Actualiteit

Landelijk Opleidingsdocument Sociaal Werk gepresenteerd

Mariska Overgaag, Sociaal werker van het Jaar 2017, heeft vandaag het Landelijk Opleidingsdocument Sociaal Werk in ontvangst genomen uit handen van Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen. Het document vormt voor alle Nederlandse hogescholen het formele inhoudelijke referentiepunt bij de inrichting van hun curriculum van de bacheloropleiding Social Work of Pedagogiek. 

Elke hogeschool zal de generieke basis en profielen in lijn kunnen brengen met de eigen profilering en specifieke kenmerken van de beroepspraktijk en de wensen van partners in de eigen regio. Het Landelijk Opleidingsdocument Sociaal Werk is ontwikkeld en opgesteld in opdracht van het sectoraal adviescollege Hogere Sociale Studies.

Versterking
Het document is begin 2017 vastgesteld na adviezen van het werkveld, branches en de omgeving. Het markeert een krachtige versterking van het opleidingsaanbod in het domein sociaal werk van de sector Hogere Sociale Studies. Hierin staan de kennisbasis en kwalificaties beschreven die alle bacheloropleidingen in dit opleidingsdomein delen.

Herordening 
Het vaststellen van zo’n gezamenlijke inhoudelijke basis heeft ook geleid tot een herordening van het opleidingsaanbod in het domein sociaal werk om beter in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen in het werkveld en het beroepenveld van professionals in sociaal werk: de huidige bacheloropleidingen gaan over naar een brede bacheloropleiding Social Work. Deze mondt uit in drie profielen die in dit document worden beschreven: welzijn en samenleving, zorg en jeugd. Een deel van de hogescholen handhaaft de bacheloropleiding pedagogiek als zelfstandige opleiding. Deze mondt uit in het profiel sociaal werk jeugd.