Actualiteit

Hogescholen vragen het nieuwe kabinet voort te bouwen op vertrouwen in sector

“Hbo-professionals – de leraren, ingenieurs, kunstenaars, ondernemers, sociaal werkers, zorgverleners en agro & food professionals – hebben in onze snel veranderende wereld een belangrijke innovatieve en opbouwende rol te spelen. Hogescholen zetten zich ervoor in dat toekomstige professionals niet alleen beschikken over de nieuwste vakkennis maar ook kritisch zijn, ondernemend, internationaal georiënteerd en beschikken over een moreel kompas. Van oudsher heeft het hbo een belangrijke emancipatiefunctie die kansen biedt aan brede groepen in de samenleving. Voor de cohesie en de economische kracht van Nederland is hoogwaardig en innovatief hoger beroepsonderwijs daarom essentieel. Hogescholen dragen bij aan de toekomst van Nederland, maar vragen van het nieuwe kabinet ook steun om de maatschappelijke opdracht en ambities van hogescholen kracht bij te zetten.” Hiermee begint de brief van de hogescholen aan de informateur en de onderhandelaars bij de formatiegesprekken voor een nieuw kabinet.

Oproep Thom de Graaf aan nieuw kabinet op hbo-jaarcongres
De wensen in de brief van de hogescholen zijn geheel in lijn met de oproep aan het nieuwe kabinet ‘Investeer duurzaam in het hbo!” van de voorzitter van de Vereniging Hogescholen, Thom de Graaf, op het 13e HBO-jaarcongres. “Start een krachtige dialoog met hoger onderwijsinstellingen, studenten, het beroepenveld, het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen, over wat het hoger onderwijs in de toekomst wil, want het hbo heeft laten zien dat we onze maatschappelijke opdracht goed kunnen vervullen, tot ieders tevredenheid, dus bouw voort op dat vertrouwen!”, aldus Thom de Graaf, op het congres.

Maatschappelijke opdracht en ambities hbo kracht bijzetten
Hogescholen vragen het nieuwe kabinet om de maatschappelijke opdracht en ambities van hogescholen kracht bij te zetten. In de brief van de hogescholen verzoeken zij de informateur en onderhandelaars van het nieuw te vormen kabinet om de volgende vier punten mee te nemen in de besprekingen voor het regeerakkoord:

  • Hogescholen hebben de wens dat het nieuwe kabinet daadwerkelijk substantieel investeert in de kwaliteit van onze docenten en kleinschalig onderwijs voor onze studenten;
  • Hogescholen hopen dat het nieuwe kabinet een duurzaam financieel kader schept om het hoger onderwijs in de gelegenheid te stellen blijvend te investeren in kwaliteitsverbetering. En zeker geen generieke en specifieke bezuinigingen zonder inhoudelijke onderbouwing op zal leggen;
  • Hogescholen verzoeken het nieuwe kabinet om hogescholen meer ruimte te geven voor maatwerk en experimenten in en met opleidingen; 
  • Hogescholen hopen dat het nieuwe kabinet tijd en ruimte neemt voor een dialoog met het veld over de strategie en sturing in het hoger onderwijs, zoals geadviseerd door de commissie Van de Donk.