Actualiteit

Lichte stijging voorinschrijvingen hbo-studenten

In de eerste week na 1 mei 2017 waren er 150.903 personen die zich willen inschrijven voor het eerste jaar van een hbo-opleiding (bachelor of associate degree). Dat is 4,7% meer dan in 2016, toen in dezelfde week in mei nog 144.186 studenten zich hadden aangemeld. De voorlopige aanmeldcijfers duiden op een stijging van het aantal inschrijvingen in alle sectoren. Met name voor opleidingen die onder de categorieën landbouw en natuurlijke omgeving en taal en cultuur vallen, valt een stijging in het aantal verzoeken tot inschrijving waar te nemen.


Opmerking: De 1 mei aanmeldcijfers vielen in de jaren 2015 en 2014 onder week 19.
Bron: Studielink, bewerking Vereniging Hogescholen

Voor studenten die zich voor het eerst inschrijven voor een hbo-bacheloropleiding of associate degree geldt een landelijke aanmelddeadline, namelijk 1 mei. Het aantal verzoeken tot inschrijving op dit moment zegt echter niet alles over het daadwerkelijke aantal inschrijvingen per officiële sluitingsdatum van 1 oktober 2017. Dit aantal kan nog dalen, bijvoorbeeld doordat de vooropleiding niet bijtijds werd afgerond of niet aan andere toelatingseisen werd voldaan. Dit laat de onzekerheid zien van deze aanmeldcijfers.

Met ingang van dit jaar moeten studenten die zich willen inschrijven voor een opleiding waarvoor een numerus fixus geldt, zich aanmelden vóór 15 januari. Studenten kunnen zich aanmelden voor maximaal twee numerus fixus-opleidingen (voorheen was dit maximaal één opleiding). De invoering van de nieuwe deadline is terug te zien in de voorlopige aanmeldcijfers: in 2017 ligt het aantal aanmeldingen in de eerste helft van januari duidelijk hoger dan in voorgaande jaren (zie grafiek). Wanneer we specifiek kijken naar numerus fixus-opleidingen, zien we dat in week 3 van dit jaar 14.042 verzoeken tot inschrijving waren ontvangen tegen 8.125 in 2016.
 

Verzoeken tot inschrijving hbo bachelor en associate degree
Week 19 (8-5-2017) in vergelijking met week 19 (9-5-2016)
  Aantal aanmeldingen Groei
Onderdeel 2016  2017 abs %
Economie 50.070 52.692 2.622 5,2%
Gedrag en Maatschappij 19.371 20.058 687 3,5%
Gezondheidszorg 15.722 16.510 788 5,0%
Landbouw en natuurlijke omgeving  3.747 4.030 283 7,6%
Onderwijs 16.008 16.539 531 3,3%
Taal en Cultuur 7.744 8.372 628 8,1%
Techniek 31.525 32.701 1.176 3,7%
totaal 144.186 150.903 6.717 4,7%
Opmerking: Rechtenstudies zijn ingedeeld bij de sector Economie. De opleidingen die in de indeling van Studielink onder Sectoroverstijgend vallen, zijn in dit overzicht ondergebracht bij het onderdeel Techniek. Bron: Studielink, bewerking Vereniging Hogescholen

Studiekeuzeactiviteiten
Studenten die zich aanmelden voor 1 mei behouden hun recht op toelating en deelname aan een studiekeuzeactiviteit, zoals een dag proefstuderen of een studiekeuzegesprek met een docent. Wie zich later aanmeldt kán nog toegelaten worden, maar mag ook geweigerd worden door de hogeschool.

Onzekerheidsmarge
De genoemde aantallen zijn gecorrigeerd voor aanmelders die een verzoek tot inschrijving doen bij meerdere opleidingen/hogescholen (elke persoon wordt éénmaal geteld), maar níet voor studenten die wisselen van opleiding of hogeschool. Op dit moment is dus nog niet te zeggen hoe het aantal verzoeken tot inschrijving voor een hbo-opleiding zich tussen nu en oktober zal ontwikkelen. Bovendien kan op basis van de huidige gegevens niet goed ingeschat worden hoe het aandeel wisselaars komend jaar zal uitvallen en hoeveel jongeren de vooropleidingen van het hbo met een diploma afsluiten. Daardoor moet er rekening gehouden worden met een grote onzekerheidsmarge.

Gerelateerd

Goede perspectieven voor hbo’ers op de arbeidsmarkt

Article

Hbo-afgestudeerden doen het in de regel nog steeds goed op de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit de jaarlijkse HBO-Monitor van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Maastricht University. Belangrijkste conclusie uit de monitor: hbo-opgeleiden van de lichting 2019/2020 hebben bijna allemaal werk; vier van de vijf werken op het hbo-niveau waarvoor ze zijn opgeleid en 60 procent heeft al een vaste baan. “Het is mooi om te zien dat mensen na het voltooien van een hbo-opleiding meestal goed hun weg vinden. Het toont ook aan dat Nederland zit te springen om de professionals die op onze hogescholen worden opgeleid”, zegt Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer

Ambitieuze plannen maar nog weinig houvast voor hbo

Article

“De coalitiepartijen hebben ambitieuze plannen gepresenteerd die passen bij de uitdagingen waar we als Nederland voor staan.” Dat is de eerste reactie van Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen op het vandaag gepubliceerde coalitieakkoord. Limmen: “Maar voor het hbo biedt het coalitieakkoord nog weinig houvast. Er moet nog veel worden uitgewerkt en onderbouwd. Zo is  onduidelijk wat de precieze investeringsambities zijn op het gebied van praktijkgericht onderzoek in het hbo. Voor wat betreft om- en bijscholing lijken deze ambities in ieder geval beperkt. Hierover gaan we graag snel in gesprek met de nieuwe bewindspersonen.”

Lees meer

Hogescholen verheugen zich op 'normale' start studiejaar

Article

Hogescholen mogen het studiejaar op 30 augustus starten zonder dat er 1,5 meter afstand hoeft te worden gehouden. Dat betekent dat zo'n half miljoen hbo-studenten weer volledig fysiek onderwijs kunnen volgen. Dat heeft het kabinet vandaag besloten na overleg over de versoepeling van de coronamaatregelen. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen is verheugd met dat besluit: “We kijken er erg naar uit om onze studenten weer te verwelkomen op de campus. We kunnen starten met een ‘normaal’ studiejaar en dat is voor studenten van essentieel belang. Want leren doe je samen, met elkaar en van elkaar.” Ook voor docenten en medewerkers is het belangrijk dat ze nu eindelijk weten waar ze aan toe zijn en weer fysiek onderwijs kunnen geven. Limmen benadrukt dat er ook voorzichtigheid geboden is: “We blijven communiceren dat zelftesten en hygiëne-maatregelen belangrijk zijn voor de veiligheid van jezelf en anderen. En natuurlijk als je gaat studeren, laat je vaccineren.”

Lees meer