Actualiteit

"Kabinet, houd rekening met echte zzp'er in het hbo"

De Vereniging Hogescholen maakt zich ernstig zorgen dat de terechte aanpak van schijnzelfstandigheid door de Belastingdienst ten koste gaat van echte zelfstandigen die incidenteel les geven in het hbo. Deze zzp'ers zijn - in aanvulling op het reguliere docentencorps - van groot belang voor het opleiden van beroepsprofessionals waar de samenleving nu en in de toekomst dringend behoefte aan heeft. De Vereniging Hogescholen uit haar zorgen in een vandaag verstuurde brief aan het kabinet. Deze brief is een reactie op een brief van 23 april 2014 betreffende Aanpak schijnzelfstandigheid (kenmerk DB/2014/193U, ondertekend door de heren Asscher, Kamp, Wiebes,en Van Rijn) welke op dinsdag 13 mei in de Vaste Kamercommissie voor Financiën aan de orde komt bij de voorzetting van het Algemeen Overleg over VAR-verklaringen voor zzp'ers.

Laat helder zijn dat ook de Vereniging Hogescholen tegen schijnconstructies is. Wie een structureel klein of groot dienstverband heeft, behoort een (tijdelijk) arbeidscontract te hebben. Daarover geen misverstand. Op dit moment is o.a. de Vereniging Hogescholen in gesprek met de Belastingdienst over de vragen: wanneer wordt er als zelfstandige gewerkt? Wanneer is er sprake van werknemerschap en wanneer is er sprake van schijnzelfstandigheid? Waar liggen de grenzen? Ondanks dat dit gesprek nog gaande is, maakt de Vereniging Hogescholen zich nu al zorgen over de uitkomst van dit gesprek.

Het huidige formeel-juridische kader van de Belastingdienst dreigt namelijk voorbij te gaan aan de realiteit van hogescholen, waarbij studenten goed onderwijs vragen, onderwijsinstellingen daarvoor gebruik willen maken van actuele kennis uit de praktijk en zelfstandigen hun specifieke beroepskennis graag vanuit ondernemerschap willen overdragen. Onderwijs verzorgd door professionals uit de praktijk heeft een enorme toegevoegde waarde. In het belang van de kwaliteit van het onderwijs verzoekt de Vereniging Hogescholen het kabinet om in de wet- en regelgeving dan ook om met de specifieke positie van deze groep 'docenten' rekening te houden.

Brief Vereniging Hogescholen: Aanpak Schijnzelfstandigheid

Gerelateerd

Goede vooruitzichten voor afgestudeerde hbo'ers!

Actualiteit

De vooruitzichten voor afgestudeerde hbo’ers zijn goed. Dat blijkt uit de HBO-Monitor die in 2015 voor het eerst afgestudeerden niet alleen anderhalf jaar, maar ook vijf jaar na diplomering ondervroeg over hun ervaringen. Deze lange-termijn-gegevens zijn uniek voor de hbo-sector en maken het mogelijk individuele loopbaantrajecten in kaart te brengen. Tachtig procent van de Nederlandse hogescholen werkte mee aan dit onderzoek van ROA, het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt van de Universiteit Maastricht. De conclusie van het rapport: de arbeidsmarktpositie van hbo’ers is vijf jaar na diplomering nog sterker dan kort na diplomering.

Lees meer

Met goedgekeurde modelovereenkomsten zzp’ers behouden voor het hbo

Actualiteit

Ter vervanging van de Verklaring Arbeidsrelatie, de VAR-verklaring om zzp’ers in te kunnen huren, heeft het beroepsonderwijs overeenstemming bereikt met de Belastingdienst over twee nieuwe modelovereenkomsten. Deze modelovereenkomsten zijn specifiek gericht op onderwijsgevende werkzaamheden in het mbo en hbo. Voor hogescholen zijn zzp’ers in de rol van vakspecialisten, in aanvulling op het reguliere docentencorps, cruciaal voor de kwaliteit van het hoger beroepsonderwijs.

Lees meer

Zzp’er onmisbaar voor kwaliteit hoger beroepsonderwijs

Actualiteit

“Zzp’ers in de rol van vakspecialisten zijn, in aanvulling op het reguliere docentencorps, cruciaal voor de kwaliteit van het hoger beroepsonderwijs. Zonder hun specifieke vakkennis gaat de kwaliteit van het hbo drastisch achteruit.” Dat zegt Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, die de Tweede Kamer in een brief oproept om er voor te zorgen dat deze vakspecialisten niet verloren gaan voor het hbo. Aanstaande donderdag praat de Kamer met minister Bussemaker van Onderwijs over de begroting en beleidsagenda 2015.

Lees meer