Actualiteit

Lintje voor scheidend directeur Ad de Graaf van de Vereniging Hogescholen

Ad de Graaf heeft vandaag uit handen van de loco-burgemeester van Den Haag, mevrouw Ingrid van Engelshoven, een koninklijke onderscheiding gekregen. Tijdens een speciaal voor zijn afscheid georganiseerd symposium over ‘Onderwijs als fundament van beschaving”, werd De Graaf geroemd voor zijn bijzondere verdiensten voor de Nederlandse samenleving in het algemeen en het hbo in het bijzonder en benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. 

Van Engelshoven  noemde Ad de Graaf een icoon van het hbo. Ad de Graaf is een pionier en groeide uit tot een geweldenaar. In de ontwikkeling en professionalisering van het hbo speelde hij een voortrekkersrol. Ad de Graaf is en was ook van een bijzondere betekenis op het gebied van de opinie- en beleidsvorming rond belangrijke onderwijsvernieuwingen. Mede dankzij zijn inzet is een grootschaliger en innovatiever hoger beroepsonderwijs in Nederland ontstaan.

Ook Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, memoreerde de vele verdiensten van Ad de Graaf: “ Ad de Graaf is uitgegroeid tot een onderwijsautoriteit met een bovengemiddelde betrokkenheid bij de sociale opdracht van het onderwijs en de emancipatoire functie van het HBO in het bijzonder.” Thom de Graaf reikte Ad ook een speciaal voor hem door 40 onderwijsprominenten geschreven boek aan.

Gerelateerd

Principeakkoord cao hbo 2020 in Coronatijd

Article

De Vereniging Hogescholen en de vakorganisaties in het onderwijs – Aob, FNV, UNIENFTO en CNV Onderwijs – zijn er in geslaagd om ondanks de crisis als gevolg van de Corona pandemie een nieuwe cao HBO 2020 overeen te komen. De lonen worden op 1 juli structureel met 2,75% verhoogd. Daarnaast zal aan de werknemers in het hbo in de maand juni ook een eenmalige uitkering van € 880 bruto worden toegekend. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: ‘Het is een manier om onze waardering tot uitdrukking te laten komen voor al die docenten en medewerkers in het hbo die al maandenlang alles op alles zetten om het onderwijs aan onze ruim 450 duizend studenten door te laten gaan.’

Lees meer

Koning Willem-Alexander laat zich bijpraten over situatie in hbo

Article

Op woensdagochtend 13 mei heeft Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander zich laten bijpraten door voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen over de impact van het coronavirus op het hoger beroepsonderwijs. Limmen: “De Koning heeft uitvoerig geïnformeerd naar de manier waarop het hbo razendsnel is overgestapt op onderwijs op afstand. Zo worden bijvoorbeeld bij conservatoria honderden audities online afgenomen. De Koning complimenteerde de studenten en medewerkers in het hbo met hun flexibiliteit en vindingrijkheid.” 

Lees meer

Hogescholen stellen bindend studieadvies uit vanwege coronavirus 

Article

Het ministerie van OCW heeft hogescholen gevraagd het bindend studieadvies (BSA) uit te stellen tot het volgende studiejaar. Hogescholen stellen het geven van een bsa in principe uit tot het eind van het tweede studiejaar (collegejaar 2020/2021), op instellingsniveau zal hier verder vorm aan worden gegeven. Zo helpen de hogescholen studenten die mogelijk studievertraging oplopen door de uitbraak van het coronavirus. 

Lees meer