Actualiteit

Over arbeidsmarktpositie en aansluiting opleiding op arbeidsmarkt

Landelijke alumnionderzoeken HBO-Monitor en Kunsten-Monitor van start

Deze week start alweer de 30e editie van de landelijke alumnionderzoeken HBO-Monitor en Kunsten-Monitor, onder auspiciën van de Vereniging Hogescholen en uitgevoerd door het het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). DESAN Research Solutions voert het veldwerk uit en stuurt vandaag de eerste mailing naar alumni van studiejaar 2018-2019.  

Ga naar de vragenlijstJouw inlogcode vind je in de uitnodigingsmail. 

Onder alle afgestudeerde hbo’ers
De HBO-Monitor en de Kunsten-Monitor zijn jaarlijkse onderzoeken onder alle afgestudeerde hbo’ers. Zij geven inzicht in de (arbeidsmarkt)positie van afgestudeerden en laat zien in hoeverre opleidingen hun studenten goed voorbereiden op de arbeidsmarkt. Het onderzoek levert een schat aan informatie op, bijvoorbeeld over hoe afgestudeerden over hun opleiding denken, wat hun baankansen zijn, in welke functies zij terechtkomen en over welke kennis en vaardigheden zij beschikken. Specifiek voor de kunstensector is de Kunsten-Monitor ontwikkeld. 

Beide Monitoren richten zich op alle opleidingen. Dus zowel voltijd-, deeltijd- als duale studenten die een bachelor en master of Associate degree (bij de HBO-Monitor) hebben afgerond. De Kunsten-Monitor wordt ook benut voor de resultaten in de HBO-Monitor.

Mastervragenlijst
Voor de eerste keer bevat het onderzoek voor de HBO-Monitor een specifieke mastervragenlijst die aansluit bij de specifieke situatie van deze groep afgestudeerden. Deze vragenlijst is ontworpen samen met het Landelijk Platform Professionele Masteropleidingen.

Promotiemateriaal
Op deze pagina vind je allerlei handige promotiematerialen waarmee jij de HBO-Monitor en/of de Kunsten-Monitor op jouw hogeschool kunt promoten.


Coronacrisis en hbo-afgestudeerden
Het ROA heeft voor de zomer onderzoek gedaan naar de gevolgen van de coronacrisis onder hbo'ers. In november vindt een vervolgmeting plaats onder de groep oud-afgestudeerden die hiervoor eerder zijn benaderd. Indien de respons op deze tweede meting groot genoeg is zal in het voorjaar van 2021 nog een derde meting plaatsvinden. Op deze manier hoopt het ROA de langdurige effecten van de coronacrisis voor hbo-afgestudeerden gedetailleerd in kaart te brengen. 

Gerelateerd

Werkagenda Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt gelanceerd

Article

Veel werkgevers in verschillende sectoren hebben moeite om vacatures op te vullen. Toch hebben mensen met een migratieachtergrond nog vaak problemen bij het vinden van een stageplek of een baan. Ook stromen zij minder vaak door naar betere functies en komen ze minder makkelijk uit de bijstand of WW dan mensen zonder migratieachtergrond. Om deze groep gelijke kansen op de arbeidsmarkt te bieden, hebben 21 landelijke* partijen waaronder de Vereniging Hogescholen op 13 december samen met staatssecretaris Dennis Wiersma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de Werkagenda Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA) gelanceerd.

Lees meer

Trage kabinetsformatie schadelijk voor hbo en arbeidsmarkt

Article

De trage kabinetsformatie leidt tot steeds grotere knelpunten in het hbo en schaadt daarmee de arbeidsmarkt. De snel veranderende arbeidsmarkt vraagt om steeds meer hoger opgeleide professionals. Tegelijkertijd kunnen de oplopende tekorten aan verpleegkundigen, leraren, ICT’ers en engineers niet alleen met nieuwe afgestudeerden worden opgevangen. Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen: “We missen urgentie bij de formatie van een nieuw kabinet. Er zijn nu extra investeringen nodig in het om- en bijscholen van werknemers in sectoren waar banen verdwijnen. Ons plan voor een week scholing per jaar als basisrecht voor iedereen ligt bijvoorbeeld klaar om uitgevoerd te worden.”

Lees meer

Hbo-studenten positief over opleiding

Article

Tweederde van de studenten die studeren aan een hogeschool is tevreden of zeer tevreden over zijn of haar opleiding. Dat blijkt uit de resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE) die vandaag door Studiekeuze123 zijn gepubliceerd. Studenten in het hbo zijn vooral tevreden over de sfeer en over de inhoud van de opleiding. Ook over de verworven vaardigheden, de docenten en de mate waarin het onderwijs uitdagend is, zijn studenten goed te spreken. Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen: “Het is mooi om te zien dat studenten, ondanks een zwaar coronajaar met veel online onderwijs, toch positief zijn over hun opleiding. Daar is door hogescholen heel hard aan gewerkt en daar mogen we best trots op zijn.”

Lees meer