Actualiteit

Hogeschool van Amsterdam bekroont beste praktijkgericht onderzoek

Research award winnaars

Het HvA Onderzoek van het jaar is SO-HIP​, een studie die de toepassing van sensortechnologie in een revalidatieprogramma voor ouderen na een heupfractuur onderzoekt. Projectleider/promovendus Margriet Pol en haar onderzoeksteam ontvingen de prijs van 3500 euro om aan onderzoek te besteden en een bokaal. SO-HIP is een uitstekend voorbeeld van praktijkgericht onderzoek. Vanuit samenwerking (HvA met zorgorganisaties en het AMC) wordt onderzocht hoe zorg aan kwetsbare ouderen na een heupfractuur anders kan worden geboden. Het doel is ouderen langer zelfstandig thuis te laten wonen en de kans om weer te vallen, verminderen. De jury prijst het promotieonderzoek vanwege de impact van het onderzoek (15.000 ouderen hebben jaarlijks een heupfractuur), de uitstekende methodologische opzet en de betrokkenheid van veel studenten. 

Talentprijs

De talentprijs is voor student Anke de Vries van de master Social Work. Ze heeft onderzoek gedaan bij Humanitas Prostitutie Maatschappelijk Werk, een organisatie die hulp en ondersteuning biedt aan sekswerkers en slachtoffers van mensenhandel. Heeft het werk van de zorgprofessionals van Humanitas, invloed op de beleving van hun eigen seksualiteit? Met het onderzoek Staying Strong and Sexy heeft Anke een taboe bespreekbaar gemaakt. 

Publieksprijs

Tijdens het Research Awards Event hebben bezoekers ook gekozen. Het onderzoek VITAMINE​, VITale AMsterdamse ouderen IN dE stad, onder begeleiding van Jantine van den Helder, heeft de publieksprijs ontvangen. Dit onderzoek richt zich op vergroting van vitaliteit van ouderen door onder meer thuistraining en/of een dieet. 

Gerelateerd

Groei aantal inschrijvingen per 1 oktober hbo: 2,8% meer studenten

Actualiteit

Er hebben zich in het studiejaar 2018 - 2019 landelijk 2,8 % meer studenten aangemeld voor een hbo-opleiding dan een jaar geleden. Daarmee zet de verbetering in de groei van het aantal inschrijvingen van vorig jaar zich door. Het aantal aanmeldingen voor de Associate degree, een relatief nieuw aanbod van de hogescholen, is wederom gestegen met maar liefst met 34,8% en het aantal inschrijvingen voor deeltijd- en duale opleidingen is met respectievelijk 5,7% (deeltijd) en 18,2% (duaal) gestegen. “De grote stijging van 10% bij de Pabo is bijzonder goed nieuws voor een sector waar het arbeidsmarkttekort groot is”, aldus Huib de Jong, waarnemend voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer

Grotere onderzoekscapaciteit hogescholen verdient meer financiering

Actualiteit

Het aantal lectoren heeft in de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen, van 300 lectoren in 2007 naar 650 in 2016. Een positieve ontwikkeling die het belang van onderzoek aan hogescholen in samenwerking met de beroepspraktijk bevestigt. Thom de Graaf, voorzitter Vereniging Hogescholen: “De onderzoekscapaciteit van hogescholen wordt steeds groter, praktijkgericht onderzoek is niet meer weg te denken uit het Nederlandse onderzoekslandschap. Maar deze ontwikkeling laat ook zien dat de rijksbekostiging van onderzoek echt omhoog moet. De huidige financiering is niet voldoende om de kwaliteit en doorwerking in het onderwijs te versterken”.

Lees meer

Vereniging Hogescholen en minister OCW sluiten sectorakkoord hbo 2018

Actualiteit

Vandaag is het sectorakkoord hbo 2018 door Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen en Ingrid van Engelshoven, minister van OCW getekend. In het akkoord zijn de kwaliteitsafspraken hoger onderwijs, de wijze van profilering van de hogescholen en de gedeelde prioriteiten voor de periode 2019 tot 2022 vastgelegd. De Graaf: “Wij zijn positief over de toevoeging van de studievoorschotmiddelen en de wijze waarop de kwaliteitsafspraken worden ingevuld: niet topdown maar binnen de hogescholen zelf. Hier spreekt vertrouwen in de hogescholen uit: besturen, docenten, onderzoekers en studenten zetten zich gezamenlijk in. Iedereen moet zich wel realiseren dat tegenover de extra studievoorschotmiddelen nog ombuigingen staan van zowel het vorige als het huidige kabinet.” De landelijke studentenorganisaties ISO en LSVb zijn mede-ondertekenaars van de afspraken in het akkoord over de inzet van de studievoorschotmiddelen de komende jaren.

Lees meer