Actualiteit

Lintje voor scheidend directeur Ad de Graaf van de Vereniging Hogescholen

Ad de Graaf heeft vandaag uit handen van de loco-burgemeester van Den Haag, mevrouw Ingrid van Engelshoven, een koninklijke onderscheiding gekregen. Tijdens een speciaal voor zijn afscheid georganiseerd symposium over ‘Onderwijs als fundament van beschaving”, werd De Graaf geroemd voor zijn bijzondere verdiensten voor de Nederlandse samenleving in het algemeen en het hbo in het bijzonder en benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. 

Van Engelshoven  noemde Ad de Graaf een icoon van het hbo. Ad de Graaf is een pionier en groeide uit tot een geweldenaar. In de ontwikkeling en professionalisering van het hbo speelde hij een voortrekkersrol. Ad de Graaf is en was ook van een bijzondere betekenis op het gebied van de opinie- en beleidsvorming rond belangrijke onderwijsvernieuwingen. Mede dankzij zijn inzet is een grootschaliger en innovatiever hoger beroepsonderwijs in Nederland ontstaan.

Ook Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, memoreerde de vele verdiensten van Ad de Graaf: “ Ad de Graaf is uitgegroeid tot een onderwijsautoriteit met een bovengemiddelde betrokkenheid bij de sociale opdracht van het onderwijs en de emancipatoire functie van het HBO in het bijzonder.” Thom de Graaf reikte Ad ook een speciaal voor hem door 40 onderwijsprominenten geschreven boek aan.

Gerelateerd

Meer flexibilisering en maatwerk in lerarenopleidingen

Article

Werken aan meer differentiatie en specialisatie, waardoor een leraar meer mogelijkheden heeft en er meer onderwijs op maat wordt aangeboden. Dat is één van de uitgangspunten van de strategische agenda  “Samen toekomstbestendige leraren opleiden” die vandaag is aangeboden aan de minister van OCW, Ingrid van Engelshoven.

Lees meer

Aantal inschrijvingen hbo stabiliseert

Article

Er hebben zich in het studiejaar 2019 - 2020 0,3% meer studenten aangemeld voor een hbo - bachelor of associate degree - opleiding dan een jaar geleden. Daarmee stabiliseert de groei van de inschrijvingen in het hbo ten opzichte van het aantal inschrijvingen van vorig jaar. Er is met name bij de Associate degree een stijging te zien van maar liefst 21,9%. “De grootste absolute stijging bij de bacheloropleidingen zien we bij de verpleegkunde-opleiding (12,3%). Dat is goed nieuws op termijn voor de ziekenhuizen en verpleeghuizen die zitten te springen om extra personeel”, aldus Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer

Investeren in professionals voor morgen blijft uit

Article

“Het kabinet spreekt over een investeringsfonds maar boekt tegelijkertijd een harde bezuiniging in op hogescholen”, zo reageert Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, in reactie op de vandaag gepresenteerde begroting 2020 van het ministerie van OCW. Limmen vraagt het kabinet om met een oplossing te komen, want dit mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van het onderwijs.

Lees meer