Actualiteit

Hogescholen steunen March for Science, doe ook mee!

Hecht u waarde aan de wetenschap? En ziet u in hoe belangrijk onafhankelijk wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek is, voor alle aspecten van de samenleving? Roep uw lectoren, onderzoekers, docenten, medewerkers en studenten op: Loop mee met de March For Science! De March For Science vindt wereldwijd plaats op zaterdag 22 april 2017. Ook in Nederland zal er een March For Science gehouden worden, tussen 12.00 en 16.00 uur op het Museumplein in Amsterdam.

Wetenschappers en liefhebbers van de wetenschap zullen hun stem laten horen en een oproep doen tot het ondersteunen en beschermen van de wetenschappelijke gemeenschap.

De Vereniging Hogescholen steunt de March for Science omdat ook wij ons zorgen maken over de groeiende beweging waarin feiten en wetenschappelijke bewijzen worden weggewuifd of als onwaar worden beschouwd. Voorbeelden hiervan zijn de anti-vaccinatie beweging en de ontkenners van klimaatverandering. De bewijzen die de wetenschap in deze belangrijke kwesties heeft geleverd worden genegeerd. Dit is een globaal probleem en zal op den duur een bedreiging vormen voor de samenleving. Daarnaast zorgen recente internationale ontwikkelingen in politiek en beleid voor de belemmering van open communicatie, uitwisseling van ideeën en internationale samenwerkingen.

Op de website van March for Science is meer informatie te vinden.

Gerelateerd

Onderzoek is een belangrijk fundament

Standpunt

Innovaties en toepassing ontwikkelen in de beroepspraktijk van o.a. medische professionals, ICT-ers, kunstenaars en leraren is wat praktijkgericht onderzoek van hogescholen stimuleert. Dat doen ze onder begeleiding van lectoren en in samenwerking met bedrijven en organisaties. Tevens versterkt het praktijkgericht onderzoek een onderzoekende een kritische houding van studenten en versterkt het de onderwijskwaliteit. Hogescholen participeren in de Kenniscoalitie en bepleiten gezamenlijk voor majeure investeringen, zowel publiek als privaat, in de Nationale Wetenschapsagenda. Deze agenda stimuleert een impuls in de keten van kennis en wetenschap.

Lees meer