Actualiteit

Belangrijke stap voor ondersteuning medezeggenschap

Lancering website medezeggenschap

Lancering website medezeggenschap   december 2018   03 1bij2

Vandaag lanceren de Vereniging Hogescholen (VH), de Vereniging van Universiteiten (VSNU), de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO)  de website van het medezeggenschapsloket tijdens het evenement ‘de medezeggenschap in zijn kracht’ via www.kwaliteitsafspraken.nl.

Een loket
In 2015 is de basisbeurs afgeschaft. Het geld dat hierdoor vrijkomt moet worden geïnvesteerd in de kwaliteit van het onderwijs. In april 2018 is afgesproken dat studenten hierin een belangrijke stem krijgen via de medezeggenschap. Om ervoor te zorgen dat zij dit goed kunnen doen hebben de VH, VSNU, LSVb en het ISO afgesproken dat er een loket moet komen dat onafhankelijk kan informeren en adviseren aan de medezeggenschap. 

Goede facilitering van de medezeggenschap is essentieel om tot goede afspraken te komen rondom de investeringen in de kwaliteit van het onderwijs. ISO-voorzitter Tom van den Brink: ‘’We zien dat op de instellingen waar de medezeggenschap goed wordt ondersteund en het gesprek goed wordt gefaciliteerd, de kwaliteitsafspraken ook succesvol tot stand komen. Het loket moet deze ondersteuning bevorderen, en is daarom een belangrijke stap’’.

Hoger niveau
Hoger onderwijsinstellingen zijn gebaat bij een goed geïnformeerde, krachtige medezeggenschap. Samen kunnen bestuur en medezeggenschap de instelling naar een hoger niveau tillen. Het evenement ‘de medezeggenschap in zijn kracht’ georganiseerd door het ISO staat in het teken van de lancering van de gezamenlijke website. 

'Medezeggenschap in zijn kracht' gaat over hoe de medezeggenschap op universiteiten en hogescholen kan worden versterkt. In verschillende sessies gaan de aanwezigen met elkaar hierover in gesprek. Studenten en docenten uit alle lagen (centraal, decentraal, opleidingscommissie) van de medezeggenschap zijn voor het evenement uitgenodigd. 

Gerelateerd

Geen noodzaak maatregelen numerus fixus

Actualiteit

Werken aan eerlijke kansen, toegankelijkheid en studiesucces is voor hogescholen een blijvende opdracht die ze graag samen met hun regionale partners oppakken. Maar de hogescholen zijn beducht voor nieuwe regelgeving omdat die vanwege de daarmee gepaard gaande bureaucratie vaak contraproductief uitpakt. Een voorbeeld daarvan vormt het voornemen om iedere numerus fixus aanvraag in de toekomst vooraf te gaan toetsen. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, wijst op het zeer beperkte aantal numerus fixusopleidingen, dat is gedaald van 125 in 2016/17 naar slechts 41 in 2019/20. “Voorkom dus bureaucratie en geef hogescholen het vertrouwen hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Hogescholen maken alleen de keuze een numerus fixus op te leggen als dat echt noodzakelijk is”, aldus Maurice Limmen.

Lees meer

Studentenorganisaties zoeken nieuw bestuur: reageer uiterlijk 1-2 (LSVb) of 8-2 (ISO)

Actualiteit

Het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) zoeken nieuwe bestuursleden. Deze twee organisaties behartigen de belangen van alle Nederlandse studenten. De Vereniging Hogescholen werkt veel met hen samen, daarom brengen wij deze oproep graag extra onder de aandacht.

Lees meer

Face the Unexpected - In debat over onderzoek en beroep

Actualiteit

Onder de titel 'Face the unexpected' organiseert de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen van 10 tot en met 14 december een film- en debatweek op de campus in beide steden. Aansluitend op elke film verkennen studenten samen met een docentonderzoeker of lector wat de film voor een beroep betekent.

Lees meer

Horizontale dialoog

Standpunt

De hogescholen hebben zich de afgelopen decennia ontwikkeld tot zelfbewuste en zelfstandige organisaties die op professionele wijze invulling geven aan de taken die hun bij wet zijn opgedragen. In samenspraak met politiek en samenleving zoeken hogescholen antwoord op actuele maatschappelijke ontwikkelingen.

Lees meer