Actualiteit

Lectoren netwerkers pur sang

Het aantal lectoren en onderzoekers verbonden aan een lectoraat in het hbo is de afgelopen jaren flink gegroeid; momenteel zijn ruim 600 lectoren en bijna 4.500 (docent)onderzoekers en promovendi actief. Ook de omvang van de lectoraten is de afgelopen jaren gegroeid; dit laat zien dat hogescholen het praktijkgericht onderzoek breed hebben verankerd in de organisatie. De meeste lectoren zijn werkzaam in de bètatechniek en de sociale studies, daarna volgen economie en onderwijs.

Op 25 mei overhandigde Melanie Peters, directeur van het Rathenau Instituut, de resultaten van een onderzoek naar het werk en netwerk van lectoren aan Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen. In de reeks ‘Feiten en Cijfers: Praktijkgericht onderzoek bij lectoraten van hogescholen’ wordt bevestigd dat lectoren de spil zijn van praktijkgericht onderzoek. Door hun uitgebreide netwerk binnen zowel onderzoek, onderwijs als de beroepspraktijk leveren zij een cruciale bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs en innovaties van de beroepspraktijk.

Lectoren belangrijke spil in netwerken
Lectoren onderhouden een breed netwerk met professionele organisaties in het bedrijfsleven en de publieke sector. Partners zijn kennisinstellingen, maatschappelijke non-profit organisaties, regionale partijen in de publieke sector, bedrijven en scholen. In deze netwerken worden zeer veel activiteiten georganiseerd gericht op afstemming en kennisdeling. De producten van  praktijkgericht onderzoek zijn zeer divers en variëren van wetenschappelijke publicaties in peer reviewed tijdschriften en video- en audioproducten tot concrete innovaties zoals de ElekTree en de intelligente drone.

Resultaten van onderzoek vertaald in onderwijs
De bijdrage van lectoren aan het onderwijs vertaalt zich in de vernieuwing van het curriculum van opleidingen. Studenten zijn een belangrijke schakel tussen onderwijs en onderzoek; bijna alle lectoren zetten studenten in voor onderzoek. Lectoren zijn van mening dat de vaardigheden die studenten opdoen in het uitvoeren van onderzoek hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. In 5 jaar tijd is het aantal studenten dat participeert in praktijkgericht onderzoek verviervoudigd.

Fors investeren in praktijkgericht onderzoek
Thom de Graaf benadrukt dat het rapport laat zien dat lectoren een unieke positie hebben als het gaat om de verbinding van het onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk. “Lectoren zijn de spil in thematische zwaartepunten van hogescholen en aanjagers van innovatie.” De Vereniging Hogescholen zet fors in op het ondersteunen en profileren van de lectoraten om zo het praktijkgericht onderzoek naar een hoger niveau te tillen. De Graaf: “Een majeure impuls in de keten van kennis en wetenschap is daarom nodig. Het hbo-onderzoek participeert in de Nationale Wetenschapsagenda. Door fors te investeren in deze NWA kan praktijkgericht onderzoek bijdragen aan verbeteringen in innovaties in onderwijs, zorg en bedrijvigheid. Dat is zeer in het belang van onze maatschappij.”

Gerelateerd

Doe mee aan het onderzoek: Drijfveren van onderzoekers en docenten

Article

Het Rathenau Instituut Rathenau houdt een enquête over drijfveren van onderzoekers en docenten. Hiermee willen het instituut inzicht krijgen in uw ervaringen als docent en/of onderzoeker aan een universiteit, umc, #hogeschool of kennisinstituut. 

Lees meer

Lectoren voordragen voor Deltapremie 2021

Article

De voordracht voor de Deltapremie 2021 is geopend. Voorzitters van het College van Bestuur van een door de overheid bekostigde hogeschool kunnen een lector van hun hogeschool voordragen. De Deltapremie heeft als doel om de zichtbaarheid en de doorwerking van praktijkgericht onderzoek te vergroten. Daarnaast stimuleert de premie dat lectoren zich ontwikkelen tot ambassadeurs van het praktijkgericht onderzoek. De Deltapremie wordt elke twee jaar uitgereikt aan twee lectoren. De Deltapremie is een gezamenlijke initiatief van de Vereniging Hogescholen en Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (Regieorgaan SIA). 

Lees meer

Van het gas af met praktijkgericht onderzoek

Article

In de serie De Koplopers, geproduceerd door De Balie uit Amsterdam, staan de grootste maatschappelijke vraagstukken centraal die we in Nederland de komende jaren samen het hoofd moeten bieden. De aflevering van vanavond, getiteld 'Van het gas af', gaat over de kansen die grondwarmte biedt voor het maken van vers voedsel in de kans en het verwarmen van woningen. Te gast zijn onder meer Mieke Oostra (lector Nieuwe Energie in de Stad Hogeschool Utrecht) en Paul Das (projectleider bij Bos Groep B.V. en afgestudeerd bouwkundige Hogeschool Utrecht).

Lees meer