Actualiteit

Laatste vragen voor Nationale Wetenschapsagenda

De Haagse Hogeschool en Hogeschool Inholland sluiten vandaag een reeks van in totaal 13 bijeenkomsten af waarop hogescholen vragen hebben verzameld voor de wetenschap. Zij verzamelen vragen over het thema ‘De Stad, opgaven en kansen’. De opbrengst van deze bijeenkomst vormt, samen met de vele vragen uit 12 eerdere bijeenkomsten, de input voor de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) vanuit het hbo.

Richtinggevende vraagstukken
De NWA is een uitvloeisel van de Wetenschapsvisie die vorig jaar november door minister Bussemaker werd gelanceerd. In de wetenschapsagenda worden keuzes gemaakt voor maatschappelijke thema’s en wetenschappelijke topgebieden die zowel onderzoekers als de samenleving uitnodigen en inspireren om richting te geven aan het onderzoek. De thema’s en topgebieden sluiten aan bij de huidige of geambieerde sterktes van de Nederlandse wetenschap, economische kansen en maatschappelijke vragen. Er worden uitdagende en richtinggevende vraagstukken benoemd die laten zien waarin het Nederlandse onderzoek wil excelleren, zich internationaal wil onderscheiden en waarmee de kenniseconomie en samenleving versterkt wordt. In het najaar van 2015 moet de Nationale Wetenschapsagenda klaar zijn. Deze agenda is richtinggevend voor het onderzoek waar de Nederlandse wetenschap zich de komende jaren op gaat richten.

Vereniging Hogescholen
De minister heeft de Vereniging Hogescholen, samen met de andere partners van de zogenoemde kenniscoalitie, opdracht gegeven om de NWA vorm te geven. Naast de Vereniging Hogescholen maken ook de VSNU, KNAW, NWO, TO2, VNO-NCW en MKB Nederland deel uit van deze coalitie. Op initiatief van de Vereniging vinden er deze maand dertien bijeenkomsten op hogescholen plaats waar lectoren, bestuurders en partners uit de publieke- en private sector bij elkaar komen om onderzoeksvragen te formuleren die voor hogescholen belangrijk, relevant en richtinggevend zijn en die wat hen betreft een plaats moeten krijgen in de NWA. Sinds begin april zijn er bijeenkomsten geweest rondom de thema’s: 'Energie en water', 'Veiligheid', 'Maakindustrie en chemie', 'Sociale innovatie en ondernemerschap', 'Bouw en ruimte', 'Hospitality', ‘Agrofood en tuinbouw', 'Zorg en Techniek', ‘Kunsten / creatieve industrie', 'Innovatie, technologie en ICT', 'Onderwijs en 'Human capital' en 'Logistiek'. Vandaag komt daar dus het afsluitende thema ‘De Stad, opgaven en kansen’ nog bij. Alle vragen moeten uiterlijk voor 1 mei worden ingediend bij de NWA.

Twitter: #wetenschapsagenda

Gerelateerd

Grotere onderzoekscapaciteit hogescholen verdient meer financiering

Article

Het aantal lectoren heeft in de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen, van 300 lectoren in 2007 naar 650 in 2016. Een positieve ontwikkeling die het belang van onderzoek aan hogescholen in samenwerking met de beroepspraktijk bevestigt. Thom de Graaf, voorzitter Vereniging Hogescholen: “De onderzoekscapaciteit van hogescholen wordt steeds groter, praktijkgericht onderzoek is niet meer weg te denken uit het Nederlandse onderzoekslandschap. Maar deze ontwikkeling laat ook zien dat de rijksbekostiging van onderzoek echt omhoog moet. De huidige financiering is niet voldoende om de kwaliteit en doorwerking in het onderwijs te versterken”.

Lees meer

Massale participatie bedrijven in innovatief beroepsonderwijs

Article

De 160 Centers of Expertise en Centra voor innovatief vakmanschap verenigen zich in Katapult. Katapult is een lerend netwerk van meer dan 150 samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en bedrijfsleven en groeit continu. Er participeren inmiddels 50.000 studenten, 6.000 bedrijven en 4.000 docenten in deze samenwerkingsverbanden.

Lees meer

Kabinet investeert 400 miljoen extra in onderzoek en innovatie

Article

De stuurgroep van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) is positief over de extra structurele investeringen in onderzoek en innovatie. De Vereniging Hogescholen is één van de aangesloten organisaties bij de kenniscoalitie die de Nationale Wetenschapsagenda heeft opgesteld. Met een investeringsimpuls van 400 miljoen voor onderzoek en innovatie zet het kabinet een goede stap voor de broodnodige investeringen in de wetenschappelijke kwaliteit, maatschappelijke impact en het verdienvermogen van Nederland.

Lees meer