Actualiteit

Psychische problematiek onder studenten groot thema bij verkiezing lector van het jaar

Lies Korevaar verkozen tot Lector van het Jaar

Lector Rehabilitatie van de Hanzehogeschool is verkozen tot Lector van het Jaar 2019, de verkiezing die ieder jaar door ISO en Scienceguide wordt georganiseerd. “Lies Korevaar is met zijn expertise en betrokkenheid van grote waarde voor de bewustwording en integrale aanpak van het welzijn van studenten met psychische problematiek,” zegt Judith Jansen, directeur van Handicap+Studie.

Aminata Caïro (De Haagse Hogeschool), Janine Stubbe (Codarts) en Lies Korevaar (Hanzehogeschool) waren de genomineerde lectoren. Drie lectoren die zich ieder op eigen wijze en met eigen accenten inzetten voor het welzijn van studenten op de eigen instelling en daarbuiten. Het was voor de jury van de Lector van het Jaarverkiezing in 2019 geen sinecure om uit deze drie kandidaten een uiteindelijke winnaar geven. Uiteindelijk werd er tijdens het Netwerk Studentenwelzijn in Utrecht gekozen voor een lector die zich al bezighield met het thema studentenwelzijn nog voordat het ook politiek en maatschappelijk een veelbewogen thema werd.

Lies Korevaar is als al twintig jaar bezig met het thema studentenwelzijn. Ruim voor dat onder invloed van onder meer het leenstelsel de druk op studenten toenam, maakte Korevaar en zijn team zich al druk om een positieve benadering van studenten. Daar moest in het onderwijs nogal wat gebeuren.

“Was het in de arbeidsrehabilitatie heel gangbaar om rollen te scheiden, in het onderwijs moest er nog een lans gebroken worden voor dit concept. Zowel studenten als zorgprofessionals, onderwijs- en beleidsmakers hadden hier veel in te leren.” In dat proces heeft Korevaar op heel veel manieren binnen de Hanzehogeschool maar ook daarbuiten een cruciale rol gespeeld.

Het leiderschap van Korevaar manifesteert zich onder meer in zijn rol als voorzitter van de Permanente Adviescommissie met studenten en medewerkers die direct advies uitbrengt aan het College van Bestuur. Daarnaast is hij de grondlegger voor de aanwezigheid en scholing van aandachtsfunctionarissen voor studenten met een functiebeperking binnen de Hanzehogeschool.

Ook op het gebied van preventie heeft Korevaar inmiddels een heel arsenaal aan instrumenten weten te implementeren om studenten en docenten mee uit te rusten. Op die manier wordt het welzijn van heel veel studenten op de hogeschool bevorderd. De aanpak werkt dus en dat wordt ook elders in het (hoger) onderwijs gezien. Collega’s uit binnen- en buitenland weten de weg naar het lectoraat van Korevaar dan ook regelmatig te vinden.

Lees voor een uitgebreid juryverslag het artikel op Scienceguide