Actualiteit

Voordragen tot 25 januari 2019

ISO organiseert Docent van het Jaarverkiezing 2019

Na vier zeer succesvolle edities van de ‘Docent van het jaar verkiezing’ organiseert het Interstedelijk Studenten Overleg dit jaar wederom een verkiezing. Deze zal plaatsvinden op 13 april 2019 te Utrecht. Deze verkiezing organiseert ISO omdat zij goede docenten als spil van het onderwijs ziet en om hen de waardering te gunnen die hen toekomt. Daarom nodigt het ISO u ook van harte uit om dit jaar uit een docent voor de verkiezing aan te dragen!

Voordragen
Net als voorheen kan elke instelling één docent aandragen. Dit mag de winnaar van een zelf georganiseerde verkiezing zijn, maar dit is zeker geen vereiste. De dossiers van de docenten en de bijdragen op de verkiezingsdag worden beoordeeld door een onafhankelijke jury. Deze jury maken we zo divers mogelijk met mensen uit alle lagen van het hoger onderwijsveld.

Titel en prijs
De winnaar van de verkiezing mag zich een jaar lang 'Docent van het Jaar' noemen. Ook ontvangt de instelling van de winnaar een beurs van 25.000 euro van de ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap die de docent mag besteden aan onderwijsverbetering. Meer informatie over de verkiezing en een impressie van eerdere jaren vindt u op deze website.

Procedure
Als instelling kunt u tot 25 januari 2019 een docent voordragen via docentvanhetjaar@iso.nl. Voorheen vroegen we instelling om een aantal bewijslasten zoals cursusevaluaties, ervaringen van studenten en een motivatie vanuit het CvB toe te voegen. Dat hoeft dit jaar niet. Dit jaar werken we andersom: we geven aan waarop de dossiers van docenten beoordeeld worden en laten het aan de docent en instelling om een dossier op te stellen wat dit aantoont. Onnodig papierwerk is dus niet nodig!

De dossiers worden op de volgende punten beoordeeld:

  • Het dossier laat zien dat de docent passie voor zijn of haar vak heeft en de maatschappelijke meerwaarde van het vak overbrengt op studenten.
  • Het dossier laat zien dat de docent gebruik maakt van activerende didactiek.
  • Het dossier laat zien dat de docent in grote mate betrokken is op de belevingswereld van de studenten.
  • Het dossier laat zien dat de docent bezig is met zichzelf te professionaliseren.
  • Het dossier laat een eigen visie van de docent op hoger onderwijs zien.

Vanuit de dossiers worden acht tot tien docenten gekozen die het meest voldoen aan bovenstaande criteria. Zij mogen in februari op gesprek komen om zichzelf persoonlijk voor te stellen. Vervolgens wordt er op basis van dezelfde criteria een selectie gemaakt van vijf finalisten. De finalisten worden half februari bekend gemaakt.

De finalisten mogen op 13 april een mini-college houden. In dit mini-college mogen de docenten lesgeven zoals ze gewend zijn en het publiek iets vanuit hun vakgebied leren.

Aanmeldingsformulier
Zou u de aanmelding willen voorzien van een ingevulde aanmeldingsformulier uit de bijlage? Bij vragen kunt u contact met ons opnemen via docentvanhetjaar@iso.nl of +31 (0)30 23 02 666.

Gerelateerd

Welkome steun in rug voor alle studenten en docenten in het hbo

Article

Vandaag presenteerden de demissionaire onderwijsministers Van Engelshoven en Slob hun ‘Nationaal Programma Onderwijs’. Het programma is gericht op het herstellen van de effecten die de coronamaatregelen hebben op het onderwijs, van de basisschool tot het hoger onderwijs, en geldt voor de jaren 2021 en 2022. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, spreekt waardering uit over het plan: "Met dit omvangrijke steunpakket geeft het kabinet perspectief aan álle studenten in het hbo. Door studenten nu meer tijd en begeleiding te geven, kunnen zij straks hopelijk terugkijken op een waardevolle studieperiode in een vormende fase van hun leven."

Lees meer

Meer aandacht ondernemerschapsonderwijs 

Article

Ondernemerschapsonderwijs valt of staat met ondernemende docenten. In een serie van zeven portretten laat O2LAB - waarbij O2 staat voor Ondernemerschap en Onderwijs - enthousiaste en inspirerende docenten aan het woord. Jorg Andree van de Hanzehogeschool Groningen is coördinator van de minor Da Vinci, waar studenten van allerlei richtingen les krijgen in ondernemerschap.

Lees meer

Eerste Nederlandse Hogeronderwijspremie voor zes onderwijsteams

Article

Op 1 maart 2021 reikt minister Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) de eerste Nederlandse Hogeronderwijspremie uit. Deze nieuwe onderwijspremie is in het leven geroepen om de hoge kwaliteit van het onderwijs op hogescholen en universiteiten te onderschrijven. Ook dient de onderwijspremie als grote blijk van waardering voor docententeams die een topprestatie leveren. Daarnaast vertelt de onderwijspremie docenten om door te blijven gaan met onderwijsinnovatie en kennisdeling. Voor de onderwijspremie zijn zes onderwijsteams en hun projecten genomineerd, bij de hogescholen zijn dat: Open-ICT team (Hogeschool Utrecht), LeerLevels (Hogeschool van Amsterdam) en Team Value Creators (Windesheim). 

Lees meer