Actualiteit

Oproep: workshop of presentatie verzorgen

Kwaliteit van professionele masteropleidingen: onderzoek en didactiek - conferentie 15 februari 2017

Het Landelijk Platform Professionele Masteropleidingen organiseert op 15 februari 2017 voor alle betrokkenen bij masteropleidingen de conferentie ‘Kwaliteit van professionele masteropleidingen: onderzoek en didactiek’.

"De maatschappelijke vraag naar opgeleiden op masterniveau richt zich met name op professionals die in staat zijn bruggen te slaan: tussen theorie en praktijk en tussen verschillende disciplines. Met hun professionele masters willen hogescholen in deze vraag voorzien", aldus Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, in het voorwoord van het magazine 'Professionele Masters, van toegevoegde waarde'. Dit magazine werd uitgereikt tijdens de succesvolle masterconferentie op 15 juni jl. De conferentie werd bezocht door honderden belangstellenden en krijgt met de conferentie op 15 februari 2017 een vervolg. Er is immers nog veel werk aan de winkel om de masteropleidingen in het hbo tot verdere bloei te brengen.

Reserveer 15 februari 2017 dus alvast in uw agenda en attendeer collega’s binnen uw netwerk op deze conferentie. Meer informatie volgt de komende tijd.

Oproep: workshop of presentatie verzorgen
Het Landelijk Platform Professionele Masteropleidingen doet graag een beroep op  u om een actieve bijdrage te leveren aan de conferentie.

  • Wilt u een good practice delen?
  • Wilt u uw collega's deelgenoot maken van uw ervaringen?
  • Wilt u met collega's in gesprek over successen en dillema's?
  • Hoort u graag van collega's hoe zij omgaan met vraagstukken rondom onderzoek en didactiek binnen een professionele masteropleiding?

Dan stelt het Platform zeer op prijs als u een workshop of presentatie wilt verzorgen. De workshop hebben een interactieve insteek waarin deelnemers zowel halen als brengen. Bij een presentatie staat het verhaal van de indiener centraal. Daarbij kan een groter publiek aanwezig zijn. Zowel de workshops als de presentaties duren 45 minuten. Download het aanmeldformulier voor uw bijdrage.

Graag ontvangt het Platform de ingevulde formulieren uiterlijk maandag 14 november 2016 retour. Als voorbereidende werkgroep bekijkt het Platform dinsdag 15 november 2016 alle aanmeldingen en hoopt op basis daarvan een divers en inhoudelijk breed programma neer te kunnen zetten.


Zie ook: themapagina Professionele masters

Video: 'Professionele Masters, van toegevoegde waarde'

Gerelateerd

Gelijkwaardig maar verschillend: hogescholen en universiteiten werken samen aan de toekomst van het stelsel

Article

Vandaag hebben de universiteiten en de hogescholen een gezamenlijk position paper gepubliceerd. De universiteiten en hogescholen hebben in dit paper gezamenlijke ambities geformuleerd en prioriteiten benoemd voor de komende jaren. De focus ligt op meer differentiatie binnen het stelsel van hoger onderwijs, tussen instellingen, in onderwijsaanbod en in persoonlijke routes van de student. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: ”We doen dit alles vanuit de basisgedachte dat hogescholen en universiteiten “gelijkwaardig, maar verschillend” zijn. We willen ervoor zorgen dat Nederlandse studenten sneller op de voor hen meest geschikte opleiding terecht komen.“ VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg: “We willen samen stappen zetten om het stelsel van hoger onderwijs voor te bereiden op de toekomst. Met meer samenwerking kunnen we meer betekenen voor studenten en maatschappij.”

Lees meer

Professionele masterstandaard geactualiseerd

Article

De Vereniging Hogescholen heeft de professionele masterstandaard geactualiseerd. Die bestaat uit vier standaarden: ‘Meesterschap’, ‘Onderzoekend vermogen’, ‘Interprofessioneel handelen’, en ‘Doorwerking’. Met de masterstandaard geeft het hbo zijn invulling aan niveau 7 (Master) van het Nederlands Kwalificatie Raamwerk (NLQF). Naast niveau 7 bieden hogescholen niveau 5 (associate degree) en niveau 6 (bachelor) aan. Professionele Masters zijn aantrekkelijk voor doorstroomstudenten vanuit de bacheloropleidingen én voor medewerkers uit bedrijven en organisaties die zich willen op- of omscholen. 

Lees meer

Groei aantal inschrijvingen per 1 oktober hbo: 2,8% meer studenten

Article

Er hebben zich in het studiejaar 2018 - 2019 landelijk 2,8 % meer studenten aangemeld voor een hbo-opleiding dan een jaar geleden. Daarmee zet de verbetering in de groei van het aantal inschrijvingen van vorig jaar zich door. Het aantal aanmeldingen voor de Associate degree, een relatief nieuw aanbod van de hogescholen, is wederom gestegen met maar liefst met 34,8% en het aantal inschrijvingen voor deeltijd- en duale opleidingen is met respectievelijk 5,7% (deeltijd) en 18,2% (duaal) gestegen. “De grote stijging van 10% bij de Pabo is bijzonder goed nieuws voor een sector waar het arbeidsmarkttekort groot is”, aldus Huib de Jong, waarnemend voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer