Actualiteit

Over arbeidsmarktpositie en aansluiting opleiding op arbeidsmarkt

Landelijke alumnionderzoeken HBO-Monitor en Kunsten-Monitor van start

Deze week start alweer de 30e editie van de landelijke alumnionderzoeken HBO-Monitor en Kunsten-Monitor, onder auspiciën van de Vereniging Hogescholen en uitgevoerd door het het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). DESAN Research Solutions voert het veldwerk uit en stuurt vandaag de eerste mailing naar alumni van studiejaar 2018-2019.  

Ga naar de vragenlijstJouw inlogcode vind je in de uitnodigingsmail. 

Onder alle afgestudeerde hbo’ers
De HBO-Monitor en de Kunsten-Monitor zijn jaarlijkse onderzoeken onder alle afgestudeerde hbo’ers. Zij geven inzicht in de (arbeidsmarkt)positie van afgestudeerden en laat zien in hoeverre opleidingen hun studenten goed voorbereiden op de arbeidsmarkt. Het onderzoek levert een schat aan informatie op, bijvoorbeeld over hoe afgestudeerden over hun opleiding denken, wat hun baankansen zijn, in welke functies zij terechtkomen en over welke kennis en vaardigheden zij beschikken. Specifiek voor de kunstensector is de Kunsten-Monitor ontwikkeld. 

Beide Monitoren richten zich op alle opleidingen. Dus zowel voltijd-, deeltijd- als duale studenten die een bachelor en master of Associate degree (bij de HBO-Monitor) hebben afgerond. De Kunsten-Monitor wordt ook benut voor de resultaten in de HBO-Monitor.

Mastervragenlijst
Voor de eerste keer bevat het onderzoek voor de HBO-Monitor een specifieke mastervragenlijst die aansluit bij de specifieke situatie van deze groep afgestudeerden. Deze vragenlijst is ontworpen samen met het Landelijk Platform Professionele Masteropleidingen.

Promotiemateriaal
Op deze pagina vind je allerlei handige promotiematerialen waarmee jij de HBO-Monitor en/of de Kunsten-Monitor op jouw hogeschool kunt promoten.


Coronacrisis en hbo-afgestudeerden
Het ROA heeft voor de zomer onderzoek gedaan naar de gevolgen van de coronacrisis onder hbo'ers. In november vindt een vervolgmeting plaats onder de groep oud-afgestudeerden die hiervoor eerder zijn benaderd. Indien de respons op deze tweede meting groot genoeg is zal in het voorjaar van 2021 nog een derde meting plaatsvinden. Op deze manier hoopt het ROA de langdurige effecten van de coronacrisis voor hbo-afgestudeerden gedetailleerd in kaart te brengen. 

Gerelateerd

Vereniging Hogescholen zet in op vergroten dynamiek beroepsbevolking

Article

De Vereniging Hogescholen (VH) – de belangenbehartiger van de 36 hogescholen in ons land – constateert dat het kabinet met de presentatie van de rijksbegroting 2021 kiest voor stabiliteit in het hoger beroepsonderwijs. Voorzitter Maurice Limmen van de VH: “Wij constateren dat het hbo verder moet doorgaan op de routes die we al hebben ingezet, namelijk ervoor zorgen dat studenten zich tijdens en na hun hbo-opleiding kunnen ontplooien in de beroepspraktijk. Nederland heeft hun kennis en creativiteit in de komende jaren hard nodig om uit de crisis te komen.”

Lees meer

Hbo, mbo en wo pleiten voor 1 week scholing per jaar voor iedere werkende Nederlander

Article

De drie publieke onderwijssectoren die onderwijs aan volwassenen geven (mbo, hbo en wo) willen bijdragen aan een doorbraak in LLO en daarom hun krachten bundelen. Ze bepleiten alle drie een aanvullend arrangement van publieke bekostiging in de vorm van leerrechten.

Lees meer

Koning Willem-Alexander laat zich bijpraten over situatie in hbo

Article

Op woensdagochtend 13 mei heeft Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander zich laten bijpraten door voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen over de impact van het coronavirus op het hoger beroepsonderwijs. Limmen: “De Koning heeft uitvoerig geïnformeerd naar de manier waarop het hbo razendsnel is overgestapt op onderwijs op afstand. Zo worden bijvoorbeeld bij conservatoria honderden audities online afgenomen. De Koning complimenteerde de studenten en medewerkers in het hbo met hun flexibiliteit en vindingrijkheid.” 

Lees meer