Actualiteit

Leenstelsel moet toegankelijkheid hbo blijven borgen

De Vereniging Hogescholen heeft kennis genomen van de nieuwe plannen voor een aangepast leenstelsel voor studenten. De aanpassingen komen deels tegemoet aan de eerdere kritiek van de hogescholen. Niettemin moeten studenten in dit nieuwe stelsel veel gaan lenen. De beurs voor studenten uit gezinnen met lage inkomens wordt weliswaar in vergelijking met eerdere plannen verruimd, maar voor veel studenten blijft er sprake van een achteruitgang. Daarom vreest de Vereniging Hogescholen dat de toegankelijkheid van het hbo toch onder druk kan komen te staan.  Voorzitter Thom de Graaf:  "Toegankelijkheid van het hbo is een groot goed dat we moeten beschermen. De nieuwe plannen nemen een deel van onze bezwaren weg, maar we denken dat ze op dit punt nog niet voldoende zijn. Wij blijven zorgen houden of talentvolle studenten vanwege hoge studielasten niet afhaken. Dat zou vooral de doorstroom van mbo naar hbo raken".

Kwaliteit hoger onderwijs
De Vereniging Hogescholen vindt het terecht dat de financiële opbrengsten van de omzetting van de studiefinanciering naar een leenstelsel rechtstreeks voor de kwaliteit van het hoger onderwijs worden gereserveerd. Hoe dat gebeurt, moet nog worden uitgewerkt. De Graaf: "Met het kabinet willen we snel praten hoe we kunnen voorkomen dat rond de nieuwe investeringen in het hoger onderwijs weer een bureaucratisch circus met akkoorden en prestatieafspraken wordt opgetuigd. Daar zit niemand op te wachten".

Extra investeren
Vooruitlopend op nieuwe middelen van de rijksoverheid die pas over enkele jaren beschikbaar komen, hebben de hogescholen al besloten zelf extra te investeren in de kwaliteit van het onderwijs, onder andere in nog betere begeleiding van studenten, meer docenten en een optimale infrastructuur. Het gaat daarbij in 2015, 2016 en 2017 over ongeveer 100 miljoen euro per jaar.

Gerelateerd

Pabo en verpleegkunde favoriet bij nieuwe hbo-studenten

Article

Beroepen in de publieke sector met flinke personeelstekorten zijn populair bij eerstejaars hbo-studenten. Het aantal aanmeldingen voor de opleiding tot leraar in het basisonderwijs steeg met 33,5% van 5243 vorig jaar tot 7000 in 2020. Ook verpleegkunde is populair: daar is de toename ten opzichte van vorig jaar 16,7%: van 5896 aanmeldingen vorig jaar tot 6878 dit jaar. Dit blijkt uit de aanmeldcijfers in het hbo tot en met 5 oktober 2020, die de Vereniging Hogescholen vandaag publiceert. Definitieve instroomcijfers volgen later dit studiejaar.

Lees meer

Mbo-scholen, hogescholen en universiteiten: Leven lang ontwikkelen door persoonlijk leerrecht per jaar

Article

Iedere werkende Nederlander vanaf 27 jaar moet het basisrecht van één week scholing per jaar krijgen. Dat is de kern van het plan ‘Een leven lang ontwikkelen voor iedereen’ van de MBO Raad, Vereniging Hogescholen (VH) en Vereniging van Universiteiten (VSNU). Dit plan is vandaag overhandigd aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Lees meer

Vereniging Hogescholen zet in op vergroten dynamiek beroepsbevolking

Article

De Vereniging Hogescholen (VH) – de belangenbehartiger van de 36 hogescholen in ons land – constateert dat het kabinet met de presentatie van de rijksbegroting 2021 kiest voor stabiliteit in het hoger beroepsonderwijs. Voorzitter Maurice Limmen van de VH: “Wij constateren dat het hbo verder moet doorgaan op de routes die we al hebben ingezet, namelijk ervoor zorgen dat studenten zich tijdens en na hun hbo-opleiding kunnen ontplooien in de beroepspraktijk. Nederland heeft hun kennis en creativiteit in de komende jaren hard nodig om uit de crisis te komen.”

Lees meer