Actualiteit

Voordragen tot 25 januari 2019

ISO organiseert Docent van het Jaarverkiezing 2019

Na vier zeer succesvolle edities van de ‘Docent van het jaar verkiezing’ organiseert het Interstedelijk Studenten Overleg dit jaar wederom een verkiezing. Deze zal plaatsvinden op 13 april 2019 te Utrecht. Deze verkiezing organiseert ISO omdat zij goede docenten als spil van het onderwijs ziet en om hen de waardering te gunnen die hen toekomt. Daarom nodigt het ISO u ook van harte uit om dit jaar uit een docent voor de verkiezing aan te dragen!

Voordragen
Net als voorheen kan elke instelling één docent aandragen. Dit mag de winnaar van een zelf georganiseerde verkiezing zijn, maar dit is zeker geen vereiste. De dossiers van de docenten en de bijdragen op de verkiezingsdag worden beoordeeld door een onafhankelijke jury. Deze jury maken we zo divers mogelijk met mensen uit alle lagen van het hoger onderwijsveld.

Titel en prijs
De winnaar van de verkiezing mag zich een jaar lang 'Docent van het Jaar' noemen. Ook ontvangt de instelling van de winnaar een beurs van 25.000 euro van de ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap die de docent mag besteden aan onderwijsverbetering. Meer informatie over de verkiezing en een impressie van eerdere jaren vindt u op deze website.

Procedure
Als instelling kunt u tot 25 januari 2019 een docent voordragen via docentvanhetjaar@iso.nl. Voorheen vroegen we instelling om een aantal bewijslasten zoals cursusevaluaties, ervaringen van studenten en een motivatie vanuit het CvB toe te voegen. Dat hoeft dit jaar niet. Dit jaar werken we andersom: we geven aan waarop de dossiers van docenten beoordeeld worden en laten het aan de docent en instelling om een dossier op te stellen wat dit aantoont. Onnodig papierwerk is dus niet nodig!

De dossiers worden op de volgende punten beoordeeld:

  • Het dossier laat zien dat de docent passie voor zijn of haar vak heeft en de maatschappelijke meerwaarde van het vak overbrengt op studenten.
  • Het dossier laat zien dat de docent gebruik maakt van activerende didactiek.
  • Het dossier laat zien dat de docent in grote mate betrokken is op de belevingswereld van de studenten.
  • Het dossier laat zien dat de docent bezig is met zichzelf te professionaliseren.
  • Het dossier laat een eigen visie van de docent op hoger onderwijs zien.

Vanuit de dossiers worden acht tot tien docenten gekozen die het meest voldoen aan bovenstaande criteria. Zij mogen in februari op gesprek komen om zichzelf persoonlijk voor te stellen. Vervolgens wordt er op basis van dezelfde criteria een selectie gemaakt van vijf finalisten. De finalisten worden half februari bekend gemaakt.

De finalisten mogen op 13 april een mini-college houden. In dit mini-college mogen de docenten lesgeven zoals ze gewend zijn en het publiek iets vanuit hun vakgebied leren.

Aanmeldingsformulier
Zou u de aanmelding willen voorzien van een ingevulde aanmeldingsformulier uit de bijlage? Bij vragen kunt u contact met ons opnemen via docentvanhetjaar@iso.nl of +31 (0)30 23 02 666.

Gerelateerd

5 onderwijsvernieuwers ontvangen de SURF Onderwijsaward 2019

Actualiteit

Tijdens de SURF Onderwijsdagen zijn vijf onderwijsvernieuwers geëerd met een SURF Onderwijsaward: Henk Hagoort (Hogeschool Windesheim), Bert-Jan Klaren (Hanzehogeschool), Silvester Draaijer (VU Amsterdam), Marina Brinkman-Staneva (Breda University of Applied Sciences) en Fake Zijl (Hogeschool Windesheim).

Lees meer

Comeniusbeurzen 2020: tweedaagse schrijfsessies voor aanvragers

Actualiteit

Op verschillende data in juni en juli organiseerde het NRO voorlichtingsbijeenkomsten over het Comeniusprogramma. De deelnemers kregen er onder meer een voorproefje van de schrijfsessies die in augustus en september 2019 zullen plaatsvinden. De schrijfsessies bieden expliciete schrijftijd en handvatten voor het schrijven van een aanvraag. De inschrijving is vanaf nu open. Aanvragers van hbo-instellingen hebben voorrang.

Lees meer

Ministers Van Engelshoven en Slob feliciteren pabo-afgestudeerden met diploma

Actualiteit

Op 11 juli jl. hebben de ministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob afstuderende pabo-studenten in het zonnetje gezet. Beide ministers waren bij een diploma-uitreiking aanwezig en spraken de aankomende docenten toe over het mooie vak dat ze hebben gekozen. Minister Van Engelshoven sprak de afgestudeerden toe bij Hogeschool Inholland. Minister Slob woonde de diploma-uitreiking bij aan De Haagse Hogeschool, waarbij hij ook vertelde over zijn eigen ervaringen als docent geschiedenis en maatschappijleer. 

Lees meer