Actualiteit

Hogeschool van Amsterdam bekroont beste praktijkgericht onderzoek

Het HvA Onderzoek van het jaar is SO-HIP​, een studie die de toepassing van sensortechnologie in een revalidatieprogramma voor ouderen na een heupfractuur onderzoekt. Projectleider/promovendus Margriet Pol en haar onderzoeksteam ontvingen de prijs van 3500 euro om aan onderzoek te besteden en een bokaal. SO-HIP is een uitstekend voorbeeld van praktijkgericht onderzoek. Vanuit samenwerking (HvA met zorgorganisaties en het AMC) wordt onderzocht hoe zorg aan kwetsbare ouderen na een heupfractuur anders kan worden geboden. Het doel is ouderen langer zelfstandig thuis te laten wonen en de kans om weer te vallen, verminderen. De jury prijst het promotieonderzoek vanwege de impact van het onderzoek (15.000 ouderen hebben jaarlijks een heupfractuur), de uitstekende methodologische opzet en de betrokkenheid van veel studenten. 

Talentprijs

De talentprijs is voor student Anke de Vries van de master Social Work. Ze heeft onderzoek gedaan bij Humanitas Prostitutie Maatschappelijk Werk, een organisatie die hulp en ondersteuning biedt aan sekswerkers en slachtoffers van mensenhandel. Heeft het werk van de zorgprofessionals van Humanitas, invloed op de beleving van hun eigen seksualiteit? Met het onderzoek Staying Strong and Sexy heeft Anke een taboe bespreekbaar gemaakt. 

Publieksprijs

Tijdens het Research Awards Event hebben bezoekers ook gekozen. Het onderzoek VITAMINE​, VITale AMsterdamse ouderen IN dE stad, onder begeleiding van Jantine van den Helder, heeft de publieksprijs ontvangen. Dit onderzoek richt zich op vergroting van vitaliteit van ouderen door onder meer thuistraining en/of een dieet. 

Gerelateerd

Gelijkwaardig maar verschillend: hogescholen en universiteiten werken samen aan de toekomst van het stelsel

Article

Vandaag hebben de universiteiten en de hogescholen een gezamenlijk position paper gepubliceerd. De universiteiten en hogescholen hebben in dit paper gezamenlijke ambities geformuleerd en prioriteiten benoemd voor de komende jaren. De focus ligt op meer differentiatie binnen het stelsel van hoger onderwijs, tussen instellingen, in onderwijsaanbod en in persoonlijke routes van de student. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: ”We doen dit alles vanuit de basisgedachte dat hogescholen en universiteiten “gelijkwaardig, maar verschillend” zijn. We willen ervoor zorgen dat Nederlandse studenten sneller op de voor hen meest geschikte opleiding terecht komen.“ VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg: “We willen samen stappen zetten om het stelsel van hoger onderwijs voor te bereiden op de toekomst. Met meer samenwerking kunnen we meer betekenen voor studenten en maatschappij.”

Lees meer

Groei aantal inschrijvingen per 1 oktober hbo: 2,8% meer studenten

Article

Er hebben zich in het studiejaar 2018 - 2019 landelijk 2,8 % meer studenten aangemeld voor een hbo-opleiding dan een jaar geleden. Daarmee zet de verbetering in de groei van het aantal inschrijvingen van vorig jaar zich door. Het aantal aanmeldingen voor de Associate degree, een relatief nieuw aanbod van de hogescholen, is wederom gestegen met maar liefst met 34,8% en het aantal inschrijvingen voor deeltijd- en duale opleidingen is met respectievelijk 5,7% (deeltijd) en 18,2% (duaal) gestegen. “De grote stijging van 10% bij de Pabo is bijzonder goed nieuws voor een sector waar het arbeidsmarkttekort groot is”, aldus Huib de Jong, waarnemend voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer

Grotere onderzoekscapaciteit hogescholen verdient meer financiering

Article

Het aantal lectoren heeft in de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen, van 300 lectoren in 2007 naar 650 in 2016. Een positieve ontwikkeling die het belang van onderzoek aan hogescholen in samenwerking met de beroepspraktijk bevestigt. Thom de Graaf, voorzitter Vereniging Hogescholen: “De onderzoekscapaciteit van hogescholen wordt steeds groter, praktijkgericht onderzoek is niet meer weg te denken uit het Nederlandse onderzoekslandschap. Maar deze ontwikkeling laat ook zien dat de rijksbekostiging van onderzoek echt omhoog moet. De huidige financiering is niet voldoende om de kwaliteit en doorwerking in het onderwijs te versterken”.

Lees meer