestellingen in de bouw; het gaat allemaal over de weg. Dit verhoogt de luchtvervuiling, lawaai en vergroot de kans op ongelukken. Een consortium met o.a. hogescholen HvA, Hogeschool Rotterdam en de HAN, ontwikkelden een methode om de stad slim en duurzaam te bevoorraden. De inzet van lichte elektrische vrachtvoertuigen (LEVV’s) die snel en rendabel bezorgen, draagt bij aan een leefbare stad.


De politie krijgt er steeds vaker mee te maken: ‘verwarde mensen’. De uitgaven aan de geestelijke gezondheidszorg nemen jaarlijks toe. Dit voor een RAAK-award genomineerde project onderzoekt de MATCH tussen mensen met psychische stoornissen, zorgaanbieders en de samenleving. Onder leiding van lector Bauke Koekkoek hebben onderzoekers van de HAN hebben in verschillende studies zowel patiënten, (hbo-)professionals en teams in de praktijk gevolgd. Resultaat: meer inzicht in het verloop van die zorg. Doel: betere MATCH en verbetering van de kwaliteit van zorg.


Hoe kunnen we langer zelfstandig blijven wonen en minder druk op de zorg leggen ondanks de vergrijzing van de samenleving? Eén manier is door de inzet van slimme robots. Een aantal bedrijven heeft Saxion en Avans benaderd om kennis voor deze robots op te bouwen. Er is getest op compliant grijpen, vision, navigatie, exoskelet met sensoren en gebruikersinteractie. In de tweede fase van het project is een autonoom navigerend voertuigje gebouwd dat specifieke objecten kan herkennen, lokaliseren, oppakken en weggooien. 


Uit eigen textielafval van Starbucks, Ahrend en Sympany zijn in het project Recurf, koffietafels, armleuningen, lampen en iPad-hoezen ontwikkeld. Meer dan 35% van het textielafval is ongeschikt voor hergebruik of recycling tot vezel en/of nieuw textiel. HvA onderzocht of er een nieuw materiaal te ontwikkelen is voor circulaire interieurproducten. Dit circulaire business model maakt positieve economische en ecologische impact en is ook een kanshebber voor de RAAK-award.


In dit project krijgen MKB’ers concrete tools om via ketenfinanciering snellere betaling van grote afnemers mogelijk te maken. Daardoor is minder werkkapitaal nodig. Onderzoekers van Windesheim hebben platform Betaalme.nu ontwikkeld waarin grote bedrijven toezeggen hun kleinste leveranciers sneller te betalen. De onderzoekers hebben ook optimalisatie tools ontwikkeld voor het proces van ontvangst van de order tot betaling van de factuur (O2C). Dit versterkt de onderhandelingspositie van het MKB bij wie kennis over ketenfinanciering vaak beperkt is. 

 

 

 

 

 

 

Gerelateerd

Hbo-studenten helpen het mkb te innoveren

Article

Hogescholen en het midden- en kleinbedrijf (mkb) gaan nog veel beter samenwerken om het innovatief vermogen van het mkb te vergroten. Dat gebeurt door middel van het vandaag officieel gelanceerde innovatietraineeship. Daarbij krijgen studenten van hogescholen na een stage als onderzoeker, ook een dienstverband als onderzoeker in een bedrijf. 

Lees meer

Hogescholen ondertekenen intentieverklaring I-Partnerschap met Rijksoverheid

Article

De Rijksoverheid, hogescholen en universiteiten gaan structureel samenwerken op het gebied van onderzoek en onderwijs om slimme oplossingen te vinden voor digitale vraagstukken. Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Maurice Limmen (voorzitter VH) en Pieter Duisenberg (voorzitter VSNU) hebben vandaag voor dit I-Partnerschap via een drone een intentieverklaring ondertekend. Daarin staan concrete afspraken hoe de samenwerking vorm krijgt. ‘In het hbo worden studenten opgeleid voor een steeds sneller veranderende arbeidsmarkt. Digitalisering en IT hebben daar een wezenlijke invloed op. Met deze samenwerking kunnen we studenten nog beter voorbereiden op de toekomstige beroepspraktijk,' aldus Maurice Limmen. 

Lees meer

Verbinding van onderwijs en onderzoek voor een betere kwaliteit

Article

Vandaag is het advies ‘Slimme Verbindingen’ gepresenteerd aan minister Slob en minister Van Engelshoven (OCW). Dit advies is een vervolg op de ontwikkelagenda ‘Lerend onderwijs voor een lerend Nederland: naar een versterkte kennisinfrastructuur voor het onderwijs’ die eerder dit jaar door alle onderwijskoepels is opgesteld. De aanleiding om een sterke kennisinfrastructuur te ontwikkelen is duidelijk: ons onderwijs staat voor grote vraagstukken, zoals het realiseren van passend onderwijs, het zorgen voor gelijke kansen, het recht doen aan verschillen en het gebruik van nieuwe technologische ontwikkelingen voor betere leerprocessen.

Lees meer