Actualiteit

Over arbeidsmarktpositie en aansluiting opleiding op arbeidsmarkt

Landelijke alumnionderzoeken HBO-Monitor en Kunsten-Monitor van start

Deze week start alweer de 30e editie van de landelijke alumnionderzoeken HBO-Monitor en Kunsten-Monitor, onder auspiciën van de Vereniging Hogescholen en uitgevoerd door het het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). DESAN Research Solutions voert het veldwerk uit en stuurt vandaag de eerste mailing naar alumni van studiejaar 2018-2019.  

Ga naar de vragenlijstJouw inlogcode vind je in de uitnodigingsmail. 

Onder alle afgestudeerde hbo’ers
De HBO-Monitor en de Kunsten-Monitor zijn jaarlijkse onderzoeken onder alle afgestudeerde hbo’ers. Zij geven inzicht in de (arbeidsmarkt)positie van afgestudeerden en laat zien in hoeverre opleidingen hun studenten goed voorbereiden op de arbeidsmarkt. Het onderzoek levert een schat aan informatie op, bijvoorbeeld over hoe afgestudeerden over hun opleiding denken, wat hun baankansen zijn, in welke functies zij terechtkomen en over welke kennis en vaardigheden zij beschikken. Specifiek voor de kunstensector is de Kunsten-Monitor ontwikkeld. 

Beide Monitoren richten zich op alle opleidingen. Dus zowel voltijd-, deeltijd- als duale studenten die een bachelor en master of Associate degree (bij de HBO-Monitor) hebben afgerond. De Kunsten-Monitor wordt ook benut voor de resultaten in de HBO-Monitor.

Mastervragenlijst
Voor de eerste keer bevat het onderzoek voor de HBO-Monitor een specifieke mastervragenlijst die aansluit bij de specifieke situatie van deze groep afgestudeerden. Deze vragenlijst is ontworpen samen met het Landelijk Platform Professionele Masteropleidingen.

Promotiemateriaal
Op deze pagina vind je allerlei handige promotiematerialen waarmee jij de HBO-Monitor en/of de Kunsten-Monitor op jouw hogeschool kunt promoten.


Coronacrisis en hbo-afgestudeerden
Het ROA heeft voor de zomer onderzoek gedaan naar de gevolgen van de coronacrisis onder hbo'ers. In november vindt een vervolgmeting plaats onder de groep oud-afgestudeerden die hiervoor eerder zijn benaderd. Indien de respons op deze tweede meting groot genoeg is zal in het voorjaar van 2021 nog een derde meting plaatsvinden. Op deze manier hoopt het ROA de langdurige effecten van de coronacrisis voor hbo-afgestudeerden gedetailleerd in kaart te brengen. 

Gerelateerd

Hbo-studenten positief over opleiding

Article

Tweederde van de studenten die studeren aan een hogeschool is tevreden of zeer tevreden over zijn of haar opleiding. Dat blijkt uit de resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE) die vandaag door Studiekeuze123 zijn gepubliceerd. Studenten in het hbo zijn vooral tevreden over de sfeer en over de inhoud van de opleiding. Ook over de verworven vaardigheden, de docenten en de mate waarin het onderwijs uitdagend is, zijn studenten goed te spreken. Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen: “Het is mooi om te zien dat studenten, ondanks een zwaar coronajaar met veel online onderwijs, toch positief zijn over hun opleiding. Daar is door hogescholen heel hard aan gewerkt en daar mogen we best trots op zijn.”

Lees meer

Arbeidsmarktpositie hbo’ers onverminderd sterk

Article

​​​​​​​Ondanks de coronapandemie deden afgestudeerde hbo’ers het in 2020 goed op de arbeidsmarkt. Circa 90 procent van alle voltijd-studenten vond binnen drie maanden een baan. Van hen werkt 78 procent op minimaal hbo-niveau en heeft 59 procent een vast contract. Het gemiddelde uurloon steeg van €16,04 in 2019 naar €16,99 in 2020. Daarmee is de arbeidsmarktpositie van hbo’ers in 2020 vrijwel even sterk als in 2019. Dit blijkt uit de jaarlijkse HBO-monitor die de Vereniging Hogescholen vandaag publiceert. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “Onze afgestudeerde hbo’ers blijken uiterst weerbaar op de snel veranderende arbeidsmarkt. De cijfers bevestigen dat de vraag naar hoger opgeleiden stijgt. De coronacrisis jaagt die ontwikkeling alleen maar verder aan.” 

Lees meer

Opleiden en verbinden om tekort aan zorgprofessionals op te lossen

Article

De gezondheidszorgopleidingen zo aantrekkelijk mogelijk maken en relevant houden voor de arbeidsmarkt. Dat is de inzet van het sectorplan ‘Gezond opleiden 2021-2025’, opgesteld door het sectoraal adviescollege hoger gezondheidszorgonderwijs van de Vereniging Hogescholen. “Hogescholen zetten daarmee alles op alles om zoveel mogelijk bij te dragen aan oplossen van het tekort aan zorgprofessionals”, aldus Carolien Sino, voorzitter van het adviescollege. 

Lees meer