Actualiteit

Jaarcongres SIA praktijkgericht onderzoek

Impressie 'Durf te verbinden!'

Onder de titel 'Durf te verbinden!' organiseerde het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA vandaag hèt jaarlijkse congres op het gebied van praktijkgericht onderzoek. Congreslocatie was de Fokker Terminal in Den Haag. De focus van het congres lag op de inspirerende onderzoeksomgeving, met aandacht voor onderwijs, onderzoek, praktijk en ondernemerschap. Door de handen ineen te slaan kunnen we er met elkaar voor zorgen dat het onderzoek van hogescholen op een hoger plan wordt gebracht, en resultaten van het onderzoek optimaal bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen.

RAAK-award 2016
Aan het slot van het congres werden de RAAK-award voor het beste praktijkgericht onderzoek bij hogescholen uitgereikt:

De publieksprijs t.w.v. € 2.500,- ging naar Microbiële olie op maat, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Bekijk hier de impressie van het congres:

 

Gerelateerd

Verbinding van onderwijs en onderzoek voor een betere kwaliteit

Article

Vandaag is het advies ‘Slimme Verbindingen’ gepresenteerd aan minister Slob en minister Van Engelshoven (OCW). Dit advies is een vervolg op de ontwikkelagenda ‘Lerend onderwijs voor een lerend Nederland: naar een versterkte kennisinfrastructuur voor het onderwijs’ die eerder dit jaar door alle onderwijskoepels is opgesteld. De aanleiding om een sterke kennisinfrastructuur te ontwikkelen is duidelijk: ons onderwijs staat voor grote vraagstukken, zoals het realiseren van passend onderwijs, het zorgen voor gelijke kansen, het recht doen aan verschillen en het gebruik van nieuwe technologische ontwikkelingen voor betere leerprocessen.

Lees meer

Samenwerken in Centres of expertise voor onderzoek en onderwijs

Article

Centres of expertise zijn meestal gericht op een opleidingsdomein (54%) of juist een zeer divers palet op opleidingen (42%). Het belangrijkste motief van marktpartijen om aan deze Centres deel te nemen is de toegang tot praktijkgericht onderzoek door hogescholen. In het hbo ligt de nadruk bij de inhoudelijke focus van de samenwerking vooral op het verbeteren van het onderwijs en het ontwikkelen van nieuwe kennis. Dit blijkt uit een impactmeting 2019 van Katapult, een netwerk van meer dan 300 samenwerkingsverbanden tussen beroepsonderwijs, bedrijfsleven, onderzoek en overheid. 

Lees meer

Fontys ontwikkelt op verzoek VNO-NCW kennisplatform big data en mkb

Article

Ondernemingsorganisatie VNO-NCW heeft Fontys gevraagd een kennisplatform over big data op te zetten, speciaal voor het midden- en kleinbedrijf. Deze groep maakt namelijk nog weinig gebruik van big data en laat daarmee kansen liggen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft uitgerekend dat de ‘first movers’, de eerste mkb-bedrijven die met big data aan de slag zijn gegaan, een omzetstijging van 100 procent hebben geboekt.

Lees meer