Actualiteit

Lectoren voordragen voor Deltapremie 2021

De voordracht voor de Deltapremie 2021 is geopend. Voorzitters van het College van Bestuur van een door de overheid bekostigde hogeschool kunnen een lector van hun hogeschool voordragen. De Deltapremie heeft als doel om de zichtbaarheid en de doorwerking van praktijkgericht onderzoek te vergroten. Daarnaast stimuleert de premie dat lectoren zich ontwikkelen tot ambassadeurs van het praktijkgericht onderzoek. De Deltapremie wordt elke twee jaar uitgereikt aan twee lectoren. De Deltapremie is een gezamenlijke initiatief van de Vereniging Hogescholen en Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (Regieorgaan SIA). 

Voordracht kandidaten
Per hogeschool kan 1 voordracht worden gedaan. Partners vanuit de beroepspraktijk, onderwijs en onderzoek dienen deze voordracht met aanbevelingsbrieven te ondersteunen. De voordrachten dienen uiterlijk 1 mei, 14.00 uur 2021, bij Regieorgaan SIA binnen te zijn. Voordrachten ingediend na deze datum en tijd worden niet in behandeling genomen. Bezoek de Deltapremie-website voor meer informatie en voordragen van kandidaten. 

Beschikbaar bedrag 
Regieorgaan SIA stelt maximaal € 1.000.000 beschikbaar voor de Deltapremie 2021. Hiermee kunnen maximaal twee lectoren een Deltapremie krijgen. Per lector en zijn of haar onderzoeksgroep is een premie van maximaal € 500.000 beschikbaar. De premie wordt toegekend aan de onderzoeksgroep van de winnende lector en is daarom niet persoonsgebonden. 

Stevige plaats
Het praktijkgericht onderzoek heeft inmiddels een stevige plaats verworven in de samenleving. Er zijn momenteel bijna 700 lectoren en ruim 3.000 docentonderzoekers bij betrokken. Uitgangspunt van het onderzoek is altijd vraagstukken en problemen uit de praktijk oplossen mét de praktijk. Zo zorgt praktijkgericht onderzoek voor toepasbare oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Om het belang hiervan te onderstrepen is de Deltapremie ontwikkeld. Als erkenning voor de waardevolle bijdrage die lectoren met hun onderzoeksgroep en uitgebreide netwerk leveren aan de samenleving. De winnaars in 2019 waren AnneLoes van Staa (lector Transities in Zorg, Hogeschool Rotterdam) en Mark Mobach (lector Facility Management, Hanzehogeschool Groningen).

Gerelateerd

Doe mee aan het onderzoek: Drijfveren van onderzoekers en docenten

Article

Het Rathenau Instituut Rathenau houdt een enquête over drijfveren van onderzoekers en docenten. Hiermee willen het instituut inzicht krijgen in uw ervaringen als docent en/of onderzoeker aan een universiteit, umc, #hogeschool of kennisinstituut. 

Lees meer

Van het gas af met praktijkgericht onderzoek

Article

In de serie De Koplopers, geproduceerd door De Balie uit Amsterdam, staan de grootste maatschappelijke vraagstukken centraal die we in Nederland de komende jaren samen het hoofd moeten bieden. De aflevering van vanavond, getiteld 'Van het gas af', gaat over de kansen die grondwarmte biedt voor het maken van vers voedsel in de kans en het verwarmen van woningen. Te gast zijn onder meer Mieke Oostra (lector Nieuwe Energie in de Stad Hogeschool Utrecht) en Paul Das (projectleider bij Bos Groep B.V. en afgestudeerd bouwkundige Hogeschool Utrecht).

Lees meer

Ruggensteun ontwikkeling lectoraten

Article

Hogescholen liggen goed op koers met de ontwikkeling van hun lectoraten. Minister Ingrid van Engelshoven van OCW schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat ze de ontwikkeling van lectoraten zal blijven faciliteren en stimuleren. “Dat betekent dat lectoraten in de komende jaren verder kunnen uitgroeien als  volwaardig onderdeel van het kennissysteem in ons land”, reageert voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen. “Het is een goed teken dat de minister ziet dat praktijkgericht onderzoek zich in de afgelopen decennia heeft ontwikkeld tot een onmisbare vorm van kennis binnen de Nederlandse kennisinfrastructuur”.

Lees meer