Actualiteit

Lichte stijging voorinschrijvingen hbo-studenten

In de eerste week na 1 mei 2017 waren er 150.903 personen die zich willen inschrijven voor het eerste jaar van een hbo-opleiding (bachelor of associate degree). Dat is 4,7% meer dan in 2016, toen in dezelfde week in mei nog 144.186 studenten zich hadden aangemeld. De voorlopige aanmeldcijfers duiden op een stijging van het aantal inschrijvingen in alle sectoren. Met name voor opleidingen die onder de categorieën landbouw en natuurlijke omgeving en taal en cultuur vallen, valt een stijging in het aantal verzoeken tot inschrijving waar te nemen.


Opmerking: De 1 mei aanmeldcijfers vielen in de jaren 2015 en 2014 onder week 19.
Bron: Studielink, bewerking Vereniging Hogescholen

Voor studenten die zich voor het eerst inschrijven voor een hbo-bacheloropleiding of associate degree geldt een landelijke aanmelddeadline, namelijk 1 mei. Het aantal verzoeken tot inschrijving op dit moment zegt echter niet alles over het daadwerkelijke aantal inschrijvingen per officiële sluitingsdatum van 1 oktober 2017. Dit aantal kan nog dalen, bijvoorbeeld doordat de vooropleiding niet bijtijds werd afgerond of niet aan andere toelatingseisen werd voldaan. Dit laat de onzekerheid zien van deze aanmeldcijfers.

Met ingang van dit jaar moeten studenten die zich willen inschrijven voor een opleiding waarvoor een numerus fixus geldt, zich aanmelden vóór 15 januari. Studenten kunnen zich aanmelden voor maximaal twee numerus fixus-opleidingen (voorheen was dit maximaal één opleiding). De invoering van de nieuwe deadline is terug te zien in de voorlopige aanmeldcijfers: in 2017 ligt het aantal aanmeldingen in de eerste helft van januari duidelijk hoger dan in voorgaande jaren (zie grafiek). Wanneer we specifiek kijken naar numerus fixus-opleidingen, zien we dat in week 3 van dit jaar 14.042 verzoeken tot inschrijving waren ontvangen tegen 8.125 in 2016.
 

Verzoeken tot inschrijving hbo bachelor en associate degree
Week 19 (8-5-2017) in vergelijking met week 19 (9-5-2016)
  Aantal aanmeldingen Groei
Onderdeel 2016  2017 abs %
Economie 50.070 52.692 2.622 5,2%
Gedrag en Maatschappij 19.371 20.058 687 3,5%
Gezondheidszorg 15.722 16.510 788 5,0%
Landbouw en natuurlijke omgeving  3.747 4.030 283 7,6%
Onderwijs 16.008 16.539 531 3,3%
Taal en Cultuur 7.744 8.372 628 8,1%
Techniek 31.525 32.701 1.176 3,7%
totaal 144.186 150.903 6.717 4,7%
Opmerking: Rechtenstudies zijn ingedeeld bij de sector Economie. De opleidingen die in de indeling van Studielink onder Sectoroverstijgend vallen, zijn in dit overzicht ondergebracht bij het onderdeel Techniek. Bron: Studielink, bewerking Vereniging Hogescholen

Studiekeuzeactiviteiten
Studenten die zich aanmelden voor 1 mei behouden hun recht op toelating en deelname aan een studiekeuzeactiviteit, zoals een dag proefstuderen of een studiekeuzegesprek met een docent. Wie zich later aanmeldt kán nog toegelaten worden, maar mag ook geweigerd worden door de hogeschool.

Onzekerheidsmarge
De genoemde aantallen zijn gecorrigeerd voor aanmelders die een verzoek tot inschrijving doen bij meerdere opleidingen/hogescholen (elke persoon wordt éénmaal geteld), maar níet voor studenten die wisselen van opleiding of hogeschool. Op dit moment is dus nog niet te zeggen hoe het aantal verzoeken tot inschrijving voor een hbo-opleiding zich tussen nu en oktober zal ontwikkelen. Bovendien kan op basis van de huidige gegevens niet goed ingeschat worden hoe het aandeel wisselaars komend jaar zal uitvallen en hoeveel jongeren de vooropleidingen van het hbo met een diploma afsluiten. Daardoor moet er rekening gehouden worden met een grote onzekerheidsmarge.

Gerelateerd

Minister kondigt wijziging bsa aan

Article

De Vereniging Hogescholen neemt kennis van het plan voor een wetsvoorstel tot aanpassing van het bindend studieadvies, zoals de minister dat vandaag heeft gepresenteerd aan de Tweede Kamer.

Lees meer

Hbo’er heeft goede papieren voor de arbeidsmarkt

Article

Hbo’ers die de arbeidsmarkt betreden hoeven nauwelijks te zoeken naar een baan en kunnen vrijwel allemaal op hun eigen opleidingsniveau aan de slag. Die conclusie is te trekken naar aanleiding van de jaarlijkse HBO-Monitor van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Maastricht University, die vandaag is verschenen. Ook in voorgaande jaren bleek dat hbo’ers prima hun weg vinden op de arbeidsmarkt.

Lees meer

Minder nieuwe bachelorstudenten, maar sterke groei Associate degree

Article

Het aantal nieuwe studenten aan hogescholen is in het studiejaar ’22-’23 afgenomen met 5,4 procent. In totaal begroetten de hogescholen dit studiejaar 107.715 eerstejaars studenten. Dat blijkt uit de definitieve instroomcijfers in het hoger beroepsonderwijs van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De teruggang van het aantal nieuwe studenten deed zich voor vrijwel alle sectoren en opleidingstypen.

Lees meer