Actualiteit

Voordragen tot 25 januari 2019

ISO organiseert Docent van het Jaarverkiezing 2019

Na vier zeer succesvolle edities van de ‘Docent van het jaar verkiezing’ organiseert het Interstedelijk Studenten Overleg dit jaar wederom een verkiezing. Deze zal plaatsvinden op 13 april 2019 te Utrecht. Deze verkiezing organiseert ISO omdat zij goede docenten als spil van het onderwijs ziet en om hen de waardering te gunnen die hen toekomt. Daarom nodigt het ISO u ook van harte uit om dit jaar uit een docent voor de verkiezing aan te dragen!

Voordragen
Net als voorheen kan elke instelling één docent aandragen. Dit mag de winnaar van een zelf georganiseerde verkiezing zijn, maar dit is zeker geen vereiste. De dossiers van de docenten en de bijdragen op de verkiezingsdag worden beoordeeld door een onafhankelijke jury. Deze jury maken we zo divers mogelijk met mensen uit alle lagen van het hoger onderwijsveld.

Titel en prijs
De winnaar van de verkiezing mag zich een jaar lang 'Docent van het Jaar' noemen. Ook ontvangt de instelling van de winnaar een beurs van 25.000 euro van de ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap die de docent mag besteden aan onderwijsverbetering. Meer informatie over de verkiezing en een impressie van eerdere jaren vindt u op deze website.

Procedure
Als instelling kunt u tot 25 januari 2019 een docent voordragen via docentvanhetjaar@iso.nl. Voorheen vroegen we instelling om een aantal bewijslasten zoals cursusevaluaties, ervaringen van studenten en een motivatie vanuit het CvB toe te voegen. Dat hoeft dit jaar niet. Dit jaar werken we andersom: we geven aan waarop de dossiers van docenten beoordeeld worden en laten het aan de docent en instelling om een dossier op te stellen wat dit aantoont. Onnodig papierwerk is dus niet nodig!

De dossiers worden op de volgende punten beoordeeld:

  • Het dossier laat zien dat de docent passie voor zijn of haar vak heeft en de maatschappelijke meerwaarde van het vak overbrengt op studenten.
  • Het dossier laat zien dat de docent gebruik maakt van activerende didactiek.
  • Het dossier laat zien dat de docent in grote mate betrokken is op de belevingswereld van de studenten.
  • Het dossier laat zien dat de docent bezig is met zichzelf te professionaliseren.
  • Het dossier laat een eigen visie van de docent op hoger onderwijs zien.

Vanuit de dossiers worden acht tot tien docenten gekozen die het meest voldoen aan bovenstaande criteria. Zij mogen in februari op gesprek komen om zichzelf persoonlijk voor te stellen. Vervolgens wordt er op basis van dezelfde criteria een selectie gemaakt van vijf finalisten. De finalisten worden half februari bekend gemaakt.

De finalisten mogen op 13 april een mini-college houden. In dit mini-college mogen de docenten lesgeven zoals ze gewend zijn en het publiek iets vanuit hun vakgebied leren.

Aanmeldingsformulier
Zou u de aanmelding willen voorzien van een ingevulde aanmeldingsformulier uit de bijlage? Bij vragen kunt u contact met ons opnemen via docentvanhetjaar@iso.nl of +31 (0)30 23 02 666.

Gerelateerd

Meer dan 25 workshops met ruim 40 presentatoren op jaarcongres Vereniging Hogescholen - 9 april 2020

Article

'Helden van het hbo', onder die titel organiseert de Vereniging Hogescholen op 9 april a.s. het jaarcongres. Met in de middag meer dan 25 workshops verzorgd door ruim 40 presentatoren van 11 hogescholen, de Vereniging Hogescholen, Hobéon, ROA Universiteit Maastricht, andere organisaties en sponsoren. 

Lees meer

Studentenorganisaties zoeken nieuw bestuur: reageer uiterlijk 31 januari (LSVb) of 7 februari 2020 (ISO)

Article

Het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) zoeken nieuwe bestuursleden. Deze twee organisaties behartigen de belangen van alle Nederlandse studenten. De Vereniging Hogescholen werkt veel met hen samen, daarom brengen wij deze oproep graag extra onder de aandacht.

Lees meer

Verbinding van onderwijs en onderzoek voor een betere kwaliteit

Article

Vandaag is het advies ‘Slimme Verbindingen’ gepresenteerd aan minister Slob en minister Van Engelshoven (OCW). Dit advies is een vervolg op de ontwikkelagenda ‘Lerend onderwijs voor een lerend Nederland: naar een versterkte kennisinfrastructuur voor het onderwijs’ die eerder dit jaar door alle onderwijskoepels is opgesteld. De aanleiding om een sterke kennisinfrastructuur te ontwikkelen is duidelijk: ons onderwijs staat voor grote vraagstukken, zoals het realiseren van passend onderwijs, het zorgen voor gelijke kansen, het recht doen aan verschillen en het gebruik van nieuwe technologische ontwikkelingen voor betere leerprocessen.

Lees meer