Actualiteit

Holland Scholarship gepresenteerd op Schiphol

Minister Bussemaker heeft de eerste 40 beurzen van het Holland Scholarship uitgereikt aan Nederlandse en internationale studenten. Ze deed dit tijdens een uitgebreid ontbijt op luchthaven Schiphol. Het Holland Scholarship is het nieuwe nationale beurzenprogramma voor Nederlandse en internationale studenten.

1.536 beurzen
Het Holland Scholarship is beschikbaar gesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Vereniging Hogescholen, VSNU en EP-Nuffic. Zij stellen per collegejaar 1.536 beurzen beschikbaar, gelijk verdeeld over Nederlandse en internationale studenten.

Ontbijt
Tijdens een ontbijt op Schiphol sprak minister Bussemaker samen met bestuurders van hogeronderwijsinstellingen met studenten die dit jaar een beurs ontvangen. Dit waren zowel Nederlandse studenten die naar het buitenland gaan, als internationale studenten die in Nederland komen studeren.
Bussemaker: “Het is fantastisch om te zien wat een ambitie de studenten hebben om iets van hun studietijd te maken. Dankzij de samenwerking met de onderwijsinstellingen is het Holland Scholarship een echt nationaal beurzenprogramma geworden.”
Erik-Jan van der Wal, student aan de NHL, kijkt uit naar de tijd die hij in China in Guangzhou gaat doorbrengen: “Ik wilde altijd al meer zien van de wereld en kijk er naar uit om Chinees te leren. Daarnaast hoop ik inzicht te krijgen in hoe Chinezen tegen logistieke problemen aankijken, dat sluit namelijk perfect aan op mijn studie in Nederland.”
Rita González Ortega komt uit Mexico en gaat Creative Industries studeren aan de Radboud Universiteit: Dit is een ideale kans voor een nieuwe fase in mijn leven. Het valt me op dat de Nederlanders goed Engels spreken en open en vriendelijk zijn. Ik kijk echt uit naar de komende periode.”

Holland Scholarship
Het Holland Scholarship is een beurs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en 48 Nederlandse hogescholen en universiteiten. De beurs is enerzijds bedoeld voor Nederlandse studenten die een studie, stage of onderzoek willen doen buiten de Europese Economische Regio (EER). Anderzijds is de beurs een profileringsinstrument voor het Nederlandse hoger onderwijs. Met als doel internationale talentvolle studenten van buiten de EER te stimuleren om in Nederland te studeren.
EP-Nuffic heeft een adviserende rol in de uitvoering van het nieuwe beurzenprogramma. Zij verzorgt de informatievoorziening en promotie, coördineert het alumninetwerk en organiseert evenementen rond dit beurzenprogramma.

Zie ook het persbericht 'Holland Scholarship stimuleert de mobiliteit van studenten'

Gerelateerd

Kerncijfers hbo overzichtelijk gepresenteerd in sectordashboard

Actualiteit

De Vereniging Hogescholen introduceert vandaag het sectordashboard met een uitgebreide reeks kerncijfers over het hbo. De gebruiker kan daarmee op verscheidene niveaus helder vormgegeven rapportages maken. Bijvoorbeeld over het hbo of een hbo-sector. Ook is het mogelijk om een hogeschool te vergelijken met een of meerdere andere hogescholen. Daarnaast is er informatie beschikbaar per opleiding. Per detailniveau zijn de meest relevante kerncijfers uit verschillende bronnen op één pagina te raadplegen. 

Lees meer

Herverdelen niet de oplossing

Actualiteit

Vandaag heeft de commissie Van Rijn het advies 'Wissels om - Naar een transparante en evenwichtige bekostiging, en meer samenwerking in hoger onderwijs en onderzoek' aangeboden aan de minister van OCW, Van Engelshoven. De Vereniging Hogescholen maakt zich ernstig zorgen over de gesuggereerde herverdeling van middelen in het hbo binnen de bestaande budgetten.

Lees meer

Toekomst hbo ligt bij leven lang ontwikkelen

Actualiteit

Is het hbo klaar voor de toekomst? Die vraag staat vandaag centraal op het 15e jaarcongres van het hbo. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, benadrukte dat wat hem betreft de veranderende arbeidsmarkt niet onderschat moet worden. “Er zullen banen gaan verdwijnen en de arbeidsmarkt zal ingrijpend gaan veranderen. Hogescholen kunnen ervoor zorgen dat mensen kunnen omscholen of bijscholen in hun eigen tempo. Daar ligt een enorme publieke verantwoordelijkheid, en daar hoort ook extra publieke bekostiging bij”, aldus Limmen. Een leven lang leren is een van de Sustainable Development Goals (SDGs). Op het jaarcongres ondertekenden alle 36 hogescholen in Nederland het SDG-Charter en onderstreepten daarmee hun ambitie om samen met studenten en docenten zich in te zetten voor grote maatschappelijke uitdagingen die in de toekomst op ons afkomen.

Lees meer