Actualiteit

Over arbeidsmarktpositie en aansluiting opleiding op arbeidsmarkt

Landelijke alumnionderzoeken HBO-Monitor en Kunsten-Monitor van start

Deze week start alweer de 30e editie van de landelijke alumnionderzoeken HBO-Monitor en Kunsten-Monitor, onder auspiciën van de Vereniging Hogescholen en uitgevoerd door het het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). DESAN Research Solutions voert het veldwerk uit en stuurt vandaag de eerste mailing naar alumni van studiejaar 2018-2019.  

Ga naar de vragenlijstJouw inlogcode vind je in de uitnodigingsmail. 

Onder alle afgestudeerde hbo’ers
De HBO-Monitor en de Kunsten-Monitor zijn jaarlijkse onderzoeken onder alle afgestudeerde hbo’ers. Zij geven inzicht in de (arbeidsmarkt)positie van afgestudeerden en laat zien in hoeverre opleidingen hun studenten goed voorbereiden op de arbeidsmarkt. Het onderzoek levert een schat aan informatie op, bijvoorbeeld over hoe afgestudeerden over hun opleiding denken, wat hun baankansen zijn, in welke functies zij terechtkomen en over welke kennis en vaardigheden zij beschikken. Specifiek voor de kunstensector is de Kunsten-Monitor ontwikkeld. 

Beide Monitoren richten zich op alle opleidingen. Dus zowel voltijd-, deeltijd- als duale studenten die een bachelor en master of Associate degree (bij de HBO-Monitor) hebben afgerond. De Kunsten-Monitor wordt ook benut voor de resultaten in de HBO-Monitor.

Mastervragenlijst
Voor de eerste keer bevat het onderzoek voor de HBO-Monitor een specifieke mastervragenlijst die aansluit bij de specifieke situatie van deze groep afgestudeerden. Deze vragenlijst is ontworpen samen met het Landelijk Platform Professionele Masteropleidingen.

Promotiemateriaal
Op deze pagina vind je allerlei handige promotiematerialen waarmee jij de HBO-Monitor en/of de Kunsten-Monitor op jouw hogeschool kunt promoten.


Coronacrisis en hbo-afgestudeerden
Het ROA heeft voor de zomer onderzoek gedaan naar de gevolgen van de coronacrisis onder hbo'ers. In november vindt een vervolgmeting plaats onder de groep oud-afgestudeerden die hiervoor eerder zijn benaderd. Indien de respons op deze tweede meting groot genoeg is zal in het voorjaar van 2021 nog een derde meting plaatsvinden. Op deze manier hoopt het ROA de langdurige effecten van de coronacrisis voor hbo-afgestudeerden gedetailleerd in kaart te brengen. 

Gerelateerd

2021: herstel, ontmoeten en verbinden

Article

Na een turbulent 2020, moet 2021 het jaar worden van herstel. Het jaar waarin we terugkeren naar een meer vertrouwde manier van leren en werken in het hbo. Dat vraagt opnieuw wendbaarheid van iedereen die studeert of werkt in onze sector.

Lees meer

Samenwerkingsprogramma van start om de energietransitie te versnellen

Article

Mensen Maken de Transitie. Dat is de naam van een leer- en innovatieprogramma dat van start gaat. Het programma moet de verduurzaming van bestaande woningen gaan versnellen. Door een betere ketensamenwerking, slimmere productieprocessen en (bij)scholing van werknemers wordt het straks eenvoudiger om hele wijken in één keer aan te pakken. De Vereniging Hogescholen is een van de initiatiefnemers van dit programma. 

Lees meer

Vereniging Hogescholen zet in op vergroten dynamiek beroepsbevolking

Article

De Vereniging Hogescholen (VH) – de belangenbehartiger van de 36 hogescholen in ons land – constateert dat het kabinet met de presentatie van de rijksbegroting 2021 kiest voor stabiliteit in het hoger beroepsonderwijs. Voorzitter Maurice Limmen van de VH: “Wij constateren dat het hbo verder moet doorgaan op de routes die we al hebben ingezet, namelijk ervoor zorgen dat studenten zich tijdens en na hun hbo-opleiding kunnen ontplooien in de beroepspraktijk. Nederland heeft hun kennis en creativiteit in de komende jaren hard nodig om uit de crisis te komen.”

Lees meer