Actualiteit

Belangrijke stap voor ondersteuning medezeggenschap

Lancering website medezeggenschap

Lancering website medezeggenschap   december 2018   03 1bij2

Vandaag lanceren de Vereniging Hogescholen (VH), de Vereniging van Universiteiten (VSNU), de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO)  de website van het medezeggenschapsloket tijdens het evenement ‘de medezeggenschap in zijn kracht’ via www.kwaliteitsafspraken.nl.

Een loket
In 2015 is de basisbeurs afgeschaft. Het geld dat hierdoor vrijkomt moet worden geïnvesteerd in de kwaliteit van het onderwijs. In april 2018 is afgesproken dat studenten hierin een belangrijke stem krijgen via de medezeggenschap. Om ervoor te zorgen dat zij dit goed kunnen doen hebben de VH, VSNU, LSVb en het ISO afgesproken dat er een loket moet komen dat onafhankelijk kan informeren en adviseren aan de medezeggenschap. 

Goede facilitering van de medezeggenschap is essentieel om tot goede afspraken te komen rondom de investeringen in de kwaliteit van het onderwijs. ISO-voorzitter Tom van den Brink: ‘’We zien dat op de instellingen waar de medezeggenschap goed wordt ondersteund en het gesprek goed wordt gefaciliteerd, de kwaliteitsafspraken ook succesvol tot stand komen. Het loket moet deze ondersteuning bevorderen, en is daarom een belangrijke stap’’.

Hoger niveau
Hoger onderwijsinstellingen zijn gebaat bij een goed geïnformeerde, krachtige medezeggenschap. Samen kunnen bestuur en medezeggenschap de instelling naar een hoger niveau tillen. Het evenement ‘de medezeggenschap in zijn kracht’ georganiseerd door het ISO staat in het teken van de lancering van de gezamenlijke website. 

'Medezeggenschap in zijn kracht' gaat over hoe de medezeggenschap op universiteiten en hogescholen kan worden versterkt. In verschillende sessies gaan de aanwezigen met elkaar hierover in gesprek. Studenten en docenten uit alle lagen (centraal, decentraal, opleidingscommissie) van de medezeggenschap zijn voor het evenement uitgenodigd. 

Gerelateerd

Hogescholen maken bewuste keuzes voor internationalisering

Actualiteit

Internationalisering heeft waarde voor onderwijs, onderzoek en ondernemend Nederland. Dat beaamt ook de minister van OCW in haar brief naar de Tweede Kamer vandaag. Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen: ”We zijn blij dat er een evenwichtig pakket aan maatregelen wordt voorgesteld dat in lijn is met onze internationaliseringsagenda. Zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid een capaciteitsbeperking (numerus fixus) in te stellen bij anderstalige trajecten. Hogescholen kunnen de afweging voor een numerus fixus prima zelf maken, echter vooraf toestemming geven is onnodige bureaucratie.”

Lees meer

Transparante en goede studievoorlichting van cruciaal belang voor NSE 2020

Actualiteit

OCW heeft een voorstel gedaan voor de uitvoering van de NSE 2020, na gesprekken met studentenbonden, VSNU, VH en enkele hoger onderwijsinstellingen. De hogescholen zijn voorstander van transparante en goede studievoorlichting en kwaliteitszorg. De hogescholen zien echter onvoldoende garanties voor een goede uitvoering van het voorstel van OCW in 2020. “De resultaten van de NSE worden gebruikt door aankomende studenten bij de bepaling van hun studiekeuze. Er mag geen enkele discussie zijn over de vergelijkbaarheid van de resultaten met andere jaren”, aldus Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer

Voorlopige aanmeldcijfers mei 2019

Actualiteit

Het totaal aantal voorlopige aanmeldingen voor hbo-opleidingen is ongeveer gelijk aan het aantal aanmeldingen van vorig jaar. Er is een forse toename in de aanmeldingen te zien voor associate degree opleidingen (+31,6%). Het aantal aanmeldingen voor bacheloropleidingen neemt 1% af.

Lees meer

Horizontale dialoog

Standpunt

De hogescholen hebben zich de afgelopen decennia ontwikkeld tot zelfbewuste en zelfstandige organisaties die op professionele wijze invulling geven aan de taken die hun bij wet zijn opgedragen. In samenspraak met politiek en samenleving zoeken hogescholen antwoord op actuele maatschappelijke ontwikkelingen.

Lees meer