Actualiteit

Internationale Open Access Week 2018 met bijdrage Fontys Hogescholen

Deze week vindt de Internationale Open Access Week 2018 plaats. Ook in Nederland zijn er verscheidene activiteiten. Bijvoorbeeld het seminar ‘Open Science meets Open Education’ door Fontys Hogescholen in samenwerking met SURF en TU Delft op 26 oktober a.s. in het SURF-kantoor te Utrecht.

Seminar ‘Open Science meets Open Education’
Open science en open education maken beiden deel uit van de groeiende beweging naar een meer open kenniscultuur. Beide hebben onder meer raakvlakken op het gebied van vraagstukken over copyright en hergebruik en over de behoefte aan beleidsvorming. Daarnaast zijn de producenten van onderwijsmaterialen en onderzoeksresultaten vaak ook nog dezelfde personen, namelijk onderzoekers en docenten. Toch worden open science en open education vaak niet geïntegreerd aangepakt.

Tijdens deze bijeenkomst proberen we voor het eerst de raakvlakken tussen open science en open education te concretiseren, om zo een basis te leggen voor nadere samenwerking. Dit doen we aan de hand van crash courses, speeddates en parallelsessies. Dit event is interessant voor beleidsmedewerkers en onderwijs- of onderzoeksondersteuners. Lees meer 

Open science en hogescholen
Wat is Open Science, waarom is het zo belangrijk en hoe wordt het in de praktijk gebracht door hogescholen? In deze video's laten Saxion en Hogeschool Rotterdam zien hoe zij open science mogelijk maken.


Zie ook: