Actualiteit

Reactie Vereniging Hogescholen op OCW begroting 2018

Kwaliteitsimpuls hoger onderwijs onverkort doorzetten

Hogescholen zijn positief dat de eerste opbrengsten van het studievoorschot in de begroting voor 2018 zijn opgenomen. “Om de voorinvesteringen in onderwijskwaliteit te continueren is dit noodzakelijk. Wij roepen het nieuwe kabinet op de opbrengsten van het studievoorschot ook de komende jaren in te zetten zoals eerder is afgesproken, en de tegenvallers op de OCW-begroting op te lossen. Studenten betalen meer voor hun studie en verwachten met recht dat deze middelen ingezet worden voor de kwaliteit van het hoger onderwijs”, aldus Thom de Graaf, voorzitter Vereniging Hogescholen in reactie op de vandaag gepresenteerde begroting 2018 van het ministerie van OCW. Daarnaast noemt Thom de Graaf het extra geld dat komend jaar wordt uitgetrokken voor salarissen van basisschoolleraren “Terecht”. 

Samenwerken met studenten, docenten en beroepenveld
De eerste opbrengsten van het studievoorschot die zijn opgenomen in de begroting voor 2018 zijn noodzakelijk om de voorinvesteringen, voor intensiever en kleinschaliger onderwijs, te continueren. Hogescholen hebben de afgelopen drie jaar extra geïnvesteerd in de onderwijskwaliteit vanwege de invoering van het studievoorschot. Voor de komende jaren willen de hogescholen samen met studenten, docenten en het beroepenveld de kwaliteitsambities doorzetten zonder top-down prestatieafspraken en extra bureaucratiekosten.  Hogescholen maken zich zorgen over de oplopende tekorten op de begroting van het ministerie van OCW.

Onderwijs en onderzoek
Om de kwaliteit van onderwijs en onderzoek te versterken investeren hogescholen ook in praktijkgericht onderzoek waarbij studenten, docenten en lectoren met bedrijven en organisaties samenwerken aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Hogescholen maken zich zorgen over de oplopende tekorten op de begroting van OCW. Hogescholen participeren in de Kenniscoalitie en bepleiten bij het nieuwe kabinet gezamenlijk majeure investeringen, zowel publiek als privaat, voor uitvoering van de Nationale Wetenschapsagenda. 

Steun voor leraren
Hogescholen steunen de acties voor meer salaris voor basisschoolleraren. Dat het demissionaire kabinet nu 270 miljoen euro uittrekt op de begroting van 2018 vinden hogescholen dan ook een positieve stap. “Extra geld dat naar de lerarensalarissen in het primair onderwijs gaat is terecht. Het leraarsvak meer waarderen is van belang voor het imago van de sector, voor onze toekomstige instroom en voor onze afgestudeerde Pabo-studenten”, aldus Thom de Graaf.