Actualiteit

Hogeschool Zuyd presenteert product voor langer thuis blijven wonen

In het kader van de eHealth-week lanceert Zuyd Hogeschool vandaag de 'Sjoboks'. Sjoboks presenteert informatie over handige producten, eenvoudig en met veel beeldmateriaal.  Sjoboks is ontwikkeld voor ouderen, mensen met beperkingen en chronisch zieken. Het doel van Sjokoks is dat zij langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Bovendien levert het ook een bijdrage aan het betaalbaar houden van de zorg.

Sjoboks
Sjoboks wordt onderhouden door onderzoekers/ergotherapeuten van het lectoraat Technologie in de zorg, hierbij ondersteund door studenten van de opleiding ergotherapie. Sjoboks is ontwikkeld door een samenwerkingsverband van Zuyd Hogeschool (Heerlen), Kenniscentrum voor langdurende zorg Vilans (Utrecht) en Van Leeuwen Product en Innovation Consult (Geleen).

Abonneren
Sjoboks is eigendom van Zuyd Hogeschool. Gemeenten en zorgorganisaties kunnen een abonnement nemen op Sjoboks en Sjoboks via hun website aanbieden aan hun burgers/cliënten. Voor meer informatie neemt u contact op met Edith Hagedoren van Hogeschool Zuyd, e-mail

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en ECP | Platform voor de InformatieSamenleving organiseren van 21 tot en met 27 januari de e-Healthweek.

Gerelateerd

Hogescholen ondertekenen intentieverklaring I-Partnerschap met Rijksoverheid

Article

De Rijksoverheid, hogescholen en universiteiten gaan structureel samenwerken op het gebied van onderzoek en onderwijs om slimme oplossingen te vinden voor digitale vraagstukken. Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Maurice Limmen (voorzitter VH) en Pieter Duisenberg (voorzitter VSNU) hebben vandaag voor dit I-Partnerschap via een drone een intentieverklaring ondertekend. Daarin staan concrete afspraken hoe de samenwerking vorm krijgt. ‘In het hbo worden studenten opgeleid voor een steeds sneller veranderende arbeidsmarkt. Digitalisering en IT hebben daar een wezenlijke invloed op. Met deze samenwerking kunnen we studenten nog beter voorbereiden op de toekomstige beroepspraktijk,' aldus Maurice Limmen. 

Lees meer

Verbinding van onderwijs en onderzoek voor een betere kwaliteit

Article

Vandaag is het advies ‘Slimme Verbindingen’ gepresenteerd aan minister Slob en minister Van Engelshoven (OCW). Dit advies is een vervolg op de ontwikkelagenda ‘Lerend onderwijs voor een lerend Nederland: naar een versterkte kennisinfrastructuur voor het onderwijs’ die eerder dit jaar door alle onderwijskoepels is opgesteld. De aanleiding om een sterke kennisinfrastructuur te ontwikkelen is duidelijk: ons onderwijs staat voor grote vraagstukken, zoals het realiseren van passend onderwijs, het zorgen voor gelijke kansen, het recht doen aan verschillen en het gebruik van nieuwe technologische ontwikkelingen voor betere leerprocessen.

Lees meer

Samenwerken in Centres of expertise voor onderzoek en onderwijs

Article

Centres of expertise zijn meestal gericht op een opleidingsdomein (54%) of juist een zeer divers palet op opleidingen (42%). Het belangrijkste motief van marktpartijen om aan deze Centres deel te nemen is de toegang tot praktijkgericht onderzoek door hogescholen. In het hbo ligt de nadruk bij de inhoudelijke focus van de samenwerking vooral op het verbeteren van het onderwijs en het ontwikkelen van nieuwe kennis. Dit blijkt uit een impactmeting 2019 van Katapult, een netwerk van meer dan 300 samenwerkingsverbanden tussen beroepsonderwijs, bedrijfsleven, onderzoek en overheid. 

Lees meer

Onderzoek is een belangrijk fundament

Standpunt

Innovaties en toepassing ontwikkelen in de beroepspraktijk van o.a. medische professionals, ICT-ers, kunstenaars en leraren is wat praktijkgericht onderzoek van hogescholen stimuleert. Dat doen ze onder begeleiding van lectoren en in samenwerking met bedrijven en organisaties. Tevens versterkt het praktijkgericht onderzoek een onderzoekende een kritische houding van studenten en versterkt het de onderwijskwaliteit. Hogescholen participeren in de Kenniscoalitie en bepleiten gezamenlijk voor majeure investeringen, zowel publiek als privaat, in de Nationale Wetenschapsagenda. Deze agenda stimuleert een impuls in de keten van kennis en wetenschap.

Lees meer